HART VOOR DELFT, ‘THUIS BIJ´….

‘Naast zonnepaneelproblemen, nu ook verkeersproblemen op de Wissingstraat.’

Dagelijks kunt u lezen op ons twitter account en onze website dat Hart voor Delft, dé Stadspartij steeds meer in beeld komt bij de Delftenaren.

Deze week in onze rubriek ‘thuis bij’ ging Coby de Koning, samen met Marcel Koelewijn, op bezoek  bij bewoners van de Wissingstraat. Nu niet vanwege zonnepanelen, maar op verzoek van de heer Lemonakis, want hij heeft een probleem met de verkeerssituatie op de Wissingstraat.

Hij legt ons uit dat hij de woning op Wissingstraat heeft gekocht vanwege de geplande verkeerssituatie, waarbij de gehele Wissingstraat autovrij zou worden. Tijdens de bouw zijn er wijzigingen aangebracht aan de invulling van het bestemmingsplan, waaronder de bouw van een gelijkvloerse parkeergarage voor de woningen aan de Van Tijenstraat, waardoor de Wissingstraat een woonerf werd, maar opeens wel toegankelijk voor auto’s.

De auto’s die uit de parkeergarage van de Van Tijenstraat komen zouden eigenlijk de wijk moeten verlaten via de Van Tijenstraat, maar in de praktijk blijkt dat ze de Wissingstraat gebruiken. Ook bezorgdiensten racen door de Wissingstraat, waarbij het wachten is op het eerste ongeluk met bijvoorbeeld spelende kinderen.

Doordat er geen snelheidsbeperkende maatregelen zijn genomen, want de Wissingstraat was in eerste aanleg bestemd als autovrije straat, is het een kaarsrechte straat waar de snelheid van auto’s behoorlijk kan oplopen.

Hart voor Delft vind het vreemd dat het oorspronkelijke bouwplan tussentijds is gewijzigd, waardoor de bewoners opeens geconfronteerd worden met doorgaand verkeer, in plaats van een autovrije straat en heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder.

We hopen op een snel en gedegen antwoord van wethouder Huijsmans op onze vragen.
We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Zie hieronder de schriftelijke vragen die we aan de wethouder hebben gesteld:
________________________________________________________________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 1 december 2021,

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van de verkeerssituatie Schoemaker Plantage (Wissingstraat/Tijenstraat/Van Embdenstraat).

Geacht College,

Op 14 juni 2021 stond erop op de lijst ingekomen stukken een burgerbrief onder documentnummer 21224476 met als onderwerp verkeerssituatie Schoemaker Plantage (Wissingstraat/Tijenstraat/Van Embdenstraat), zie bijlage.

Helaas heeft Hart voor Delft deze brief, net als de overige fracties, niet geagendeerd.

Nu hebben de bewoners opnieuw aan de bel getrokken. Hart voor Delft is naar de Wissingstraat gegaan en heeft de situatie uitgelegd gekregen en heeft, dat waar de bewoners zich druk om maken, waar kunnen nemen.

De bewoner(s) hebben eerder contact gehad met wethouder Huijsmans en via de mail met de burgemeester. Daarnaast hebben ook ambtenaren de situatie gezien. Er zijn een paar kleine aanpassingen gedaan, waaronder een beschermbeugel om de lantarenpalen heen. Helaas dus niet voldoende.

Of deze aanpassingen zijn gedaan voor of na de verstuurde burgerbrief, is Hart voor Delft onbekend.

De mooie plantenspiegels worden kapotgereden door de auto’s van de bewoners uit de Tijenstraat, die de Wissingstraat als uitvalbasis nemen. Daarnaast is een tussenliggende straat, als de Wissingstraat, verworden tot racebaan en voelen de bewoners zich genoodzaakt om hun kinderen binnen te houden om ongelukken te voorkomen.

Dit leidt bij onze fractie tot de volgende vragen.

Vraag 1: Hoe kan het dat, na een wijziging van de bouwsoort van de woningen aan de Tijenstraat, de  buurtbewoners nu met hun auto’s met hoge snelheid door de Wissingstraat, dat een woonerf is, heen rijden?

Vraag 2: Welke maatregelen heeft de wethouder in gedachten om de Wissingstraat veilig woongebied te maken, waarbij de kinderen in die straat weer veilig buiten kunnen spelen?

Vraag 3: Kan de wethouder wellicht de uitgang van de parkeergarage van de woningen aan de Tijenstraat ombuigen zodat deze gebruik gaan maken van logische uitgang via het Luxemburghof?
Daar staan nu een paar paaltjes die deze meest logische uitgang blokkeren. Hart voor Delft vind dit vreemd.

Vraag 4: Hart voor Delft vraagt zich af waarom de wethouder, als groot voorstander van groen en speelruimte in de woonstraten, na het ontvangen van de burgerbrief dit probleem niet direct heeft aangepakt? Kan de wethouder hier een duidelijk antwoord opgeven?

Vraag 5: Hart voor Delft vraagt de wethouder het probleem in dit kleine gebied Wissingstraat/Tijenstraat zo spoedig mogelijk op te lossen, zodat kinderen veilig op hun woonerf kunnen spelen.

Vraag 6: Hart voor Delft wil voor deze bewoners, van de wethouder horen, op welke termijn dit onveilige woonerf aangepakt gaat worden.

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie Hart voor Delft

Coby de Koning
Marcel Koelewijn.
________________________________________________________________________________________________________

Heeft u ook een situatie of een bericht dat u met ons wilt delen en wilt u dat wij bij u op bezoek komen om hierover te praten, stuur dan een email naar fractie@hartvoordelft.nl.

Coby de Koning
Marcel Koelewijn

Foto’s: Marcel Koelewijn.

Bewoners Wippolder en Hart voor Delft zijn er klaar mee!

Met enige regelmaat melden wij ontwikkelingen met betrekking tot studentenoverlast, verkamering en de nieuwe term ‘splitsing’ van panden, waarmee dan alsnog studentenkamers kunnen worden gerealiseerd.

Hart voor Delft heeft hier om meerdere redenen zeer veel moeite mee. Ten eerste onttrek je woningen aan de woningmarkt voor wat betreft gezinnen en jonge Delftse stellen en ten tweede omdat blijkt. dat als het aantal studenten in panden en straten te groot wordt, dit een voedingsbodem is voor allerlei vormen van overlast.

Ondanks gesprekken en aangeboden dossiers op dit onderwerp, lijkt het in de Wippolder weer fout te gaan. Wat ons betreft weer een gemiste kans van dit stadsbestuur.

Lees verder het verhaal van Mascha Kunz in AD Delft: https://www.ad.nl/delft/wippolder-wil-geen-beleggersparadijsje-van-studentenwoningen-worden-kon-niet-slapen-door-de-overlast~a66f68be/

Bron: AD Delft
Foto: Frank Jansen

 

Hebben nieuwe parkeerplannen van de TU Delft gevolgen voor omwonenden?

Dat was één van de belangrijke vragen tijdens de commissievergadering ruimte en verkeer van 9 september. Wat zijn de gevolgen van het voornemen van de TU Delft om 2500 parkeerplaatsen te onttrekken aan de openbaarheid.

Voor wat betreft de invoering van betaald parkeren in de wijken, heeft dit al langere tijd de aandacht van onze fractievoorzitter Bram Stoop. Ook Coby de Koning en Marcel Koelewijn volgen dit onderwerp al langer in de commissie ruimte en verkeer.

Lees hier de laatste ontwikkelingen in AD Delft en Delft op Zondag:

https://www.ad.nl/delft/lijft-universiteit-straks-2500-plekjes-in-maak-tu-niet-de-baas-over-parkeerplaatsen-voor-delftenaren~a072f6ef/

https://www.delftopzondag.nl//reader/22813/39745/bewoners-uiten-zorgen-parkeerplannen-tu-delft-campus

Marcel Koelewijn.

Bron: AD Delft en Delft op Zondag
Foto: delta.tudelft.nl

Sloop Bomenwijk ondanks uitstel provincie Z-H behandeling bezwaarschrift

Aad van Doeveren had 21 januari bezwaar aangetekend bij de provincie Zuid Holland tegen hun ontheffing om de huizenblokken met ooievaars nestlocaties te slopen.

Het bezwaar zou vandaag 29 april in een digitale hoorzitting behandeld worden:

Maar vandaag kwam de brief binnen dat zelfs de digitale hoorzitting 6 weken is uitgesteld.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Maar de sloop gaat gewoon door. Dit is een triest voorbeeld dat het recht van de burger om volgens de wettelijk vastgestelde procedures ergens tegen in bezwaar te gaan uiteindelijk weinig zin heeft.

Ooievaarsstel aan de Wilgenlaan.

De hele provinciale bezwaarprocedure tegen het vernielen van ooievaarsnesten in de Bomenwijk is een wassen neus. Over zes weken ligt alles al plat en zal de bezwaarschriften commissie vaststellen dat er ‘geen belang’ meer is bij het bezwaar daar de sloop al geschiedt is.

En in de nieuwe Omgevingswet hoeft de sloper enkel een sloopmelding te doen bij de gemeente. Er is geen sloopvergunning meer nodig. En zo wordt het buurtbewoners onmogelijk gemaakt om invloed uit te oefenen op de sloop van oude gebouwen ten behoeve van nieuwe bouwplannen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Tegenkrachten worden met kluitje het riet in gestuurd door de Provincie Zuid Holland en de gemeente Delft. De ooievaars zullen verjaagd worden uit de Bomenwijk. Verdomd jammer weer.

Jan Peter de Wit

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Verslag klacht / schadeclaim (dd.13-09-2017) José van Schaik tegen gemeente

José van Schaik raakte haar erfenis kwijt nadat ze zich liet ‘helpen’ door de van oplichting verdachte Sjoerd S. © Fred Leeflang

Aanstaande donderdag 18 februari 2021 bespreken we in de commissie Sociaal Domein en Wonen de beantwoording schriftelijke vragen Fracties SD en GS inzake samenwerkingsovereenkomst tussen DBS Belastingadviseurs BV en Gemeente Delft) Hier . Dat heeft ook betrekking op de oplichting van José van Schaik door DBS bv.

Hier een verslag om duidelijk te krijgen wat de werkwijze van Sjoerd S. van DBS bealstingadviseurs onder vlag van de gemeente Delft was.

VERSLAG

Onderwerp : Brief klacht/schadeclaim (dd.13-09-2017 kenmerk 3120413)

Datum : vrijdag 29-09-2017

Tijd : 16.00 – 17.00u

Locatie : Stadskantoor, Stationsplein 1 te Delft

Aanwezig : Mevrouw Van Schaik, mevrouw ……… (Gemeente Delft, notulist), de heer … ……….. (Gemeente Delft, afdelingshoofd Regie op uitvoering)

Inleiding

Op 13 september 2017 heeft de gemeente Delft een brief (kenmerk 3120413) van mevrouw Van Schaik ontvangen. Deze brief wordt door de gemeente beschouwd als klacht en heeft daarvoor de heer … …… aangewezen als behandelaar. Na het lezen van de klacht heeft de heer … ….. op 22 september 2017 een email gestuurd naar mevrouw Van Schaik, waarin hij aankondigt dat de brief is ontvangen en als klacht wordt behandeld. Daarbij is mevrouw Van Schaik op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om de klacht in een gesprek toe te lichten. Mevrouw Van Schaik heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft op 29 september 2017 tijdens een gesprek met de heer … …….. haar klacht toegelicht. Mevrouw ……… (gemeente Delft) was aanwezig bij dit gesprek voor de verslaglegging. Hieronder leest u het verslag van dit gesprek.

Verslag

Nadat mevrouw Van Schaik is ontvangen en de heer … ……. een korte toelichting op de klachtenprocedure heeft gegeven, vraagt hij mevrouw Van Schaik om haar klacht toe te lichten en de achtergronden bij haar klacht te vertellen.

Hierop begint mevrouw Van Schaik te vertellen dat zij in 2011 in contact is gekomen met een belastingadviseur, de heer Slager. De heer Slager heeft mevrouw Van Schaik destijds uitgenodigd voor een afspraak. Deze afspraak heeft plaatsgevonden op het kantoor van de gemeente Delft. In eerste aanleg heeft mevrouw Van Schaik de heer Slager om hulp en advies gevraagd bij het doen van belastingaangifte en het aanvragen van mogelijke toeslagen. Bij mevrouw Van Schaik is hierbij het beeld ontstaan dat de heer Slager werkzaam was bij de gemeente Delft. Mevrouw Van Schaik geeft aan dat na de eerste afspraken die bij de sociale dienst (in een open ruimte waar ook ambtenaren aan het werk waren)hebben plaatsgevonden, er ook gesprekken bij haar thuis zijn gevoerd. Daarbij raakte de heer Slager in toenemende mate bekend met de persoonlijke situatie van mevrouw Van Schaik en haar kwetsbaarheden. Nu terugkijkend komt mevrouw Van Schaik tot de conclusie dat de heer Slager misbruik heeft gemaakt van deze vertrouwensrelatie. Zo heeft de heer Slager volgens mevrouw Van Schaik handig ingespeeld op haar kwetsbaarheden door haar financiële adviezen te geven op basis waarvan ze in toenemende mate financieel afhankelijk is geworden van de heer Slager. Gevolg hiervan is dat mevrouw Van Schaik hier nog psychische- en financiële schade (€173.000) van ondervindt en nu in de bijstand zit.

Tot slot vertelt mevrouw Van Schaik nog dat ze in maart 2017 aangifte heeft gedaan bij de politie en dat ze in augustus een interview heeft gegeven aan de Telegraaf die hier in de zomer twee pagina’s aan heeft gewijd. Ook heeft mevrouw Van Schaik een facebook pagina gestart waar inmiddels ca. 100 lotgenoten, die ook door de heer Slager gedupeerd zouden zijn, zich hebben gemeld.

Inmiddels is bij mevrouw Van Schaik duidelijk dat de heer Slager niet in dienst is van de gemeente, maar vraagt zich daarbij wel af hoe het mogelijk is dat de heer Slager in naam van de gemeente Delft heeft kunnen opereren. Ook begrijpt mevrouw Van Schaik niet dat de gemeente Delft dit heeft toegestaan. In haar brief stelt mevrouw Van Schaik dat het niet zo kan zijn dat, door de handelswijze van de gemeente, mevrouw nu al haar geld kwijt is en dat zij psychisch nog zwaarder mishandeld is.

Inmiddels heeft mevrouw Van Schaik begrepen dat de heer Slager niet in dienst was bij de gemeente, maar in de brief stelt mevrouw Van Schaik dat dit niet wil zeggen dat de gemeente niet verantwoordelijk is. In dat kader stelt mevrouw aan de gemeente voor met een goede oplossing te komen voor deze zaak. In de brief kondigt mevrouw Van Schaik daarbij aan dat ze op het punt staat om:

– de gemeente aansprakelijk te stellen;

– naar de Telegraaf te bellen om nogmaals een artikel te schrijven , nu over de misleiding door de gemeente Delft;

– de Nationale Ombudsman in te lichten.

In reactie op de brief en de toelichting geeft de heer … …….. te kennen met mevrouw mee te voelen en de situatie waarin mevrouw Van Schaik terecht is gekomen te betreuren. Daarbij geeft de heer … …….. bij mevrouw Van Schaik aan het erg dapper te vinden dat ze het initiatief tot dit gesprek heeft genomen. Vervolgens vraagt de heer … ……… of hij naar aanleiding van de brief en de toelichting daarop nog een aantal vragen mag stellen. Mevrouw Van Schaik stemt daar mee in, waarna de heer … …….. de volgende vragen stelt. (De antwoorden van mevrouw Van Schaik op deze vragen staan direct onder de vragen beschreven)

1) Hoe bent u in contact gekomen met de heer Slager?

Een medeweker van de sociale dienst heeft mij in contact gebracht met de heer Slager.

2) Op basis waarvan bent u in de veronderstelling geweest dat de heer S. Slager in dienst was bij de gemeente Delft?

De afspraak met de heer Slager was op het kantoor bij de Sociale dienst van de gemeente Delft en hij gebruikte briefpapier en enveloppen van de gemeente Delft. Bij vragen belde ik de Sociale dienst en werd ik door verwezen naar de dhr. Slager. Alles leek er op dat dhr. Slager onderdeel was van de Sociale dienst. Zo heeft dhr. Slager ook mijn bankafschriften opgevraagd voor overleg met zijn collega’s. Hij- dhr. Slager- sprak dan over intern overleg. Ook gaf hij regelmatig aan dat hij wel wat kon regelen via de Sociale dienst of gaf hij aan dat er overleg was geweest met een collega. Een andere collega op de Sociale dienst zou hem daarbij helpen.

Wat wil de gemeente Delft? Ze hebben mij aangeraden om een afspraak te maken met dhr.Slager (ze hebben zelfs die afspraak gemaakt voor me), ze hebben aangegeven dat hij mij zou helpen, dat hij problemen voor me op kon lossen, etc. Wat moet ik dan als inwoner? Ik ga toch niet denken de gemeente zegt dat ik geholpen zal en kan worden, dat zal wel fout zijn? Nee je bent als inwoner van Delft blij dat je eindelijk geholpen zal worden. Dat er iemand is die je kan helpen en iemand die je probleem wil aanhoren.

Ik denk ook dat ik aan honderd mensen vraag die door dhr. Slager zijn geholpen of hij voor de gemeente werkte dat vrijwel iedereen zal zeggen dat dat zo was. Daarbij komt dat de gemeente dhr. Slager heeft ingehuurd om onder andere mij te helpen. Volgens mij was het niet de bedoeling van de gemeente Delft dat dhr. Slager er met mijn geld vandoor zou gaan. En ook niet dat van anderen, want ik geloof er niets van dat ik de enige binnen de gemeente Delft ben die is opgelicht.

3) Op welk moment had u door dat de heer S. Slager niet in dienst was bij de gemeente Delft?

Dat zal zo rond 2013 geweest zijn, op dat moment heb ik ook mijn eerste advocaat ingeschakeld. Dhr. Slager begon toen met allerlei overeenkomsten te strooien en deed mij de belofte dat hij iedere week € 250 op mijn rekening zou storten. Dat laatste heeft hij niet lang vol gehouden. Ook de belofte van het regelen van een computer (ik heb wel een computer gekregen) was tegen betaling en de computer was toen al oud. In de eerste jaren is mij uit niets gebleken dat dhr. Slager niet bij de gemeente werkte. Volgens mij heeft dhr. Slager er ook alles aan gedaan om mij en andere klanten te laten denken dat hij ook bij de gemeente werkte. Deze eerste advocaat (mr. Van …….) heb ik ingeschakeld op advies van de Sociale Raadslieden. Deze advocaat is totaal ongeschikt, een man die zijn werk niet goed doet, mensen aan het lijntje houdt, verkeerde dagvaardigingen schrijft (hierdoor is mijn klacht niet ontvankelijk verklaard door de rechter), je tientallen keren hetzelfde vraagt, etc.

Ik geef toe dat ik het niet tref, dhr. Slager, de gemeente Delft, mr. Van ……. zie ik op dit moment als mensen die van me profiteren, me niet serieus nemen – ik wil dit niet meer. Ik kan het niet meer aan.

4) Waarom heeft u dit moment gekozen om de brief aan de gemeente te sturen?

Sinds januari 2017 ontvang ik weer een uitkering van de gemeente. Hierdoor werd ik minder financieel afhankelijk van de heer Slager en heb ik vervolgens in maart 2017 aangifte gedaan bij de politie. Toen de politie hier niets mee deed heb ik vervolgens via de pers geprobeerd de druk op te voeren en vervolgens ook bij de gemeente . In eerste instantie via wethouder B……T en vervolgens per brief. Inmiddels heeft de politie de aanklacht in onderzoek genomen.

Dhr. Slager heeft me al mijn geld afgenomen – nu blijkt onder – valse voorwendselen. Door de regeling die hij voor mij heeft getroffen kwam ik via hem in aanmerking voor zorgtoeslag en huursubsidie. Als je op een gegeven moment (medio 2013) doorkrijgt dat het allemaal niet klopt ben je in eerste instantie bang voor de gevolgen (boetes etc.). Het regelen van de toeslagen heeft dhr. Slager gedaan, ik snapte er toen (nu ook nog weinig) niets van en was bang voor een boete. Zo heeft dhr. Slager mij € 50.000 laten overmaken op naam van Expert Clinics. Een bedrag dat mede gebruikt zou worden om mij te helpen met mijn ziekteverschijnselen. Het grote voordeel was dan dat die € 50.000 niet meegenomen zou worden in de belastingaangifte (op deze manier was de € 50.000 vrij van belasting). Wat moet ik dan een advies van een belastingadviseur van de gemeente op aanraden van de gemeente.

5) Welke oplossing verwacht u van de gemeente?

Mevrouw Van Schaik verwacht van de gemeente dat zij:

· ervoor zorgt dat de heer Slager niet langer het briefpapier en de enveloppen van de gemeente Delft kan gebruiken voor zijn praktijken, dit om te voorkomen dat meer mensen op het ‘verkeerde spoor’ worden gezet;

· hulp biedt bij het verhuizen naar Schalkhaar (nabij Deventer), zodat zij daar haar leven weer kan oppakken;

· uitleg kan geven over de reden waarom haar inkomen door de gemeente op €0 is gesteld;

· een stukje financiële vergoeding.

In aanvulling hierop geeft mevrouw Van Schaik nog aan dat ze op dit moment nog steeds bij een psychiater loopt, ze bang is om haar gezicht te laten zie en dat naar buiten gaan een opgave is. Ze vindt zichzelf niet een erg stabiel persoon. Ze heeft hulp nodig om haar leven weer op orde te krijgen. Een leven zonder de ballast van dhr. Slager, het achtervolgen, het horen van wie hij nu weer heeft opgelicht. Mevrouw wil weg uit Delft en rust. Ook wil ze hetgeen dat dhr. Slager van haar heeft afgenomen, onder het mom dat hij bij de gemeente Delft werkte en het allemaal wel zou regelen, weer op orde komt.

Mevrouw wil weer terug naar een gezond leven, een leven vrij van dhr. Slager en zijn praktijken. Voldoende geld om van te leven, een andere plaats waar ik mijn leven ‘opnieuw’ kan leven, niet het gevoel te hebben van achtervolging door de Belastingdienst, de Sociale Dienst van de gemeente Delft (omdat men erachter is gekomen dat het allemaal niet klopt), mevrouw weet het gewoon niet. Dhr. Slager heeft voor een groot gedeelte mijn leven de afgelopen jaren de vernieling in geholpen.

6) In uw brief heeft u aangegeven op het punt te staan om de gemeente aansprakelijk te stellen, naar de Telegraaf te bellen om nogmaals een artikel te schrijven (nu over de misleiding van door de gemeente Delft) en de Nationale ombudsman in te lichten.

Bent u nog steeds voornemens om deze stappen te zetten?

Op de eerste plaats hecht mevrouw Van Schaik er waarde aan om aan te geven dat de aankondiging van deze stappen niet als dreigement bedoeld waren, maar vooral blijk geven van de uitzichtloze situatie waarin zij zich bevindt. Vervolgens geeft mevrouw Van Schaik aan dat ze op advies van haar psycholoog niet voornemens is om nog meer energie te investeren in deze zaak. Mevrouw Van Schaik is vooral op zoek naar rust en ze ziet niet in hoe deze stappen daar aan bijdragen. Ze hoopt daarbij dat dit gesprek met de gemeente en de eventuele acties die daarop volgen ertoe bijdragen dat ze haar rust kan vinden en haar energie kan richten op het oppakken van haar leven. Van groot belang daarbij is wel dat de heer Slager en zijn malafide praktijken zo snel mogelijk gestopt worden. Tot slot merkt mevrouw Van Schaik nog op dat de onderzoeksjournalist van de Telegraaf heeft toegezegd zich vast te bijten in het verhaal omtrent de heer Slager en dat het programma ‘Opgelicht’ heeft aangegeven hier aandacht aan te willen besteden. Mevrouw Van Schaik geeft daarbij aan dat ze hier geen energie meer aan wil besteden.

7) Heeft u alles gezegd wat u wilde zeggen?

Mevrouw van Schaik kondigt aan de beschikking te hebben over een zwartboek, waarin de verhalen staan van andere mensen die door de heer Slager gedupeerd zijn. De politie wil dit boek niet in haar onderzoek betrekken, onduidelijk is waarom niet. Mevrouw vraagt of de gemeente dit zwartboek van haar wil ontvangen? De heer … ………. geeft aan dat hij in het kader van de afhandeling van de klacht, geen behoefte heeft aan het zwartboek en geeft mevrouw Van Schaik het advies om hier ook terughoudend mee te zijn op het moment dat er persoonsgegevens van gedupeerde in staan. Hij adviseert mevrouw Van Schaik dit eerst met betreffende personen kort te sluiten en hen om toestemming voor publicatie te vragen.

Ook geeft de heer … …….. de tip dat betreffende personen zich (indien gewenst) ook zelf kunnen melden bij de gemeente. Mevrouw Van Schaik is erg blij en dankbaar met dit aanbod en geeft aan dit kenbaar te maken aan de lotgenoten die bij haar bekend zijn. De heer … ….. geeft aan dat de gemeente hiervoor een meldpunt kan inrichten, zodat de meldingen direct op de juiste plek binnen de organisatie terechtkomen.

Daarbij merkt de heer … ……. op dat het hierbij dan alleen zal om gedupeerden van de heer Slager waarbij de gemeente Delft een actieve rol (doorverwijzing/bemiddeling naar de heer Slager) heeft gespeeld. Mevrouw Van Schaik geeft aan dat te begrijpen en dit ook op deze manier te zullen communiceren. Verder geeft mevrouw Van Schaik nog aan dat zij aanwijzingen heeft dat de heer Slager bij zijn correspondentie nog steeds gebruik maakt van gemeentelijke enveloppen.

Verder heeft mevrouw Van Schaik de volgende redenen genoemd om verder te zoeken naar de rust waarnaar ze verlangt:

• Dhr. Slager heeft hele lijsten met DigiD’s van inwoners van Delft, hij heeft de codes en wachtwoorden zelf aangemaakt. De mensen van wie hij de code heeft kan hij nog steeds benadelen (alles onder het mom dat dit makkelijk voor de gemeente was – over privacy gesproken).

• Dhr. Slager heeft mij (en anderen) in een zeer lastige positie gebracht. In zekere zin pleeg ik belastingfraude en ik weet niet hoe ik dat weer recht kan en moet zetten. Overigens al de handelingen zijn door dhr. Slager gedaan want dat was nodig om mijn financiële situatie correct te krijgen voor het ontvangen van verschillende toeslagen en het krijgen van een bijstandsuitkering. Dhr. Slager zou dat regelen binnen de gemeente.

• Het krijgen van toeslag ziet dhr. Slager als terugbetaling van zijn schuld aan mij. Vreemd natuurlijk want volgens mij zijn toeslagen overheidsgelden.

• Als een van de personen die is opgelicht voor waarschijnlijk (zeker weet ik dat niet) het grootste bedrag wil ik anderen behoeden voor de oplichtingspraktijken van dhr. Slager. Bij het plegen van belastingfraude durven mensen maar zelden aangifte te doen, men is bang voor de boete en de confrontatie met de inspecteur van de Belastingdienst. Om eerlijk te zijn ben ik dat ook. Soms word ik daar ’s nachts wakker van.

• Dhr. Slager is aan het werk op datingsites, bij de universiteit, op veel plaatsen kom ik zijn naam tegen op zoek naar mensen die vatbaar zijn voor zijn praatjes.

• Ik wil weer terug naar een gezond leven, een leven vrij van dhr. Slager en zijn praktijken. Voldoende geld om van te leven, een andere plaats waar ik mijn leven ‘opnieuw’ kan leven, niet het gevoel te hebben van achtervolging door de Belastingdienst, de Sociale Dienst van de gemeente Delft (omdat men erachter is gekomen dat het allemaal niet klopt), ik weet het gewoon niet. Dhr. Slager heeft voor een groot gedeelte mijn leven de afgelopen jaren de vernieling in geholpen.

Afspraken

Ter afronding van het gesprek worden de volgende afspraken gemaakt:

– De gemeente stelt een verslag op van dit gesprek en stuurt het concept hiervan aan mevrouw Van Schaik toe voor commentaar. Nadat eventuele opmerkingen/aanvullingen van mevrouw Van Schaik zijn verwerkt wordt het verslag vastgesteld;

– Op basis van de brief met kenmerk 3120413 en het gespreksverslag wordt het onderzoek van de klacht intern gestart. Na afronding van het onderzoek ontvangt mevrouw Van Schaik een brief met daarin een beoordeling van de ingediende klacht;.

– De gemeente neemt het initiatief tot het oprichten van een meldpunt en zodra dit meldpunt beschikbaar is stelt de gemeente mevrouw Van Schaik hiervan op de hoogte. Mevrouw Van Schaik communiceert dit dan vervolgens door naar haar netwerk van gedupeerden (e.e.a. zoals beschreven bij vraag 7);

– De gemeente probeert na te gaan of de heer Slager het briefpapier/dan wel de enveloppen van de gemeente Delft oneigenlijk gebruikt bij zijn correspondentie.

Opgemaakt: 12-10-2017, van commentaar voorzien op 28-11-2017 en aangepast op 30-11-2017.

Rondvraag aan wethouder Schrederhof over Delftenaren die op straat dreigen te komen.

Bron Delft op Zondag van 17 januari 2021

Voor commissie Sociaal Domein van 21 januari 2021 hebben wij volgende rondvragen aan PvdA wethouder Karin Schrederhof

Afgelopen week stond er een schrijnend geval in de media over een vrouw met kinderen die een wanhopige oproep deed en daarbij ook via de mail aan de politiek. De landelijke media pikte dit zelfs op.

Afgelopen zondag stond er bovenstaande advertentie in de krant Delft op Zondag waar de heer Otto Lopes Cardozo aan geeft dat hij per 1 februari op straat staat omdat hij de woningen die hij aangeboden heeft gekregen niet geschikt acht. Betreft hier een man van 71 jaar. Zijn Vestia woning in de Bomenwijk wordt gesloopt waar hij nu in zit. Hoe gaat de gemeente Delft hier mee om?

Zonder perse op deze individuele casus in te gaan, willen we graag weten wat in Delft de procedure cq werkwijze is als we met dit soort ernstige gevallen te maken krijgen. Wij leggen deze rondvraag, voor aan wethouder Schrederhof.

De vraag is of u bij de beantwoording van de eerste rondvraag vanavond wellicht ook (in zijn algemeenheid) kunt aangeven hoe de gemeente met het soort casussen zoals die van de heer Lopes Cardozo omgaat.

Bram Stoop , fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

Onmenselijk om Delftse vrouw (met kinderen) naar daklozenopvang door te sturen

Archieffoto. Wie veel wandelt op niet gebaande paden komt dit soort schrijnende zaken tegen.

Ik kreeg gisteren onderstaande per mail een wanhopige roep om hulp voor een woonruimte van Angelique van Baarle. Door de dood van haar man kwam ze voor de tweede keer op straat. Haar twee kinderen zitten nu in een pleeggezin. Dit is haar Facebookpagina

Het is niet te bevatten dat er geen noodopvang is in de vorm van containerwoningen of woonmodules voor dit soort schrijnende situaties. Mensen die plotsklaps scheiden en niet meer samen kunnen zijn, de huur niet meer kunnen betalen door faillissement of dood. Of gewoon vernietigende bureaucratie (toeslagenaffaire). Mensen die tussen wal en schip zijn beland.

En dan te bedenken dat er 400-500 asielzoekers per week Nederland binnenkomen en voorrang hebben met een urgentie op een huurwoning in Delft. Delft moet van het Rijk komend halfjaar 80 asielzoekers huisvesten. Dat zijn er hier dus 13 per maand.

Deze asielzoekers bestaan voor 99% uit gelukzoekers die uit landen komen die veiliger zijn dan hier, zoals Marokko. Ze hebben geen enkel recht opgebouwd om hier voorrang te krijgen over Nederlanders in de penarie.

De politiek in Delft zorgt zelfs nog voor woningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Die ‘illegalen’ worden niet hun huis uitgezet. Durven ze niet. De wereld op zijn kop. Hier moet snel een eind aan worden gemaakt.

Nederlanders met kinderen gaan gewoon voor de rest van de wereld. Die help je eerst. En dat is al moeilijk genoeg met de zeer krappe sociale huurmarkt. Ben benieuwd wat PvdA wethouder Schrederhof hier mee gaat doen.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

————————————————————————————————————————————————————-

Van: angelique van baarle
Datum: 11 januari 2021 om 17:34:28 CET
Aan: jan peter de wit
Onderwerp:Kunt u mij helpen

Hallo ik ben Angelique van Baarle. 28 jaartjes jong . Ik ben nu voor de 2 de keer in me leven dakloos geworden niet omdat ik mijn huur niet betaalde. Ik ben op mijn 14 de me moeder verloren en 2 dagen voor mijn 21 ste mijn vader. Dat betekende voor de woningbouw dat ik uit mijn ouderlijk huis moest gaan.

De 2 de keer dat ik dakloos ben geworden is mijn partner waar ik 2 kindjes van heb overleden dat was oktober 2019. En het huis stond op zijn naam. Ik stond wel ingeschreven. Na een paar maanden dakloos zijn heb ik urgentie aangevraagd  en die is 3 x afgewezen incl het hoger beroep. Nou had ik de woonpas van mijn overleden man nog wel en omdat ik het huis van mijn man heb achtergelaten was ik een doorstromer zo dachten we .

Dus ik schrijf op huizen elke dag 2 . Nou vorige week was ik aan de beurt . Ik was eindelijk eerste maar ik hoorde maar niks. Nou schijnt dus dat ik een starter weer ben geworden en ik geen recht had op het huis . Na heel wat heen en weer bellen ben ik nu starter geworden. En tot mijn schrik ben ik 3 jaar inschrijving kwijt . Dat betekend dat ik nu weer op plaats 399 eindig.

Ik heb geen recht op een doorstroom woning van perspektief of limor want ik mag 2 jaar geen urgentie meer aanvragen. Mijn kindjes zitten al meer dan een jaar in een pleeggezin. Ik zou zo graag een huisje krijgen. Is niet dat ik niet mijn best doe ik heb er alles aan gedaan.

Ik ben clean ik drink niet ik werk vrijwillig op school . Om weer terug in de maatschappij te kunnen komen. Ik zou graag een opleiding doen maar dakloos is dat geen optie. Is er nou niemand die mij kan helpen de gemeente niet mijn begeleiders niet … ? Is er dan niemand die een oplossing weet voor mijn probleem ? … Help me plz

Burgerbrief: Bewoners Stefanna seniorenwoningen bezorgd over gezamenlijke liften voor opname corona patiënten

Advertentie Delft op Zondag 10 oktober 2020

Ingezonden email van de heer Marc Rust

Pieter van Foreest opent  speciale verpleegafdeling voor coronapatiënten in Stefanna. Dat kopt het artikel in de krant van 18 oktober.  In stilte, zonder enige vorm van communicatie richting de “buren” geopend op 12 oktober. Het artikel zal velen in Delft niet interesseren en/of ontgaan zijn in deze tijd. Prima gedachte maar realiseer dit dan op een meer veilige plek als het echt om de mensen/zorg gaat.

Stefanna is namelijk een voormalig bejaardenhuis; het betreft dus een pand met voormalige aanleunwoningen; bouwkundig een chaos met meerdere aanbouwingen en uitbreidingen.

Nu zijn het sinds 2012 seniorenwoningen; meest zeer oude mensen die daar, alleenstaand wonen met voornamelijk mantelzorg maar ook thuiszorg. Een locatie waar de toegang, algemene ruimten en liften zowel door én bewoners én cliënten van de verpleegafdelingen gebruikt worden. Feitelijk gedwongen door elkaar gebruik maken van dezelfde faciliteiten. Niet te vergeten de belangrijkste groepen; het bezoek van beide doelgroepen, de mantelzorgers en de thuiszorg.

Sinds 2012 wordt geprobeerd bouwkundig de wettelijke scheiding aan te brengen in het gebouw tussen zorg en wonen, met allerlei ellende en verbouwingen. Voor het ventilatiesysteem, essentieel ter bestrijding voor corona, is echter nog nooit iets gedaan. Voor zover ik weet is deze feitelijk niet anders dan het openen van buitendeuren. Afgelopen zomer was het een sauna in het trappenhuis en portalen.

Tevens is er al zo’n 2 weken geleden een oefenruimte gecreëerd, in één van de entrees tegenover de liften, waar bewoners nogal van schrokken. Slecht met nadrukkelijk uiten van ongenoegen en aandringen met vragen, kwam er iets van verklaring van de mensen die daar bezig waren.
De hoofdreden van de schrik was dat er geen informatie verstrekt was hierover. Wel om de week een corona nieuwsbrief naar de mensen die ooit met PvF zaken hebben gedaan. Informatie over het verpleeg deel van het gebouw. De rest van de bewoners van het pand zijn blijkbaar niet belangrijk.

Reguliere bewoners van de niet tot het verpleeghuis behorende woningen, lijken gewoon als “oude niet belangrijke maar wel potentiële klanten” te worden beschouwd.

Als je dan verder leest in het artikel wordt er gesproken over een aparte toegang voor patiënten en personeel. Ik was zeer benieuwd hoe ze dát gingen uitvoeren en ben er inmiddels achter. Men gebruikt de buitendeur, ingang van de seniorenwoningen waar de dubbele liften zijn. Ze komen langs de brievenbussen en bellentableau en gebruiken de gezamenlijke liften. Niet de hoofdingang van het verpleeghuis want dat is denk ik verkeerde beeldvorming maar zal waarschijnlijk worden afgedaan met een ontsmettingsverhaal.

Het probleem is dat namelijk geen andere toegang naar de verpleegafdelingen dan de gezamenlijke met de senioren woningen. Het trappenhuis of de liften!

Het excuus dat de liften en hal daarna ontsmet worden gaat nergens over. Er worden zoveel chemicaliën gebruikt dat iemand met een beetje COPD of astmatische klachten, daarna meteen in ademnood komt. Het lijkt wel een zenuwgas heb ik al horen zeggen. Ik heb PvF al eens gevraagd hoe het zit met het ventilatiesysteem in de liften want ondanks dat de liftkooien nauwelijks een jaar oud zijn, lijkt er geen ander ventilatie syteem te zijn dan de lift zelf.

Wat afgelopen zomer wel middels een brief van Vestia, op aandringen van PvF, werd gemeld is dat de hoofdingang voor bewoners van de seniorenwoningen niet gebruikt mocht worden. Deze hoofdingang werd bij het begin van het corona tijdperk afgesloten voor mantelzorgers en thuiszorgpersoneel wat geen Pieterpak draagt. Thuiszorg van andere dan PvF dus.

Via Vestia en op aandringen van PvF kregen andere bewoners een brief hierover. Echter de Pieter thuiszorg doorkruiste het gebouw zonder enige restrictie. Zelfs het kantoorpersoneel dat naar de 6e verdieping moest voor vergaderingen kwam via de hoofdingang door de gang naar de lift waar niemand zou mogen zijn.

Nu heeft PvF een nieuw verdien model en gebruiken ze doodleuk de voordeur van de buren; bewoners van de seniorenwoningen: ONGEHOORD!

Was de verstandhouding tussen de alleenstaande bewoners en de zorginstelling vóór corona al niet gezellig meer, mét corona is deze verder verslechterd. Ook Vestia, als verhuurder, wil hier blijkbaar geen rol in spelen. Het is zorgelijk dat het bestuur van een zorginstelling zich een machtspositie heeft toegeëigend onder het mom van zorg. En dit dan ook nog met behulp van ROAZ en GHOR. Ik vraag me af of die organisaties wel op de hoogte zijn van de situatie; bouwkundig gezien dan.

Blijkbaar heeft Pieter van Foreest geen boodschap aan de vele buren en denk slechts in eigen belang om de ontstane leegte te vullen na een dure verbouwing.

MJA Rust

___________________________________________________________________________________________________________

Van: GGD Haaglanden Date: ma 19 okt. 2020 om 12:00
Subject: FW: Speciale corona afdeling Stefana To: mja rust

Goedemorgen,U kunt hiervoor contact opnemen met de instelling Pieter van Foreest. GGD GHOR Nederland en GGD Haaglanden spelen hierin geen rol.

Met vriendelijke groet, Marjolein Walsmit, Communicatieadviseur GGD Haaglanden

___________________________________________________________________________________________________

Het ROAZ is wat moeilijk te vinden op het grote web maar het LNAZ reageerd alsvolgt:

LNAZ reageert als volgt: Vervelend dat u als omwonende hinder ervaart. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg gaat over de acute zorg in ziekenhuizen en traumacentra in Nederland. Verpleeghuizen en verpleeginstellingen vallen onder de VVT-sector; het spijt ons dat we u niet kunnen helpen.
Bij dit soort klachten kunt u het beste eerst met de instelling zelf contact opnemen.