Bron Delft op Zondag van 17 januari 2021

Voor commissie Sociaal Domein van 21 januari 2021 hebben wij volgende rondvragen aan PvdA wethouder Karin Schrederhof

Afgelopen week stond er een schrijnend geval in de media over een vrouw met kinderen die een wanhopige oproep deed en daarbij ook via de mail aan de politiek. De landelijke media pikte dit zelfs op.

Afgelopen zondag stond er bovenstaande advertentie in de krant Delft op Zondag waar de heer Otto Lopes Cardozo aan geeft dat hij per 1 februari op straat staat omdat hij de woningen die hij aangeboden heeft gekregen niet geschikt acht. Betreft hier een man van 71 jaar. Zijn Vestia woning in de Bomenwijk wordt gesloopt waar hij nu in zit. Hoe gaat de gemeente Delft hier mee om?

Zonder perse op deze individuele casus in te gaan, willen we graag weten wat in Delft de procedure cq werkwijze is als we met dit soort ernstige gevallen te maken krijgen. Wij leggen deze rondvraag, voor aan wethouder Schrederhof.

De vraag is of u bij de beantwoording van de eerste rondvraag vanavond wellicht ook (in zijn algemeenheid) kunt aangeven hoe de gemeente met het soort casussen zoals die van de heer Lopes Cardozo omgaat.

Bram Stoop , fractievoorzitter Stadsbelangen Delft