Hart voor Delft zet zich in voor erkenning en ondersteuning van veteranen in onze stad. Naar aanleiding van recente berichten over gemeenten die niet voldoende op de hoogte zijn van hun zorgplicht jegens veteranen, hebben wij schriftelijke vragen ingediend bij het college. Deze vragen hebben betrekking op de uitvoering van de Veteranenwet en de ondersteuning die veteranen in Delft ontvangen.

Onze gestelde vragen omvatten onder andere het huidige beleid en de maatregelen die genomen worden om invulling te geven aan de Veteranenwet in onze gemeente. We zijn benieuwd of het college op de hoogte is van het aantal veteranen in Delft en of zij extra ondersteuning ontvangen bij hulpvragen. Daarnaast willen we weten of er regelmatig overleg plaatsvindt tussen de gemeente en veteranen(organisaties) en welke mogelijkheden het college ziet om meer aandacht te besteden aan veteranen in onze gemeente.

Ook bespreken we de aanbevelingen van de Veteranenombudsman, waarin wordt voorgesteld om binnen de ambtelijke organisatie een portefeuillehouder veteranen aan te stellen. We vragen het college of zij bereid zijn om deze aanbevelingen over te nemen en wanneer we de implementatie hiervan kunnen verwachten.

Hart voor Delft hecht veel waarde aan het tonen van waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorgplicht van de gemeente jegens hen. We kijken uit naar de antwoorden van het college en hopen dat deze bijdragen aan een verbeterde ondersteuning van onze veteranen.

Zie hieronder de schrifelijke vragen:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Hart voor Delft

Daan Stellingwerf
Commissielid Economie, Financien en Bestuur