AD Delft: Hart voor Delft wil dat aanbrengen zonnepanelen in de Grasbuurt wordt gestaakt

Op een dak vol met zonnepanelen in de Wissingstraat in Delft is een felle brand ontstaan.                  Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Voor de bewoners van deze nieuwbouwwijk is dit de tweede keer in korte tijd dat ze met een brand door zonnepanelen te maken hebben.

Lees verder het artikel in AD Delft:  https://www.ad.nl/delft/aanbrengen-van-zonnepanelen-op-nieuwbouwdaken-in-de-delftse-grasbuurt-moet-wordt-gestaakt~ac04c6c5/206454591/

Bron: AD Delft
Foto: District8

Actuele rondvraag naar aanleiding van brand door zonnepanelen

Op een dak vol met zonnepanelen in de Wissingstraat in Delft is een felle brand ontstaan.                  Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Voor de bewoners van deze nieuwbouwwijk is dit de tweede keer in korte tijd dat ze met een brand door zonnepanelen te maken hebben.

Onze fractie is langs geweest en in deze wijk zijn alle daken voorzien van zonnepanelen. Daar waar eerst dakpannen lagen, zie je nu deze panelen liggen.  De vraag die Hart voor Delft heeft: Wat is er aan de hand met deze zonnepanelen, waardoor er brand ontstaat?

Nu is het ook nog zo dat er nieuwbouw gepleegd wordt in de Grasbuurt, waar men dezelfde techniek met deze zonnepanelen op de daken wil gaan toepassen. Dit terwijl er nog een onderzoek loopt naar de oorzaak van de twee branden, die in de zonnepanelen zijn ontstaan. Gelukkig zijn hier geen slachtoffers bij gevallen en dat willen we graag zo houden.
Meer lezen

Betaald parkeren in de Indische buurt zonder overleg!

Het invoeren van betaald parkeren in de wijken lijkt een melkkoe te worden voor de Gemeente Delft. Hart voor Delft heeft in mei 2021 schriftelijke vragen aan het college gesteld met betrekking tot de aankondiging om betaald parkeren in de Indische buurt in te voeren. Alle antwoorden van het College waren dermate vaag en onvoldoende dat Hart voor Delft genoodzaakt was schriftelijke vervolg vragen aan het College te stellen.

Hierna de oorspronkelijke vragen, de antwoorden van het college (cursief) en de reactie hierop met aanvullend vervolg verzoek van Hart voor Delft aan het College.
Meer lezen

Schriftelijk antwoord op vragen waterlekkage Prinsenhofgarage

Vreemde witte drap lekt er uit het plafond van de Prinsenhofgarage op de auto’s.

Ik kan de beelden van de vergadering Ruimte en Verkeer van 14 januari niet terugvinden op het webcast portaal. De laatste is van vorig jaar…. Overigens zijn de archiefbeelden van bedroevend slechte kwaliteit.

D66 wethouder Martina Huijsmans

Maar in het verslag lees ik dat op mijn rondvraag door de wethouder is geantwoord dat we schriftelijk antwoord krijgen op onderstaande vragen:

Geachte wethouder Martina Huijsmans

Ik zie een groot aantal waterlekkages door scheurtjes in het plafond van de Prinsenhof garage onder de Spoorsingelgracht.  

Is dit bekend bij u? En zo ja, kunt u mij informeren wat hier aan gedaan wordt en wie voor de kosten gaat opdraaien?

Met vriendelijke groet Jan Peter de Wit Groep Stoelinga / Hart voor Delft

Nu is de eerste parkeerlaag geheel afgesloten. Er is dus best wel wat aan de hand. Blijkbaar was dit nog niet tot de thuis werkende ambtenarij doorgedrongen.

Ook een treinmachinist bevestigd de lekkage. Er is dus meer aan de hand.

En dat alles voor de totaal mislukte Spoorsingelgracht door die afzichtelijke zeven toegangshuisjes.

Die hadden ook aan de stadskant van de Spoorsingelgracht geplaatst kunnen worden. Nu is het meer de Willem-Alexander Sloot

IndeBuurt Delft: Delftse mysteries: wat doen die glazen huisjes in de nieuwste gracht van Delft?

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Schriftelijke vragen over spekgladde blauwe hardstenen bij het Stadhuis

Schriftelijke vragen artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft

Geacht college,

Ik zag renovatiewerkzaamheden aan de grote hardstenen rond het Stadhuis op de Markt. Diverse stenen werden vervangen.

Navraag bij het aangrenzende café De Liefhebber leerde me dat blijkbaar een hoogwerker tot gevolg had dat er een aantal stenen onder deze zware belasting gebroken zijn.

Volgens ooggetuigen zijn met regen al heel veel mensen te pletter gevallen over deze spekgladde blauwe Hardstenen voor en rond het Stadhuis. Het ziet er mooi uit, maar ze zijn met regen spekglad. Ook omdat de stenen nog schuin aflopen.

Nu was dit een mooi moment geweest om een wat ruwer oppervlak te gaan toepassen. Of de stenen gewoon door klinkertjes te vervangen. Maar helaas. Ik zie weer dezelfde nieuwe gladde grafstenen teruggelegd worden.

Dit is ook al de tweede keer dat stenen gebarsten of afgebrokkeld zijn. Er moet veel beter toezicht komen op zware voertuigen rond het Stadhuis. Dat is wel duidelijk.

Ik heb daar een aantal vragen over:

1 Is de oorzaak van de steenbreuken bekend?

2 Als dit een hoogwerker was? Wat deed deze zware kraan daar dan? En konden er geen voorzorg maatregelen getroffen worden zodat de last beter verdeeld zou worden?

3 Indien de schadeveroorzaker bekend is, wordt deze dan financieel aansprakelijk gesteld?

4 Wat zijn de geraamde kosten voor deze renovatie? En wat kostte de vorige renovatie, en wanneer was deze?

5 Heeft u enig idee hoeveel burgers over deze gladde stenen (door regen) ten val zijn gekomen de afgelopen vijf jaar?

6 Hoeveel burgers hebben de gemeente aansprakelijk gesteld voor verwondingen en arbeidsongeschiktheid als gevolg van een val over deze gladde stenen de afgelopen vijf jaar?

7 Waarom is in deze financiële corona crisistijd niet gekozen voor het geheel weglaten van deze kwetsbare dure hardstenen en gewoon de markt gelijkgetrokken met de bestaande klinkertjes?

8 Kan er in vergunning aanvragen van hoogwerkers in de vergunningsaanvraag rekening gehouden worden met de kwetsbare stenen op de Markt. Idem voor zware (kermis) attracties en biervrachtwagens?

9 Bent u het met me eens dat de gemeente bij de straat inrichting, veiligheid boven schoonheid moet kiezen en burgers niet disproportioneel gevaar moet laten lopen?

10 Is het college bereidt om het oppervlak van de hardstenen nu wat op te ruwen zodat er geen uitglijd partijen meer optreden?

11 Mochten er in de toekomst weer van die grote hardstenen breken, bent u dan bereidt deze te stenen te vervangen door de omliggende klinkers?

Met vriendelijke groet

Jan Peter de Wit

Hart voor Delft / Groep Stoelinga