Doelstellingen

Hart voor Delft luistert naar onze inwoners, staat midden in de maatschappij en wil onze inwoners actief betrekken bij het maken uitwerken en uitvoeren van plannen. Hart voor Delft, de Stadspartij wil bouwen aan een beter Delft.

Hart voor Delft staat voor een gastvrije stad. Wij willen zorgen dat alle Delftenaren kunnen rekenen op integriteit en een eerlijke benadering vanuit de gemeente Delft. In samenwerking met alle inwoners willen wij dat Delft een stad is, waar veiligheid, leefbaarheid, aandacht voor duurzaamheid en milieu en de bestuurlijke- en openbare orde zijn gewaarborgd.

Hart voor Delft staat voor een stad waar het fijn is om te wonen, te leven, te werken en te recreëren. Een stad met een ruimhartig sociaal beleid met alle noodzakelijke voorzieningen voor elke Delftenaar.

Hart voor Delft staat voor bescherming van de historische binnenstad.

Hart voor Delft wil in alle wijken een goede infrastructuur voor auto’s, fietsers en voetgangers en een centrum dat goed bereikbaar is.

Hart voor Delft wil een stad met ruime mogelijkheden voor ontspanning, sportieve en maatschappelijke ontplooiing voor zowel jongeren als senioren. Wij willen goede randvoorwaarden voor sportverenigingen, goede sportaccommodaties, educatieve voorzieningen, zorg, bibliotheken, theater en voldoende ruimten voor de Delftse amateurkunst.

Hart voor Delft vindt dat het tijd wordt dat Delftse muzikanten uit het verleden een plek krijgen, die zij verdienen in het Delftse straatnamen (bijvoorbeeld bij de nieuwbouwpannen Schieoevers).

Hart voor Delft blijft zich de komende jaren inzetten voor handhaving van de sociale woningvoorraad en voor uitbreiding van het aantal betaalbare huurwoningen.

Hart voor Delft vindt het belangrijk, dat de samenwerking met de ouderenbonden in onze stad optimaal wordt benut en wil dat een seniorenvisie wordt ontwikkeld.

Hart voor Delft vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich veilig moet kunnen voelen. Dat geldt zeker voor de LHBTI mensen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen). De gemeente moet hierin een stimulerende rol hebben, zodat iedereen zich in onze stad geaccepteerd voelt.