Op een dak vol met zonnepanelen in de Wissingstraat in Delft is een felle brand ontstaan.                  Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Voor de bewoners van deze nieuwbouwwijk is dit de tweede keer in korte tijd dat ze met een brand door zonnepanelen te maken hebben.

Onze fractie is langs geweest en in deze wijk zijn alle daken voorzien van zonnepanelen. Daar waar eerst dakpannen lagen, zie je nu deze panelen liggen.  De vraag die Hart voor Delft heeft: Wat is er aan de hand met deze zonnepanelen, waardoor er brand ontstaat?

Nu is het ook nog zo dat er nieuwbouw gepleegd wordt in de Grasbuurt, waar men dezelfde techniek met deze zonnepanelen op de daken wil gaan toepassen. Dit terwijl er nog een onderzoek loopt naar de oorzaak van de twee branden, die in de zonnepanelen zijn ontstaan. Gelukkig zijn hier geen slachtoffers bij gevallen en dat willen we graag zo houden.

Naar aanleiding hiervan heeft Hart voor Delft de volgende rondvraag:

  1. Is het college bereid zich richting de aannemer c.q. bouwer te wenden en te benadrukken dat het beter is om te wachten met het aanleggen van deze zonnepanelen, totdat het technisch onderzoek naar de eerdere branden is afgerond? Zo nee waarom niet?
  2. Als blijkt dat besloten wordt het eerder genoemde onderzoek niet af te wachten, maar men doorgaat met dezelfde techniek toe te passen, wie is er dan verantwoordelijk voor, als er nogmaals een aan zonnepanelen gerelateerde brand in de Grasbuurt, wat Hart voor Delft niet hoopt, uitbreekt ?

Hart voor Delft,

Coby de Koning
Bram Stoop

Foto: Regio015.nl