Als dé stadspartij van Delft benadrukken wij graag het belang van sociale cohesie en het voorkomen van eenzaamheid, met name onder senioren. Buurthuizen en koffiehuizen spelen hierbij een cruciale rol als ontmoetingsplaats waar mensen samenkomen, verhalen delen en verbinding vinden. Voor veel senioren zijn deze plekken uiterst belangrijk om een gevoel van betrokkenheid en gemeenschap te behouden, vooral als ze alleen wonen of geen directe familie in de buurt hebben.

Het invoeren van een ‘blauwe zone’ bij deze locaties is niet alleen een kwestie van gezond parkeerbeleid, maar ook een manier om de toegankelijkheid te verbeteren en sociale participatie te stimuleren. Kort parkeren in de directe nabijheid van buurthuizen maakt het gemakkelijker voor senioren om deel te nemen aan activiteiten, zoals koffieochtenden, workshops en sociale evenementen. Door deze mogelijkheid te bieden, kunnen we eenzaamheid tegengaan en het welzijn van onze oudere inwoners bevorderen.

In januari van dit jaar hebben we bij het College en daarmee bij de verantwoordelijk wethouder Frank van Vliet aangedrongen om een ‘blauwe zone’ in te voeren bij genoemde locaties, zie ook:
https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/102220/hart-voor-delft-pleit-voor-blauwe-zone-bij-kort-parkeren#p=3

Maar concrete antwoorden bleven helaas uit. Daarom blijven we als stadspartij aandringen op concrete actie van het stadsbestuur. Het is niet alleen een kwestie van mobiliteit, maar ook van sociaal welzijn en inclusie. We zijn ervan overtuigd dat het implementeren van een ‘blauwe zone’ bij buurthuizen en koffiehuizen een positieve impact zal hebben op de algehele leefbaarheid van onze stad en het welzijn van onze inwoners, met name degenen die het meest kwetsbaar zijn voor eenzaamheid.

We sturen opnieuw schriftelijke vragen naar het college, met het verzoek om concrete antwoorden. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Fractie Hart voor Delft

Marcel Koelewijn
Raadslid Ruimte en Verkeer.

Bron: Delft op Zondag
Foto: Koos Bommele