Bewoners Klinkerbuurt bang voor spontane branden

Na drie spontane branden in zonnepanelen inspecteert bouwer BAM 68 daken van duurzame huizen met zogenaamde indak-systemen. Bewoners van het Delftse nieuwbouwbuurtje drongen er bij de bouworganisatie op aan om bij álle daken de brandveiligheid te controleren. ,,Twee gezinnen kunnen de komende 6 tot 8 maanden hun huis niet meer in.”

Lees verder het artikel in AD Delft: https://www.ad.nl/wonen/bewoners-zijn-bang-voor-spontane-branden-door-hun-zonnepanelen-drie-keer-ging-het-mis-in-de-wijk~a2c14429/

Bron: AD Delft
Foto: Bram Stoop

Opnieuw ´zonnepanelen´ brand in de Wissingstraat

Op 30 augustus jl. heeft Hart voor Delft de onderstaande actuele rondvraag ingediend voor de commissievergadering van 2 september jl. met betrekking tot de brandende zonnepanelen of de installatie onder de zonnepanelen:

  • Is het college bereid zich richting de aannemer c.q. bouwer te wenden en te benadrukken dat het beter is om te wachten met het aanleggen van deze zonnepanelen totdat het technisch onderzoek naar de eerdere branden is afgerond? Zo nee waarom niet?
  • Als blijkt dat besloten wordt het eerder genoemde onderzoek niet af te wachten, maar men doorgaat met dezelfde techniek toe te passen, wie is er dan verantwoordelijk voor als er nogmaals een aan zonnepanelen gerelateerde brand in de Grasbuurt, wat Hart voor Delft niet hoopt, uitbreekt?

Het antwoord van de wethouder op vraag 1en 2 was: Nee, het was zaak van de aannemer en de leverancier van de zonnepanelen en het onderzoek loopt nog.  Op dit moment is de uitslag van het onderzoek nog steeds niet openbaar of afgerond!!

Hart voor Delft vindt dat hier met mensenlevens wordt gespeeld door de aannemer en  door de leverancier van de zonnepanelen niet af te remmen in hun haast om de Grasbuurt met dezelfde zonnepanelen vol te leggen.

Op dit moment, vrijdag 24 september, is er zelfs opnieuw brand ontstaan in de Wissingstraat!
Ook hier zijn de daders de zonnepanelen dan wel het onderliggende systeem. De bewoners zijn bang en durven niet meer onder hun eigen dak te gaan slapen. Stel dat het dak in hun slaap ‘in de fik vliegt’. Nee, dat moet je niet willen.

Hart voor Delft is van mening dat de burger hier beschermd moet worden en de gemeente en zeker de wethouder heeft hier een taak in. Veiligheid van burgers dient immers hoog in het vaandel te staan.

Hart voor Delft heeft de volgende vervolgvragen voor de wethouder:

  1. Is de wethouder nu wel bereid om de aannemer en de leverancier van de zonnepanelen op het matje te roepen en hun te vragen wanneer de zonnepanelen op de overige huizen in de Wissingstraat ontmanteld gaan worden?
  2. Is de wethouder nu wel bereid om de aannemer en de leverancier van de zonnepanelen op het hart te drukken niet eerder zonnepanelen op de nieuw te bouwen huizen te installeren voordat het onderzoek afgerond is en de oorzaak van de branden met de zonnepanelen, bekend is?

Hart voor Delft heeft vanuit betrouwbare bron vernomen, dat de brandweer de bewoners van de aaneengesloten huizen heeft geadviseerd, om de zonnepanelen op de daken bij de volgende 3 aaneengesloten huizen te verwijderen.

We hopen dat de wethouder niet alleen snel onze vervolgvragen beantwoord, maar belangrijker nog, zo snel mogelijk actie onderneemt om te voorkomen dat er nog meer zonnepanelen zullen ontbranden.

Coby de Koning
Hart voor Delft

AD Delft: Hart voor Delft wil dat aanbrengen zonnepanelen in de Grasbuurt wordt gestaakt

Op een dak vol met zonnepanelen in de Wissingstraat in Delft is een felle brand ontstaan.                  Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Voor de bewoners van deze nieuwbouwwijk is dit de tweede keer in korte tijd dat ze met een brand door zonnepanelen te maken hebben.

Lees verder het artikel in AD Delft:  https://www.ad.nl/delft/aanbrengen-van-zonnepanelen-op-nieuwbouwdaken-in-de-delftse-grasbuurt-moet-wordt-gestaakt~ac04c6c5/206454591/

Bron: AD Delft
Foto: District8

Actuele rondvraag naar aanleiding van brand door zonnepanelen

Op een dak vol met zonnepanelen in de Wissingstraat in Delft is een felle brand ontstaan.                  Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Voor de bewoners van deze nieuwbouwwijk is dit de tweede keer in korte tijd dat ze met een brand door zonnepanelen te maken hebben.

Onze fractie is langs geweest en in deze wijk zijn alle daken voorzien van zonnepanelen. Daar waar eerst dakpannen lagen, zie je nu deze panelen liggen.  De vraag die Hart voor Delft heeft: Wat is er aan de hand met deze zonnepanelen, waardoor er brand ontstaat?

Nu is het ook nog zo dat er nieuwbouw gepleegd wordt in de Grasbuurt, waar men dezelfde techniek met deze zonnepanelen op de daken wil gaan toepassen. Dit terwijl er nog een onderzoek loopt naar de oorzaak van de twee branden, die in de zonnepanelen zijn ontstaan. Gelukkig zijn hier geen slachtoffers bij gevallen en dat willen we graag zo houden.
Meer lezen

Na renovatie weer gladde blauwe hardsteen voor Stadhuis terug

Met regen zijn er al veel mensen te pletter gevallen over deze spekgladde Blauwe Hardstenen voor het Stadhuis. Het ziet er mooi uit maar is erg onpraktisch met regen.

Blijkbaar heeft een hoogwerker tot gevolg gehad dat er een aantal stenen onder deze belasting gebroken zijn. Nu was dat een mooi moment geweest om een wat ruwer oppervlak te gaan toepassen. Maar helaas. Ik zie weer dezelfde nieuwe gladde stenen teruggelegd worden.

Dit is al de tweede keer dat stenen gebarsten zijn. Er moet een verbod komen op zware voertuigen rond het stadhuis. Dat is wel duidelijk.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Tegen voorstellen beheerplannen Groen, Water en Openbare Verlichting, de bijdrage NeXt!Delft en de uitrol van 5G netwerk

Stemverklaring in de digitale raadsvergadering van 28 mei 2020

Wij stemmen Tegen het beheerplan van Groen in de openbare ruimte omdat het nog steeds een te laag onderhoudsniveau heeft. Het bedrag van 4 miljoen is te laag. Het college wil dat burgers aan Zelfbeheer gaan doen. Maar dat komt niet verder dan boomspiegels.

Stemmen ook Tegen het voorstel Openbare straatverlichting omdat het tot nu toe nog maar voor 18% bestaat uit energiezuinige LED verlichting.

De D66 wethouder Huijsmans voldoet niet eens aan de doelstellingen vanuit het SER Energie akkoord om dit in 2030 te bereiken. De wethouder vindt vervanging van de huidige lampen te duur.

Wat betreft de uitrol van de het 5G netwerk in straatverlichting, die gaat dit jaar gewoon onzichtbaar van start zonder enig commentaar. Daarmee volgt dit GroenLinks college slaafs de landelijke lijn. Het verzet was dus enkel voor de show.

Wij stemmen tegen de maximale bijdrage van 1 miljoen 150 duizend euro aan een nieuw super-de-luxe bedrijfsverzamelgebouw Next!Delft naast Yes!Delft op Technopolis voor studenten doorstart bedrijfjes.

Deze forse gemeentelijke subsidie gift is gericht op een Community en Eventspace.

Het is geen taak van de gemeente om zeer riskante vastgoed bedrijfsontwikkelingen mee te financieren.

En zeker niet nu er door Corona een wereldwijde economische crisis van ongekende omvang zich aan het voltrekken is.

Zelfs dat, is geen reden voor de Stip wethouder Vollebregt om even pas op de plaats te maken en de nieuwe ontwikkelingen af te wachten.

GroepStoelinga

Met Drones kan Van Bijsterveldt nog wat van Aboutaleb leren

Een gigantisch hart vormde zich boven de Maas. © Ossip van Duivenbode
Delft ligt nauwelijks in het verboden Drone gebied. Klein stukje Tanthof-Oost enkel. Maar niet onze Binnenstad. Net zoals in Rotterdam de Erasmusbrug.

Hieronder de email wisseling die ik met Stip raadslid Marcel Harinck had over de door ons gewenste Drone Show met Oud & Nieuw 2020 in Delft.

——– Doorgestuurd bericht ——–

Onderwerp:Re: Fwd: Technische Vragen Droneshow Vergelijking Rotterdam Delft
Datum:Sun, 24 May 2020 15:04:32 +0200
Van:Marcel Harinck <m.p.harinck@stipdelft.nl>
Aan:jp de wit <jpdewit@ziggo.nl>

Klopt, beetje een gezocht argument…

Met vriendelijke groeten,

Marcel Harinck

Raadslid Studenten Techniek In Politiek (STIP)

m.p.harinck@stipdelft.nl

+31630008071

Twitter | LinkedIn


Fractiesecretariaat:Markt 872611 GS Delft015-2602820stip@delft.nlwww.stipdelft.nl

Op vr 22 mei 2020 om 20:06 schreef jp de wit <jpdewit@ziggo.nl>:

hoi marcel

het grootste deel van delft inclusief de binnenstad ligt in hetzelfde blauwe gebied als de erasmusbrug

dus ik zie geen verschil waarom het niet zou kunnen

het zou dus best kunnen. alleen is een vergunning nodig. weet niet zeker maar op oud en nieuw 00:00 is er volgens mij geen vliegverkeer op zestienhoven

en die 45 meter van ilt  is al achterhaald na 1 juli 2020 tot 120 meter https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/drones/default.aspx

mazzel jp


Op 22-5-2020 om 15:05 schreef Marcel Harinck:
Hierbij de reactie. Delft ligt in het ‘rode gebied’ van de CTR (gecontroleerd luchtruim) van Rotterdam Airport en daarom is het lastig.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Harinck

Raadslid Studenten Techniek In Politiek (STIP)

m.p.harinck@stipdelft.nl

+31630008071

Twitter | LinkedIn


Fractiesecretariaat: Markt 87 2611 GS Delft 015-2602820 stip@delft.nl www.stipdelft.nl

——— Forwarded message ———
Van: Eva ten Brink <etbrink@delft.nl>
Date: wo 20 mei 2020 om 18:09
Subject: RE: Technische Vragen Droneshow Vergelijking Rotterdam Delft
To: Christine Madern <cmadern@delft.nl>, Marcel Harinck <m.p.harinck@stipdelft.nl>


Beste Marcel,

Hierbij de beantwoording van je technische vragen.

We hebben contact gehad met de Inspectie van Leefomgeving en Transport, zij verschaffen de ontheffingen voor het vliegen met drones en hebben deze ook aan de gemeente Rotterdam verstrekt. De inspectie gaf aan dat de kans dat Delft een dergelijke ontheffing krijgt zeer klein is. De locatie waar Rotterdam de show had bood wel mogelijkheden om onder 45 meter de ontheffing te verschaffen.

Hieronder een wat technische uitleg die van de inspectie ontvangen hebben:

Delft ligt in het ‘rode gebied’ de CTR (gecontroleerd luchtruim) van Rotterdam Airport. Binnen de CTR van Rotterdam Airport maakt de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) onderscheid tussen een RPAS-area (RPAS staat voor Remotely Piloted Aircraft System, c.q. een drone) en een RPAS-prohibited area. Binnen de RPAS-prohibited area mag niet worden gevlogen met drones. In de buitenste ring – RPAS-area – (https://www.lvnl.nl/media/2666/ehrd-rpas.jpg) kan op basis van het volgende een vlucht met een drone worden toegestaan:

–       Beroepsmatig:

o    ROC: op basis van Artikel 16, lid 2 van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen kan een ROC-operator een vlucht in de RPAS-area van de CTR van Rotterdam Airport uitvoeren, mits de hoogte van 45 meter (150 ft) niet wordt overschreden en het door de operator opgestelde handboek een duidelijke en adequate procedure met betrekking tot deze operatie bevat. Tevens dient de operator bij de LVNL toestemming te vragen om de vlucht te mogen uitvoeren (https://www.lvnl.nl/ohd/bijzondere-vluchten/drones). Wanneer noodzakelijk kan er een ontheffing worden aangevraagd via de Inspectie Leefomgeving en Transport voor de hoogterestrictie van 45 meter in de RPAS-area.

o    ROC-light: geen vluchten toegestaan in een CTR.

–       Recreatief: geen vluchten toegestaan in een CTR voor individuele operators.
Er wordt momenteel geen coulance toegepast op de hierboven omschreven regels ook al is er minder vliegverkeer.
Dus boven Delft kan bij hoge uitzondering slechts beroepsmatig en bij hoge uitzondering door het ministerie ontheffing worden gegeven.

Met vriendelijke groet,

Eva ten Brink

Bestuursadviseur burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart
Gemeente Delft

Stationsplein 1, 2611 BV Delft
Postbus 78, 2600 ME Delft
+31(0)6-40978011| etbrink@delft.nl<mailto:etbrink@delft.nl> | www.delft.nl<https://www.delft.nl/>

Met vriendelijke groet,