Betaald parkeren in de Indische buurt? Hart voor Delft stelt vragen aan het stadsbestuur!

Het invoeren van betaald parkeren in de wijken lijkt een melkkoe te worden voor de Gemeente Delft.

Naar aanleiding van berichten in de media heeft Hart voor Delft de volgende vragen aan het College met betrekking tot de aankondiging om betaald parkeren in de Indische Buurt in te voeren:

 1. Hoeveel bewoners van de Indische buurt, zelf in het bezit van een auto, hebben geklaagd over het parkeren en willen dat de gemeente betaald parkeren gaat invoeren? Op welke dagen zijn deze klachten binnengekomen?
 2. Wie bepaalt de meettijdstippen en worden deze tijdstippen vooraf bekend gemaakt? Zo ja: waar en hoe worden deze dan bekend gemaakt?
 3. Wie beoordeelt de resultaten van de parkeermetingen en zijn deze resultaten ook beschikbaar voor de bewoners uit de Indische buurt?
 4. Acht het College de metingen representatief, met inachtneming van onder meer het vele thuiswerken vanwege corona, mensen aan huis gekluisterd zitten en bijna nergens heen kunnen ook vanwege corona, huidige woningnood waardoor kinderen (met auto) langer thuis wonen en door verkamering (meer zelfstandige personen met auto per woning!)?
 5. Voordat de bewoners de eerste keer per brief op 21 april 2021 zijn geïnformeerd lag mogelijk het besluit van invoering betaald parkeren Indische buurt al vast, namelijk eind 2021! Kunt u motiveren waarom College zo met de burgers om gaat?
 6. Waarom drukt u betaald parkeren toch door, terwijl u weet dat de gehele Indische buurt betaald parkeren niet wil?
 7. U weet de ophef rondom betaald parkeren in de Wippolder! U heeft ook meerdere keren aangegeven dat u in de toekomst van deze lessen zou leren! Beseft u dat dit wederom ‘slechte’ optreden consequenties kan/zal hebben?
 8. U geeft in de brief aan de bewoners de suggestie: “Als het College van B&W besluit betaald parkeren in te voeren, er bezwaar gemaakt kan worden”! U weet dat het besluit vast staat en dat het College een juridische dekking heeft!! Waarom wekt u bij de bewoners de schijn dat het betaald parkeren kan worden tegengehouden?
 9. De gemeenteraad (met de voltallige oppositie tegen!) heeft op 9 juli 2020 ingestemd met de zogeheten parkeertransitie. De Delftse burgers zijn van het bestaan van deze notitie, die dus ook betrekking heeft op de Indische buurt, niet op de hoogte! Blijkbaar faalt de gemeente Delft in de communicatie! Waarom gaat u niet alsnog met de bewoners van de Indische buurt in gesprek over een eventueel draagvlak te creëren om het parkeerregime in te voeren, of niet en hiermee uw communicatiefout te repareren?

We zien de antwoorden op deze vragen met belangstelling tegemoet.

Martien de Koning
Coby de Koning

Rondvraag over Brandweer die smalle Mackaystraat niet in kon vanwege geparkeerde auto’s

Mackaystraat (Kuyperwijk) ondanks dat auto’s in parkeervakken staan is de doorgang vaak te smal voor brandweerwagens.

Rondvraag aan burgemeester Marja van Bijsterveldt:

Volgens een bericht op District8 op 1 maart jl kon de brandweer de Mackaystraat (Kuyperwijk) niet in voor een woningbrand vanwege fout geparkeerde auto’s

De auto’s stonden te dicht op de rijbaan geparkeerd. Door snel bij allemaal bewoners aan te bellen kon na een uitdaging de plaats van melding bereikt worden

Maar daarmee is dit probleem voor de toekomst niet opgelost. Vandaag stonden auto’s weer dermate op de weg geparkeerd dat er maar 2,6 meter ruimte over was (zonder zijspiegels)

vHeemstrastraat Olofsbuurt waar stoepparkeren is toegestaan en vooral in het weekend vol staat.

Ook aan de V. Heemstrastraat (Olofsbuurt) waar stoepparkeren is toegestaan is de doorgang niet meer dan 2,5 meter. Met autospiegels erbij is dat ook te weinig ruimte voor een hoogwerker.

Vraag 1 Was dit een bekend probleem? Zijn er nog meer straten waar dit aan de orde is?

Vraag 2 Wat gaat de burgemeester doen om er voor te zorgen dat er in ieder geval in deze twee straten de rijweg voldoende beschikbaar blijft voor brandweer voertuigen indien er auto’s geparkeerd staan?

Met vriendelijke groet Jan Peter de Wit

Rotterdamseweg schoorsteenbrand. Hoogwerker heeft best wel wat ruimte nodig om stempels uit te zetten aan de zijkant.

Prematuur om al nieuwe VVD wethouder te benoemen voordat de verkiezingsuitslag definitief vastgesteld is

Hatte van der Woude VVD wethouder staat op nummer 32 van de VVD kieslijst voor de Tweede Kamer

Geachte raadsleden,

Bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer staat wethouder Van der Woude op nummer 32 op de VVD-kandidatenlijst. Indien zij gekozen wordt en ontslag neemt als wethouder in Delft, dan komt de benoeming van een nieuwe wethouder in Delft aan de orde. De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt u om voor die mogelijke gelegenheid de volgende data alvast te noteren in uw agenda:

 • Donderdag 18 maart
  • Openbare bekendmaking van de aanbevolen wethouderskandidaat van de VVD
  • Delen integriteitsscan
 • Maandag 22 maart
  • 19:00 – 20:00 digitale kennismaking/hoorzitting met de aanbevolen kandidaat
  • 20:00 – 20:15 digitale raad (rapportage commissiegeloofsbrieven / aanwijzen stembureau)
 • Dinsdag 23 maart
  • 17:45 – 19:15 raadsleden worden opgeroepen om in dit tijdsblok ten behoeve van de stemming naar de Markt te komen, voor het stadhuis krijgen zij een stembriefje en kunnen deze invullen en deponeren in de stembus.
  • 19:30 – 19:45 digitale raad (uitslag stemming en installatie)
  • 20:00 – …. digitale Commissie Algemeen over het herstelplan

Met vriendelijke groet, griffier Raymond Jeene

______________________________________________________________________________________________________________

De Kiesraad is duidelijk. Pas op 26 maart om 12:00 wordt de officiële verkiezingsuitslag bekend gemaakt. Zeker omdat er een vernieuwd kiesstelsel is waar voorkeurstemmen veel zwaarder doortellen op de uiteindelijke benoeming dan de plaats op de kieslijst. Niemand hoe dat gaat uitpakken. Ik heb ook geen glazen bol. En ik stem ook geen VVD.

Bart Smals nummer 37

Nu staat de eveneens Delftse Bart Smals op plaats 37 en is een geduchte concurrent voor Hatte van der Woude. Hoeveel zetels zal de VVD halen? Het is nog geen 17 maart. Ik vind het nogal prematuur dat de gemeenteraad vooraf al rekening gaat houden met het vertrek van een VVD wethouder. Dat zien we dan wel weer. En wie zegt dat wij een nieuwe VVD wethouder willen?

Nergens voor nodig. Haar taken kunnen door de andere wethouders erbij genomen worden. Het is toch enkel maar wat uitbollen naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. Ook een mooie bezuiniging.

Ik heb geen coulance naar een wethouder die volledig uit carrière perspectief haar klus in Delft niet afmaakt. Ze laat Delft in de steek. Ik ga ook geen datums reserveren voor 26 maart.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Telegraaf Haagland: Delft geschokt na gratie zesvoudig moordenaar

Bron Telegraaf Haagland 22 januari 2021

Bron Telegraaf Haagland door Marieke van Essen

DELFT ’Onverteerbaar’ en ’onbegrijpelijk’. Delft reageert geschokt op de gratieverlening aan Cevdet Yilmaz, die in 1983 zes mensen doodschoot in café ’t Koetsiertje. Met de beslissing van het gerechtshof zijn wonden weer opengereten en worden nabestaanden en bekenden van de slachtoffers opnieuw herinnerd aan ’die zwarte dag na Pasen’.

Hoewel de plaats delict al vele jaren verdwenen is, staat een van de grootste moordpartijen uit de Nederlandse geschiedenis bij de Delftenaren nog altijd in het geheugen gegrift. Want wat er die bewuste 5 april in het pijpenla-café bij het Centraal Station gebeurde, is met geen pen te beschrijven: iets na half negen ’s avonds schoot de 27-jarige dader, ook wel bekend als Ted de Turk, met een semi-automatisch wapen om zich heen.

Vlak daarvoor kreeg Yilmaz, die nog niet zo lang daarvoor de Nederlandse nationaliteit had gekregen, ruzie met een cafégast. Deze zou hem voor de voeten hebben gegooid: ’Je bent dan wel genaturaliseerd, maar een Nederlander word je nooit’. Daarna volgde een slachtpartij van een halve minuut, waarin de dader twaalf kogels afvuurde. Er vielen zes dodelijke slachtoffers: Wim van Baarle, Jan van Drongelen, Wim Janssen, Ton Smits en Tonnie en Carmen Sneekes.

De zesvoudig moordenaar werd veroordeeld tot levenslang en verbleef sinds 2001 in de Van der Hoeven kliniek in Utrecht.

Cevdet Yilmaz voerde maar liefst dertien kort gedingen om onvoorwaardelijke gratie te krijgen. In die jaren stichtte hij een gezin en had hij een baan.

„Schokkend”, zegt Stadsbelangen-raadslid Bram Stoop, die vijf van de zes slachtoffers kende. „Minister Sander Dekker zegt dat hij schoorvoetend akkoord gaat met de gratie, maar hij vergeet er bij te zeggen dat deze man al jaren vrij kon rondlopen. Hij had meer privileges dan hij verdiende.”

Familie

Familie van een van de slachtoffers stelt dat Yilmaz ’echte levenslang had moeten krijgen’. „Wat er nu gebeurt is idioot”, zegt de bejaarde Delftse, die niet met haar naam in de krant wil. Ze vervolgt: „Maar laten we hopen dat hij er iets van heeft geleerd. Ik hoorde ook dat hij naar Turkije wil. Van mij mag hij gaan.”

Nabestaande Gerard Sneekes, wiens vrouw Tonnie en dochtertje Carmen bij de schietpartij omkwamen, maakt het niet meer mee: de Delftenaar, die zijn hele leven onder het verdriet heeft geleden, overleed in april 2019.

Yilmaz advocaat Romke Wybenga liet donderdag weten dat zijn cliënt niet meer had verwacht dat hem gratie zou worden verleend. „Hij heeft jarenlang een vijandige staat tegenover zich gehad”, aldus Wybenga. Hij kon donderdag nog niet kon zeggen of hij vervolgstappen gaat nemen. Of Yilmaz met zijn gezin naar Turkije vertrekt is evenmin bekend: „Hij heeft die wens ooit wel uitgesproken, maar dat is lang geleden en inmiddels is er een nieuwe situatie.”

Telegraaf: ’Schending’ kerk Oranjes Ophef en verbazing over uitbreidingsplannen in Delft

Bron Telegraaf Haaglanden 20 november 2020 De mogelijke aanbouw aan de Nieuwe Kerk in Delft zorgt voor reuring in de prinsenstad.
illustratie stiel

Telegraaf Haaglanden door Marieke van Essen

DELFT De uitbreidingsplannen voor de Nieuwe Kerk in Delft zorgen in de prinsenstad voor ophef en verbazing. De Protestantse Gemeente Delft heeft gekozen voor een moderne aanbouw in de tuin, maar volgens Hart voor Delft doet dit afbreuk aan het historische aangezicht van het veertiende-eeuwse rijkmonument.

„Dit is onze kerk, waar nota bene het Koninklijk Huis ligt begraven, onwaardig”, zegt Jan Peter de Wit.

De Nieuwe Kerk wil de huidige functies van museum en plek voor kerkdiensten uitbreiden naar (commerciële) evenementen. Voor dit ’huis van de toekomst’, waar onder andere concerten met maximaal duizend toeschouwers zullen plaatsvinden, is een extra ruimte nodig met onder meer een ontvangstgelegenheid, garderobe, keuken en vijftien tot twintig toiletten.

Tijdens een recente presentatie aan de gemeenteraad werd duidelijk dat het nieuwe gebouw een plek moet krijgen aan de kant van de Oude Langendijk. „En juist vanaf deze kant is het aangezicht zo indrukwekkend”, zegt De Wit. „De kaalheid en soberheid van de grootse kerk en toren en de leegte van het Marktplein midden in de stad. En dan het stadhuis als wereldse drukke blikvanger.”

Hart voor Delft is ’meer dan verbaasd’ over de keuze voor de bovengrondse uitbreiding. „Het was altijd de bedoeling dat de extra voorzieningen onder de grond zouden komen en er was al een omgevingsvergunning voor een ondergrondse kelder van 550 vierkante meter. De gemeente en de protestantse gemeente hebben zelfs jarenlang rechtszaken gevoerd met archeologen, omdat dit zou betekenen dat er 2100 skeletten geruimd moesten worden.”

Volgens de Protestantse Gemeente Delft zijn er slechts ’schetsontwerpen van de architect’ gepresenteerd. „De stad mag hier nog over meedenken. En ja, dat geldt ook voor het Koninklijk Huis”, zegt Wilco Blaak, directeur van de Oude en Nieuwe Kerk. „Bij de uitbreiding zijn veel partijen betrokken, ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kijkt mee.”

Volgens Blaak is er van de ondergrondse variant afgestapt ’omdat de bouwkosten inmiddels zijn verdubbeld’. „Ook de reuring die ontstaan is over ondergronds bouwen op deze historische plek heeft meegespeeld bij de keuze voor deze variant.” Volgens de kerkdirecteur is nog niet bekend wanneer de bouw begint. ..Maar als het zover is, dan nog zullen de meningen verschillen. Wat de één mooi vindt, vindt de ander lelijk.”

De archeologen lieten overigens donderdag weten zich niet meer met het dossier Nieuwe Kerk bezig te houden.

Steun aan muurschilderij Peter Tetteroo en de Tee-Set

Vlnr Peter Tetteroo, Martin Stoelinga en Polle Eduard

Wij steunen de crowd funding actie voor een mega groot muurschilderij op de gevel van de Tee Set in de Warmoezierstraat hoek Buitenwatersloot en een afbeelding op het Hugo de Grootpleintje.

Er is €5250 nodig en er is zo te zien al €1471 binnengehaald. Dus dat zit wel snor. Zeker omdat je ook de namen kan zien van de donateurs.

Peter Tetteroo 2001 in café de Nieuwe Prins

Over ‘De snor’ gesproken. Martin Stoelinga was in de jaren ’60 en ’70 manager van de popbands als After Tea, Unit Gloria (met Robert Long) en, Daddy’s Act. Zodoende kende hij Peter Tetteroo die een paar straten verder woonde door en door.

Zelf ken ik Peter Tetteroo van zijn tijd als raadslid van Leefbaar Delft (2002) in de gemeenteraad. Daar kwam na twee jaar abrupt een eind aan. Peter werd maar 55 jaar. Hij zette zich in voor een grote Disco op de hoek Buitenhofdreef / Reinier de Graafweg waar nu de Rabobank staat.

Eerdere pogingen van Martin Stoelinga voor een nieuwe buurt met straatnamen van bekende Delftse musici (Nico Haak) strandden altijd op de ‘niks gunnen factor’. En dat terwijl Peter Tetteroo in Amerika op de vijfde plaats van de hitlijsten heeft gestaan.

Een blinde gevel is in een doodlopend steegje of een affiche op een elektriciteitshuisje is eigenlijk ver beneden de status van Peter Tetteroo, onze grootste Delftse internationale muziek wereldster. Zeker als je dat vergelijkt met de naam van muziekleraar Pierre van Hauwe op het viaduct over de Provincialeweg. Maar goed, het is meer dan niks. Popmuziek zit bij de bestuurlijke elite nog steeds in het verdomhoekje.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Opruwen gladde hardstenen platen voor het Stadhuis moet nog gebeuren

Ik heb Antwoord gekregen op mijn Schriftelijke Vragen over de spekgladde grote hardstenen platen voor het Stadhuis op de Markt.

Afgelopen vijf jaar is er maar 1 melding binnengekomen over deze gladde stenen. Dat zegt meer over de meldingsbereidheid die er niet meer is. Mensen hebben toch geen vertrouwen meer in de gemeente of Politie.

Sinds 2002 liggen deze grote hardstenen platen er. Dit is de eerste renovatie. De totale kosten voor het leveren, vervangen en herstellen van het natuursteen zijn geraamd op ca. € 35.000. En de dader (hoogwerker, vrachtwagen) ligt op het kerkhof.

Maar het college zegt toe het spekgladde (bij regen) oppervlak van de hardstenen wat op te laten ruwen. We zijn benieuwd of dit ook echt uitgevoerd zal worden.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Telegraaf: Ophef over ’mystery guests’ Delft

door Marieke van Essen

DELFT In Delft is ophef ontstaan over de inzet van mystery guests, die bij horecazaken de coronaregels controleren. De gemeente zette de undercover gasten afgelopen weekeinde voor het eerst in om scherper te kunnen controleren op de naleving van de coronamaatregelen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Delft is onaangenaam verrast over de maatregel, die ’zonder aankondiging is genomen’. „Mystery visits zijn niet de manier. Dat zaait wantrouwen en werkt averechts”, zegt voorzitter Jon Cornelese. „Daarbij komt dat het groeiend aantal besmettingen in Delft niet vanuit de horeca komt.

Horeca zou juist een oplossing kunnen bieden om jongeren en studenten op een veilige manier in hun sociale behoefte te voorzien.” In een brief aan de gemeente schrijft KHN dat de keuze voor mystery guests niet te rijmen valt met de pluim die de horeca recent nog kreeg. „Het was beter geweest als de gemeente hierover met ons in gesprek was gegaan.”

Oppositiepartij Hart voor Delft spreekt van ’een stigmatiserende methode’. „De overheid past undercover agenten alleen toe om te infiltreren in zware criminele organisaties”, reageert Jan Peter de Wit. „Nu is elke klant een potentiële verrader.”

Volgens de gemeente zijn afgelopen weekend voor het eerst twee ongeüniformeerde medewerkers ingezet, die ’enkele overtredingen hebben geconstateerd’. „Er gaat gelukkig veel goed maar, juist voor de vele ondernemers die zich netjes proberen te houden aan de regels, mogen we de ogen niet sluiten voor situaties waar dat niet het geval is”, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Ze betreurt het dat KHN niet correct is geïnformeerd. „Maar laat ik voorop stellen: de volksgezondheid en de economie moeten we zien te beschermen. Dat is ons gezamenlijk doel.”

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Waarom is het Oostplantsoen nog steeds afgesloten?

20 juli 2020 het Oostplantsoen is nog steeds een zandbak

Volgens de gemeente Delft.nl zou het Oostplantsoen tot eind augustus afgesloten zijn. Dat zou komen omdat er een monumentale tunnel tijdens de werkzaamheden is zijn ingestort.

Werkzaamheden binnenstad

De Oostplantsoen werkzaamheden van dit stukje zijn al sinds het najaar van 2019 stilgelegd.

21 december 2019

Ook volgens Indebuurt/delft zou het een eeuwenoude tunnel betreffen die is ingestort. Maar ik ben eens gaan kijken en zie een moderne uit degelijke onbeschadigde betonblokken opgetrokken tunnel naar de achter de stadswal gelegen opslag loods voor roeiboten. Deze tunnel is gewoon in gebruik en zeker niet ingestort.

Op de grijze steen boven de ingang staat 9 mei 1992

Volgens dit stukje geschiedschrijving van Delfia Batavorum over de Sint-Huybrechtstoren staat wel “De Sint-Huybrechtstoren bevatte drie ruimten boven elkaar: een overwelfde ruimte onderin (voor opslag van wapens e.d.), een tussenverdieping en een bovenverdieping. Van daaruit kan door de schietgaten worden geschoten. De onderste ruimte is via een gang door de wal bereikbaar”

Dus er is blijkbaar een aan het zicht onttrokken uit 1449 stammende tunnel onder het wegdek gelegen.

Een bestek van 8 augustus 1821 geeft wat meer informatie over de gang: ‘Ter vervanging van de oude ingestorte en voor het grootste gedeelte opgeruimde gemetselde doorgang in de Wal achter de Rijksschool der Artillerie en Ingenieursschool zal ter zelfde plaats worden herbouwd een nieuwe gemetselde doorgang circa acht Ellen wijd in den dag.’

Het is binnenkort bouwvak vakantie. Dus het Oostplantsoen is voorlopig een zandbank. Heel erg lastig voor fietsers. Ook is de Paardenmarkt niet bereikbaar. Dat is extra lastig voor bewoners en zeker ook zeer dodelijk in coronatijd voor de klandizie van Gasterij ‘t Karrewiel.

Maar de hamvraag is natuurlijk waarom dit allemaal zo afschuwelijk lang moet duren? Ik heb hier niets over gelezen van D66 wethouder Huijsmans. Ze weet er zeker geen raad mee. Over alles gaan persberichten de deur uit maar hierover is het muisstil.

Gaan we deze ‘onzichtbare’ tunnel überhaupt nog restaureren? En wie gaat dan de restauratie van deze monumentale tunnel betalen? Wie heeft deze schade veroorzaakt? En wie is hier verantwoordelijk voor? Hoelang gaat dit nog duren?

Is het echt zo gevaarlijk? Ook voor fietsers? Kan dit niet tijdelijk voor fietsers opgelost worden? Vragen genoeg dus.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Delft op Zondag: Fusie Delftse stadspartij nu echt van start

De twee stadspartijen gaan na het reces intensief samenwerken (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELE)

DELFT – De samenwerking tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga is een feit. Maandagavond tekenden beide partijen op de Markt een intentieverklaring om samen tot één grote stadspartij te komen.

Door Cheyenne Toetenel (Bron Delft op Zondag 26 juli 2020)

Door het samenvoegen van de twee partijen tot één lokale politieke stadspartij hopen de leden een positie te verwerven die mogelijkheden biedt om de grootste partij van Delft te worden en een leidende rol te kunnen vervullen bij toekomstige coalitievorming.

Het is volgens kwartiermakers Aad Meuleman en Theodor van der Lans – die al zo’n anderhalf jaar bezig zijn om de fusie in gang te zetten – hoog tijd voor wat gezonde concurrentie. “GroenLinks, D66, STIP en PvdA vormen al sinds 1998 de basis van diverse coalities.

Dat machtsblok moet nu eens worden doorbroken”, stelt Meuleman. “Het stadsbestuur is de laatste twee decennia te veel de linkse kant op gaan lopen, wat veel pijn heeft opgeleverd voor de gewone Delftenaar”, vult Van der Lans aan. “Deze ‘gewone’ Delftenaren hebben jarenlang het nakijken gehad. Dat zie je nu ook weer met de parkeertransitie die er ondanks het verzet doorheen is gedrukt. Delftenaren moeten hun stem terugkrijgen. Dat is waar wij voor willen zorgen.”

Kompanen

Beide partijen hebben los van elkaar geen doorbraak kunnen leveren in de Delftse politiek. Daarom is het volgens Van der Lans en Meuleman belangrijk dat beide partijen over hun schaduw zijn gestapt en het lef hebben om samen te werken aan de vorming van een grote lokale stadspartij. “Het is tijd om je kompanen op te zoeken en samen het verschil te maken”, aldus Van der Lans. “We moeten verschillende groepen in Delft met elkaar verbinden door een eenheid uit te stralen.” Daarbij hoort wel een andere toon.

Meuleman: “Op gebieden als islamisering stelt de nieuwe stadspartij zich minder extreem op dan Onafhankelijk Delft voorheen deed. We veroordelen elke vorm van extremisme. Ook hebben wij reeds aangegeven geen enkele partij uit te sluiten. Delft verdient een ander geluid, dus onze ambitie is meeregeren.”

Samenwerking

Maandagavond is de intentieverklaring door beide partijen getekend op de Markt. Van der Lans: “We hebben daarmee de onofficiële formele oprichting van een nieuwe grote stadspartij meegemaakt, een bijzonder moment voor Delft.” Vanaf september 2020 zullen beide fracties starten met een gezamenlijk fractieoverleg.

De komende periode gaat een werkgroep verdere uitwerking geven aan diverse thema’s en andere inhoudelijke en technische zaken zoals een kieslijst en de naamswijziging. “Hierbij krijgen onze inwoners een prominente rol.

Zij mogen uiteindelijk kiezen welke naam de nieuwe partij gaat dragen.” Van der Lans laat weten blij te zijn dat iedereen met een goede wil er nog bij is. “Daarnaast hebben al wat mensen met een politiek verleden bij andere partijen voorzichtig bij ons op de deur geklopt. Daar staan wij natuurlijk voor open.

We willen een partij creëren met een combinatie van zittende leden én nieuw bloed.” Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Cheyenne Toetenel