Voor de Neringstraat werd onlangs duidelijk dat de gemeente mogelijk de gemeenschappelijke grond aldaar heeft aangekocht. Het gaat dan om de grond van de straat, dus het middengedeelte.

De ondernemers, die voornamelijk de bedrijfspanden aan de Neringstraat in eigendom hebben en dit dus een bedrijventerrein is, zijn nooit op de hoogte gesteld van deze aankoop door de gemeente. Zij tasten volkomen in het duister over de bedoelingen die de gemeente heeft met de aankoop van de grond en hebben hun bedenkingen over het effect van de aankoop op hun bedrijfsvoering.

Ook maken de ondernemers zich ernstig zorgen dat de gemeente de Neringstraat wil toevoegen aan de parkeerzone en daar vervolgens betaald parkeren gaat invoeren. Dan zijn de ondernemers echt ‘in de aap gelogeerd’.

Deze mogelijke aankoop van de grond heeft bij Hart voor Delft daardoor geleid tot het stellen van vragen aan het College. Hieronder de vragen.

Wij houden u van de beantwoording en het vervolg op de hoogte.

Marcel Koelewijn
Raadslid Ruimte en Verkeer.