AD Delft: Hart voor Delft wil dat aanbrengen zonnepanelen in de Grasbuurt wordt gestaakt

Op een dak vol met zonnepanelen in de Wissingstraat in Delft is een felle brand ontstaan.                  Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Voor de bewoners van deze nieuwbouwwijk is dit de tweede keer in korte tijd dat ze met een brand door zonnepanelen te maken hebben.

Lees verder het artikel in AD Delft:  https://www.ad.nl/delft/aanbrengen-van-zonnepanelen-op-nieuwbouwdaken-in-de-delftse-grasbuurt-moet-wordt-gestaakt~ac04c6c5/206454591/

Bron: AD Delft
Foto: District8

Actuele rondvraag naar aanleiding van brand door zonnepanelen

Op een dak vol met zonnepanelen in de Wissingstraat in Delft is een felle brand ontstaan.                  Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Voor de bewoners van deze nieuwbouwwijk is dit de tweede keer in korte tijd dat ze met een brand door zonnepanelen te maken hebben.

Onze fractie is langs geweest en in deze wijk zijn alle daken voorzien van zonnepanelen. Daar waar eerst dakpannen lagen, zie je nu deze panelen liggen.  De vraag die Hart voor Delft heeft: Wat is er aan de hand met deze zonnepanelen, waardoor er brand ontstaat?

Nu is het ook nog zo dat er nieuwbouw gepleegd wordt in de Grasbuurt, waar men dezelfde techniek met deze zonnepanelen op de daken wil gaan toepassen. Dit terwijl er nog een onderzoek loopt naar de oorzaak van de twee branden, die in de zonnepanelen zijn ontstaan. Gelukkig zijn hier geen slachtoffers bij gevallen en dat willen we graag zo houden.
Meer lezen

Verduurzamen, isoleren en nu een WarmtelinQ dwars door de stad

Het Rijk en de Provincie Zuid-Holland hebben besloten een warmtenet van de petrochemische industrie in Rotterdam naar Den Haag  te laten lopen, dwars door Delft. Via het Tanthof en de Beatrixlaan naar Rijswijk en verder door naar Den Haag. De vervuiling die anders via de schoorstenen naar buiten wordt afgevoerd, gaat nu tegen betaling de buizen in, om wijken in Den Haag te voorzien van warmte.

De Provincie Zuid-Holland heeft drie informatiebijeenkomsten via teams gehouden. Eentje was in Delft. Hier is weinig publiciteit aan gegeven, sterker nog,  deze is zeker niet opgevallen.

Een plan dat voor Delft via twee kanalen loopt. Eén via de Provincie Zuid-Holland en één die Delft aan gaat.

Voor dit plan worden niet alleen heel veel bomen omgezaagd, hoogstwaarschijnlijk zo’n 200, maar daarnaast ook nog struiken, plantsoenen en grasland. Ook drukke wegen worden open gebroken, waardoor dus ook veel verkeershinder door omleidingen en geluidshinder ontstaat. Niet voor een paar weken, maar voor een aantal maanden tot enkele jaren. Dan moet er ook nog speciaal een oplossing bedacht worden voor de Buitenwatersloot. We vragen ons af waarom dit plan niet gewoon langs de A4 loopt!

Als Delftenaren mogen we van dit plan ‘meegenieten’. Er is niet veel tegen in te brengen. De Provincie Zuid-Holland heeft in Delft op Zondag het traject van deze WarmtelinQ in beeld gebracht en voor welk onderdeel er voor de werkzaamheden bij de diverse gemeente een vergunning aangevraagd kon worden. Daarnaast werd geschreven dat er zienswijzen ingediend konden worden voor 29 april van dit jaar. Aan het college van Delft werd gevraagd om een zienswijze in te dienen. Het college heeft dit geweigerd. Nu heeft de gemeenteraad van Delft een zienswijze ingediend. Een zienswijze die naar de mening van Hart voor Delft eigenlijk te zacht is. De reden waarom we wel akkoord zijn gegaan met deze zienswijze, is dat het indienen van een zienswijze die door alle partijen van de gemeenteraad wordt ondersteund, meer impact heeft.

Op de vraag van Hart voor Delft aan de verantwoordelijk wethouder wat dit voor Delft zou opleveren, zoals precario inkomsten op ondergrondse buizen en kabels, antwoorde wethouder Brandligt met glinsterende ogen: We mogen warmte aftappen. Met andere woorden; de Provincie kan gratis haar gang gaan in de Delftse bodem.

Aftappen wat is dat nu weer? Nee, hier wordt geen biertje mee bedoeld. Delft mag via dwarsverbindingen van de grote transportbuizen, de vervuilde warmte aftappen via buizen en die laten aansluiten op Delftse huizen en appartementen, zodat de huizen en appartementen van de Delftse bewoner in de omliggende wijken voorzien gaan worden van warmte door stoom wat vervoerd word door water.

De 4 woningcorporaties hebben daar een voordelig contract voor afgesloten, zo werd aan Hart voor Delft medegedeeld. Helaas kreeg Hart voor Delft geen antwoord op de vraag wat dit in financieel opzicht voor de Delftse burger zou gaan betekenen.                                                                                        “Dat is een zaak van de woningcorporaties”, aldus wethouder Brandligt. Maar die laten tot nu toe niets van zich horen.

Hart voor Delft wil duidelijk laten weten dat dit voor de Delftse burger kosten neutraal moeten zijn, ofwel dat het geen kostenstijgingen met zich mee moet brengen. Het moet niet zo zijn dat de Delftenaar ineens een rekening krijgt waaruit blijkt dat er 600 euro of meer betaald moet worden dan de aansluiting op het gasnet. Belangrijk om dat vooraf te weten want de gasbuizen verdwijnen met de aanleg van het warmtenet.

Wanneer de Delftenaar niet aan WarmtelinQ aangesloten wil worden, kan men daarvoor kiezen. Weet wel dat de gasaansluiting uiteindelijk opgeheven gaat worden. Je kunt dan alleen nog met elektriciteit je huis of appartement verwarmen, douchen en koken.

Wat ook opvalt is dat de Delftenaar, in het gebied van het warmtenet, geen eigen energieleverancier meer kan kiezen. WarmtelinQ wordt voor dit gebied een monopolist en kan daarmee de tarieven bepalen. Daarnaast krijgen de woningcorporaties ook financiële steun om hieraan mee te doen. Maar wat krijgt de burger? Als je veel berichten uit het land waar al WarmtelinQ toegepast wordt mag geloven, gaat men er geld op toeleggen en men wordt niet gehoord als de warmte niet toereikend is en vervolgens in de kou zit.

Wat als er wat gebeurt met het warmtenet? Bij storingen of lekkages? Blijft de warmte dan constant?    Wat gebeurd er in de omgeving van het lek? Veel kokend water over het land of de straat?

Op Delfts grondgebied (hoek Laan der Verenigde Naties en Sadatweg/Lagosweg) moet een pomp komen om het water op temperatuur te houden. Daar moet nog een vergunning voor afgegeven worden.

Tja Delft moet voor 2050 energieneutraal zijn, maar of dit plan daartoe bijdraagt of op een manier die voor de Delftenaar te betalen is? Hart voor Delft houdt met dit plan haar ‘hart’ vast.

Een oplossing met waterstof als energiebron, daar wil wethouder Brandligt niet aan. Redenen hiervoor zijn dat waterstof nog in de kinderschoenen staat en nog veel te duur zou zijn, aldus de wethouder. Maar is dat wel zo?

Gelukkig niet voor fabrikant Remeha, die waterstofketels ontwikkeld die, binnen een paar jaar, te koop zijn voor een prijs waarvoor je nu een combi CV koopt. En in Utrecht draait al een wijk op waterstof. Niks geen grote buizen in de grond, niks opengooien van straten, niks bomen kappen en plantsoenen rooien, maar juist waterstof kan via de gewone, bestaande gasleidingen getransporteerd worden. Wat een rust geeft dit idee. Ga dus eerst waterstof met gas vermengen. Ketels tot 12 jaar oud kunnen dit aan, dat is al uitgetest. Waarom waterstof tegenhouden en dure buizen met gesubsidieerde vervuilde lucht in de grond aanleggen?

Coby de Koning.

6,1 miljoen voor aansluiting op risicovol TU-Delft aardwarmte project

Aan de Leeghwaterstraat op de TU campus, naast de bestaande warmtekrachtinstallatie, komt een installatie die aardgas uit het grondwater afvangt. Daarna wordt het hete grondwater gefilterd en door een warmtewisselaar geleid die de warmte van het grondwater overbrengt.

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt zet de gemeente raad weer eens op het allerlaatste moment voor het blok. Er moet namelijk snel besloten worden dat de gemeente Delft even 6,1 miljoen euro toezegt aan het Aardwarmte onderzoeksproject van de TU Delft.

De TU Delft wil aardwarmte gaan gebruiken voor het verwarmen van al haar oude gedateerde faculteitsgebouwen. Daar hebben ze van het Rijk al 45 miljoen toegezegd gekregen HIER Volgens de TU Delft Integraal zijn de kosten €22 miljoen voor de boring en €8 miljoen voor onderzoek. Daar wil de gemeente Delft ook alvast 6,1 miljoen aan toevoegen. De bouwwerkzaamheden zijn al gestart en de boringen naar warm grondwater op 2,3 kilometer diepte starten januari al.

Plan van GroenLinks is om 5300 woningen in Voorhof en Buitenhof verplicht op deze aardwarmte TU bron aan te sluiten. Plus een paar flats in Hof van Delft. Dat zijn 70 flatcomplexen in het basis scenario die dan van het aardgas afgaan.

Nu mislukken aardwarmte projecten nogal vaak. En aardwarmte gebruiken voor verwarming is duur, complex en risicovol. In Pijnacker, Wateringseveld en laatst in het Westland mislukten de boringen. Er is ook een gevaar op bodemverzakkingen. Vandaar dat de TU Delft schuin naar de A13 gaat boren. ‘Winning van nieuwe energiebronnen als aardwarmte is niet zonder risico’

bron website

Over de inspraak van de 5300 huishoudens in huurflats kunnen we kort zijn. Die was er niet. Dat komt later. Eerst neemt de gemeenteraad de onomkeerbare beslissing om aardwarmte te gaan toepassen in een groot stadsverwarmingsnet. Pas daarna gaat GroenLinks wethouder Brandligt de burgers informeren. Zo gaat dat nu eenmaal bij GroenLinks aan de macht. Die weten precies wat goed is voor u.

Futureproof is Fake

Aandelen van dit GTD consortium aardwarmte project in handen van Shell

Dan noem je het Futureproof. Het is helemaal niet Futureproof. Zo’n aardwarmteput werkt maar 30 jaar. Dan kan je hem afschrijven. Maar veel vreemder is dat het opgepompte hete water maar 70 graden is. Dat moet worden opgewarmd in een gascentrale tot 90 graden. De huurwoningen in flats zijn berekend op cv water van 90 graden. Die moeten de komende tien jaar allemaal goed geïsoleerd/gerenoveerd worden. Wie gaat dat betalen?

Nog vreemder is dat in TU Delta staat dat in de samenwerkingsovereenkomst de TU Delft getekend heeft met woningcorporaties Woonbron, Vestia, Videomes, DUWO, NetVerder en gemeente Delft voor de aanleg van een warmtenet waarmee de resterende aardwarmte op 50 graden de wijken (14) in stroomt. De retourtemperatuur daalt dan naar 30 graden. Daar krijg je geen woning mee warm als het vriest. Deze samenwerkingsovereenkomst is overigens GEHEIM.

Risico en kosten voor bewoners

We worden zonder financiële inzichten een groot project ingerommeld. Het Platform Energietransitie Delft doet ook zijn beklag in een e-mail: “In de stukken aan de raad komt het woord “bewoner” niet voor. Bewoners gaan uiteindelijk deze investering terugbetalen via hun toekomstige aansluiting. Deze investering kost de gemeente dan misschien niets, maar wordt wel betaald door de bewoners. Om het risico te verkleinen is het verstandig bewoners hierbij te betrekken

Het is puur machtsmisbruik om in deze corona tijd zonder dat er bijeenkomsten mogelijk zijn en fysieke inspraak om als college zelfs versneld door te drammen. Het ene na het andere Linkse stokpaardje wordt er snel en met minimale informatie en debat doorgedrukt. Al is de leugen nog zo snel, de rekening komt altijd wel.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Delft Aardgasvrije GroenLinkse proeftuin Buitenhof weer gepasseerd door D66 Minister Ollongren

Bron hier

En weer is GroenLinks wethouder Stephan Brandligt gepasseerd door D66 minister Kasja Ollongren (zie brief onder). Delft zit niet bij de 2e ronde proeftuinen Aardgasvrije wijken. We delen dus niet mee in de 100 miljoen die hiervoor beschikbaar is gesteld.

Nu mag Delft mee gaan doen in de herkansing van de derde ronde in 2021. Maar eerst de Tweede Kamer verkiezingen en een nieuw kabinet.

Maar Stephan Brandligt zegt desalniettemin gewoon €4 miljoen in de proeftuin van het Rode Dorp te steken. Las ik in het AD van 14 april 2020: 600 woningen in Het Rode Dorp gaan gratis van het gas af

GRATIS van het GAS af bestaat niet

GroenLinks wethouder Brandligt

Delft wil 4 miljoen euro steken in het aardgasvrij maken van circa 600 woningen in Het Rode Dorp in de wijk Buitenhof. Van dit bedrag worden ook gasfornuizen of pannen vervangen, zodat bewoners geen hogere lasten krijgen als de huizen in 2028 van het gas af gaan.

Maar ondanks de afwijzing gaat milieudrammer Brandligt gewoon door volgens het AD van 27 oktober 2020: Rode Dorp in Buitenhof krijgt waarschijnlijk toch een warmtenet, ondanks afwijzing subsidie

Alles gratis? Wie betaalt die pannen en gasfornuizen dan wethouder Brandligt? Het Rijk tot nu toe niet! De rest van Delft dus. Populist Brandligt loopt wel heel ver voor de democratische troepen uit.

GroenLinks is veel beloven en weinig geven, doet de gek in … doet de gek in vreugde leven.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Doe de EnergieTransitie voorlopig maar in de ijskast

Van ons mag de hele Energietransitie voorlopig twee jaar de ijskast in. De milieudoelen zijn door corona in één klap bereikt. De economie heeft een gigantische opdoffer gekregen door de Lock-down.

De handel in de Rotterdamse haven is al met ruim 20% teruggelopen. En die daling zet volgend jaar door. De Nederlandse Bank heeft het over een recessie die dieper is als de bankencrisis in 2008.

Maar het Groene geloof is zo sterk in Delft dat dit gewoon genegeerd wordt. GroenLinks wethouder Brandligt hoopt dat in de landelijke Warmtewet het straks mogelijk wordt om burgers verplicht van het aardgas af te knijpen.

Dikke Rode Leiding door het Midden die de restwarmte uit de Rotterdamse petrochemische industrie gaat gebruiken voor verwarming van Delftse huizen.

En wie zijn dan die burgers die verplicht aan de warmteleiding moeten? Dat zijn huurders van Woonbron, Vestia en Vidomes. De werkloosheid gaat oplopen naar 400.000. Huurders behoren tot de kapitaalarme bewoners van Delft.

Vele huurders hebben in een recessie hele andere kopzorgen. En zeker geen zin om gedwongen aan die ideologische energietransitie deel te nemen. Nu kan de gemeente wel steeds zeggen dat het niet duurder zal worden. Dat geloven alleen Gutmenschen. Al die enorme investeringen in leidingen moeten toch ergens terugverdiend worden.

Wacht maar even met die investeringen tot we weten hoe diep en hoe lang de corona recessie is. Kom eerst maar met een openbaar financieel bedrijfsplan. Volgens Brandligt levert een warmtenet juist banen op. Misschien bij het callcenter dat het binnen niet warm is te krijgen in de winter.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP