Coronacrisis kostte in Delft in totaal € 13,8 miljoen sinds begin


Afgelopen donderdag stelde ik in de commissie Economie, Financiën en Bestuur de volgende vraag aan wethouder Stephan Brandligt:

Dus 30% moet de gemeente Delft zelf betalen. En 70% betaalt het Rijk. Dat is een aanzienlijk bedrag. Dus niet alle kosten worden vergoed zoals nu de schijn gewekt wordt door Rutte III en IV.

Vooral in 2020 waren de kosten erg hoog. In totaal € 9,25 miljoen waarvan Delft € 4,11 miljoen betaalde.

In 2021 halveerden de Corona kosten naar totaal € 4,5 miljoen  en betaalde Delft slechts € 266.000.

Dat is het inzicht wat ik nu heb gekregen. De oorzaak was dat veel
coronacompensatie van het Rijk over 2020 werd pas laat ter beschikking gesteld. Het is lastig om dit uit de corona brieven van het college te destilleren. Goed nieuws is wel dat onlangs voor 2021 nog een Rijkscoronacompensatie van € 1,950 miljoen is ontvangen.

Maar tot nu toe was dat allemaal een eitje voor wethouder Brandligt. Hij pakte gewoon € 4,4 miljoen uit de opbrengsten van de verkoop van Eneco. Maar van de €99 miljoen van Eneco zijn nog maar € 8,4 miljoen vrij te besteden. De bodem van deze schat is in 2 jaar al te zien.

Nu moeten we de corona kosten voor 2022 nog afwachten. Laten we daar ook Eneco gelden voor inzetten. Als er straks nog wat over is dan…..want er worden door veel partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer gouden bergen beloofd aan de burger. Maar we zijn nu echt platzak.

Jan Peter de Wit, raadslid Hart voor Delft

Verval van historische panden gevolg van 20 jarige vriendenruzie

Het zal een ieder die de Delftse binnenstad bezoekt wel eens zijn opgevallen, de panden aan de Binnenwatersloot, waar vroeger de servieswinkel van Bender was gevestigd, zien er al jaren troosteloos en vervallen uit.

De oorzaak van het jarenlange verval blijkt nu een langslepende ruzie te zijn van twee voormalige eigenaren, die het maar niet eens konden worden over wat er met de panden zouden moeten gebeuren, waardoor er uiteindelijk helemaal niets gebeurde en de panden steeds verder in verval kwamen.

Onze lijsttrekker en fractievoorzitter Bram Stoop trok vorig jaar al aan de bel bij wethouder Vollebregt, nu de panden inmiddels waren verkocht aan een projectontwikkelaar, die ook al een verbouwingsplan had ingediend om er appartementen te bouwen en rekening wilde houden met het historische karakter van het Binnenwaterslootse deel van de panden. De wethouder gaf aan de normale procedure te volgen en geen versnelling hiervan te willen.

Nu, ruim een jaar later, is er eindelijk enig zicht op de uitkomst van de procedure, waarbij wellicht in de loop van 2022 kan worden begonnen met de verbouwing.

En dat is nogal tegen het zere been van fractievoorzitter Bram Stoop: ,,Moet dat dan weer maanden duren voordat er eindelijk wat aan deze verpauperde panden wordt gedaan? Wat een bureaucratie! Alles bij de gemeente vertraagt, en ze gooien alles op corona, waarom moet dit allemaal zo lang duren?”

Lees verder het artikel in AD Delft: https://www.ad.nl/wonen/hoe-een-twintig-jaar-durende-ruzie-tussen-twee-vrienden-leidde-tot-verval-van-monumentale-panden-br~a0f7b46d/

Bron: AD Delft
Foto: Fred Leeflang

 

 

 

Hart voor Delft steunt de Delftse (horeca)ondernemers opnieuw

Zoals iedereen weet heeft de coronacrisis nogal invloed op ons dagelijks leven. De Delftse ondernemers en dan met name de horeca ondernemers zijn en worden onevenredig hard getroffen door de huidige maatregelen, die steeds weer worden verlengd.

Hart voor Delft heeft vorig jaar al een motie ingediend, die, unaniem werd aangenomen in de gemeenteraad, waarin geregeld werd dat precario op terrassen, reclame-uitingen, staanplaatsen en objecten werd kwijtgescholden.

Nu deze crisis voortduurt, lijkt het ons logisch om dit ook door te zetten voor 2021, waarvoor de gemeente de rekening nog niet heeft verstuurd. Dit is dan weer een bijdrage om de kosten te drukken, waar nog weinig of geen omzet voor de ondernemers tegenover heeft gestaan.

Hiervoor heeft Hart voor Delft een nieuwe motie voorbereid, welke wordt ingediend in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 december 2021.

We verwachten brede steun van de Delftse politieke partijen om te voorkomen dat Delft, door leegstand, eruit komt te zien als een spookstad.

We wensen alle Delftse ondernemers veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en spreken de wens uit dat de Delftenaren zoveel mogelijk lokaal kopen, om deze ondernemers zoveel mogelijk te steunen.

Zie hieronder de motie: Laat Delft geen spookstad worden.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Hart voor Delft
Jan Peter de Wit

Foto: Hart voor Delft.

 

Corona: waarom Willem van Oranje achter slot en grendel?

Prinsentuin hermetisch op slot

Vanavond breng ik twee punten naar voren in de commissie EFB over corona:

1 De Prinsentuin zit op slot.

Onze Willem van Oranje staat achter slot en grendel. Dat is toch een trieste aanblik! Juist in deze tijd dat velen in de stad gaan wandelen zou het fijn zijn als ook dit hofje bereikbaar is. Er zijn al niet veel plekken in de binnenstad waar je even kan zitten.

Ik weet dat het museum dicht is. Maar kan desalniettemin toch de Prinsentuin open? 

2 De actie om Delftenaren op te roepen om lid te worden van een stembureau bezetting leverde 1500 aanmeldingen op.

Velen die de cursus hebben gedaan kregen daarna pas te horen dat ze niet geselecteerd zijn? Dat is op zijn zachts gezegd erg teleurstellend voor die groep.

Ik heb het idee dat veel studenten zich hebben aangemeld vanwege de financiële vergoeding. Vraag hoeveel bedraagt die vergoeding per dagdeel? Wat waren de criteria van de selectie? En hoeveel studenten zijn uiteindelijk wel uitgenodigd? En kunnen de afgewezen kandidaten een ‘aardigheidje’ krijgen van de gemeente? 

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Wegens sneeuw Schrederhof gevraagd lokale taxi’s in te zetten om ouderen naar ADO stadion voor vaccinatie te brengen

Taxi Charly uit Delft

Wethouder Schrederhof is verzocht lokale taxichauffeurs in te zetten bij het vaccinatie project voor de oudere inwoners van Delft. Momenteel maakt de gemeente Delft gebruik van de regiotaxi. In de commissievergadering EFB gehouden op 04-02-2021 heeft de wethouder gezegd hiernaar te willen kijken. Onze lokale taxichauffeurs waar ik als voorbeeld Taxi Charly heb genoemd gaan failliet en hebben amper inkomen. De meeste taxichauffeurs hebben een mooie auto waar bijna altijd een financiering op rust.

Nu de tweede lock down voortduurt en de avondklok met 3 weken verlengd is vallen de weinige ritten ook nog weg. De reserves zijn op, de vaste lasten kunnen niet meer betaald worden.

Om faillissementen te voorkomen hebben de chauffeurs werk nodig. De wethouder kan deze chauffeurs te hulp schieten en de taxiritten toewijzen aan lokale de lokale chauffeurs. Het water staat niet aan de lippen van deze doelgroep maar is aan het overstromen.

Sylvia Grobben.

52,5 miljoen euro aan Delftse bedrijven met Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 1.0 en 2.0 samen

De TOP 10 van grootste ontvangers NOW 2.0 in Delft

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW 2.0 is gepubliceerd (zie hier). De NOW 1.0 had 720 aanvragen uit Delft voor een totaal bedrag van 33 miljoen euro.

NOW 2.0 liep van juni tot en met september. 360 Delftse aanvragers en totaal bedrag van 19,5 miljoen euro. NOW 2.0 was tijdens de zomermaanden en toen waren de bedrijven en de horeca weer open. Met NOW 1.0 + 2.0 totaal kregen Delftse bedrijven €52,5 miloen euro van het Rijk overgemaakt.

Bron https://now-dashboard.nl/#verdeling

Maar er zijn nog meer regelingen. Kijk hier voor de regelingen. NOW 3.0 staat weer open voor aanvragen. De periode oktober tot en met december.

Opvallend is dat maar heel weinig cafés en restaurants gebruik hebben gemaakt van de NOW 2.0. Maar er zijn die het wel doen. En niet de minsten. Zoals café De Sjees. Bekend van nachtburgemeester Leo Quack vroeg de NOW 1.0 €54.264 aan. En NOW 2.0 weer €19.784. Het Boterhuis in totaal €80.454 en Stadscafé De Waag €200.592. Maar waar zijn de kleinere zaken? De grote vissen eten alles op.

Nu de cafés en restaurants weer verplicht dicht zijn, raad ik ze toch aan om snel nog de NOW 3.0 aan te vragen HIER

Corona is nog lang niet voorbij. En voordat het vaccineren effect gaat hebben zijn we maanden verder. En met de veel besmettelijke mutant zullen de ziekenhuizen voorlopig nog vol blijven stromen. Dat is zonder overheidssteun voor de noodlijdende bedrijven niet vol te houden.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Mystery guests visits horeca aan banden gelegd

In feite zijn we geen voorstander van undercover agenten die binnen de horeca gaan controleren. Het gaat wel erg ver van de overheid om spionnen in de te zetten. Het kan ook opgevat worden als uitlokking door de gemeente van overtredingen om daarmee achteraf de horecaondernemer flink te verbaliseren.

Bijvoorbeeld een BOA in burger loopt binnen zonder het gastenboek te tekenen. Hij vraagt er niet naar. Of er werd geen gezondheidscheck gedaan.

Maar burgemeester Van Bijsterveldt vond dit handhavingsmiddel van BOA’s in burger om de corona maatregelen te controleren toch nodig. Daarom dienden we gezamenlijk met onderstaande partijen een motie in voor duidelijke regels.

Zo weet zowel de horeca ondernemer wat de rechten en plichten kunnen zijn. Ook deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Jaarwisseling: Vuurwerkverbod, Jeugd “van de straat houden” en vuurwerkshows

Openbaar Meld Systeem (OMS). Vanaf 1 januari 2021 zal de OMS niet meer door de VRH worden aangeboden.

De Veiligheidsregio Haaglanden van 7 gemeenten is bestuurlijk nog steeds de baas in Delft wat betreft Corona en openbare orde. Dat is nu onder leiding van de Haagse burgemeester Jan van Zanen.

“Jan van de Gemeente”

Enige wat we als gemeenteraad hier van door krijgen is als er een nieuwe noodverordening is.

Maar er is meer…voor wie zoekt….

Op 14 oktober was er een Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden met hier de agendastukken

Daar stond op de agenda de notitie : Lessons learned jaarwisseling 2019-2020. (zie onder)

Het vuurwerkverbod is al deze jaarwisseling van toepassing. Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Maar hoe ga je dat handhaven?

En de opdracht is ook om te zoeken naar alternatieven om de jeugd “van de straat te houden”, afgezet tegen de beperkingen van de covid-maatregelen.

Een onmogelijke opgave lijkt me. Het OM geeft zelf toe dat het in het donker lastig is met camerabeelden te werken.

Ook moet er nog afstemming komen over vuurwerkshows. Zoetermeer overweegt er één. Hier in Delft wil Van Bijsterveldt niet eens een drone overvliegende surprise show. Elke buurt z’n vreugdevuurtje dan. Ook daar liggen de ambtelijke regelneven dwars.

Als het aan de burgemeesters ligt wordt het op straat een erg stille en super saaie Jaarwisseling 2020. Enkel veel politie op de been. 2021 start als een Politiestaat.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Corona Verpleegafdelingen in Ziekenhuizen Haaglanden zijn vol

Rechts onderin burgemeester Marja van Bijsterveldt aan het eind van de vergadering.

Afgelopen donderdag in de commissie Algemeen had ik helemaal aan het eind nog een rondvraag Webcam over de Corona situatie in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft (RdGG)

Hoeveel IC bedden zijn er in totaal in het RdGG?

De burgemeester vertelde dat het Delftse ziekenhuis regulier acht bedden heeft op de intensive care. In april waren dat er 26, nu zijn er dat vier voor corona.

Hoeveel daarvan zijn mensen met een migratie achtergrond? of niet Nederlandse achtergrond?

Van Bijsterveldt wilde niet ingaan op de afkomst van de patiënten. Ze zei dat daarover niet wordt gecommuniceerd en dat er alleen wordt gesproken over patiënten en mensen die zorg en aandacht nodig hebben, ongeacht hun achtergrond. Ze sneerde nog dat ze over dat soort zaken niet communiceert en ook dat ze het vermoeden had dat deze vragen uit een achtergrond geformuleerd worden die niet passend zijn.

Hoeveel Covid patiënten zijn momenteel in het RdGG op de verpleegafdelingen?

De burgemeester wees op de volle verpleegafdelingen van de ziekenhuizen in Haaglanden, waardoor patiënten moeten worden verplaatst naar buiten de regio. Alleen voor spoedoperaties is er ruimte volgens de burgemeester. De reguliere zorg is nu 40% afgeschaald

____________________________________________________________________________________________________________

Directe reactie JP de Wit:

Ik vind het schokkend om te horen dat de verpleegafdelingen in Haaglanden al vol liggen en dan kan de burgemeester wel zeggen van wij gaan niet in op de migratie achtergrond of het andere nationaliteiten zijn maar het is wel belangrijk om te weten waar de problemen zitten want de problemen worden nu allemaal gelegd bij de horeca en hun bezoekers en studenten.

Dus als wij verkeerde probleemanalyses doen in Delft dan wil ik dat boven water hebben. Dus als er groepen zijn die zich helemaal niet aan de regels houden dan wil ik dat ook weten. En dat u er geen antwoord op geeft vind ik ontzettend jammer en eigenlijk ook ongepast.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Bron Provincie Zuid Holland oktober 2020: Impact coronacrisis
Zuid-Holland een scenario analyse

agen. Maar ook op de antwoorden van de burgemeester was dat