‘Laat jongeren weten wat er van ze verwacht wordt als ze 18 worden’

Hart voor Delft pleit voor betere communicatie richting jongeren, over wat er van hen verwacht wordt als ze 18 jaar oud worden. Dit naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente Utrecht verjaardagskaarten stuurt naar alle inwoners die 18 worden, met als doel hen te feliciteren en te helpen bij allerlei zaken die geregeld moeten worden.

Ondersteuning
“Als je 18 wordt, moet je opeens veel zelf regelen. Niet iedereen is zich bewust van wat dat allemaal betekent. Denk aan studiefinanciering, inschrijving bij een woningbouwcorporatie of het afsluiten van een zorgverzekering”, aldus Hart voor Delft commissielid Daan Stellingwerf.

“We vinden het belangrijk dat jongeren goed geïnformeerd worden over deze zaken, omdat niet iedereen via ouders, vrienden of familie de ondersteuning krijgt die nodig is. Daarom pleiten wij voor betere communicatie naar jongeren toe.”

Verjaardagskaart
Stellingwerf heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Delft. De partij hoopt dat de gemeente het initiatief van Utrecht overneemt en verjaardagskaarten stuurt naar alle inwoners die 18 worden. Het doel hiervan is om te voorkomen dat jongeren in de financiële problemen komen.

Het college heeft ongeveer een maand de tijd om te reageren op de schriftelijke vragen van Hart voor Delft.

Daan Stellingwerf
Commissielid Economie, Financiën en bestuur (EFB).

Zie hieronder de schriftelijke vragen die aan het college zijn gesteld:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Valentijnsactie fractie Hart voor Delft

Dinsdag 14 februari jl. was het Valentijnsdag. Voor de fractie van Hart voor Delft reden om de stad in te gaan. Juist om in contact en in gesprek te komen met onze inwoners. Dat vindt onze fractie belangrijk. Weten wat er leeft en speelt in onze mooie stad. Zo kan de fractie van Hart voor Delft onze inwoners het beste vertegenwoordigen in de gemeenteraad. We hadden lekkere ‘hartcakejes’ met ons kaartje eraan. Deze hebben we uitgedeeld bij diverse organisaties en mensen die we tegenkwamen op straat.

We hebben er bewust niet voor gekozen om één organisatie uit te kiezen, waar we dan goed voorbereid ons verhaaltje vertellen en aangeven hoe geweldig ze wel niet zijn etc. Er zijn genoeg organisaties en mensen in de stad, waarvan wij vinden hen te ondersteunen in combinatie met Valentijnsdag. Maar ook om met hen in gesprek te gaan.

We zijn bij diverse zorginstellingen geweest, zoals het Abswoude huis, De Buijtenweye en de Lindehof. Voor Hart voor Delft zijn ouderen een doelgroep waar we ons best voor doen. Dat was  ook één van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma.  De ouderen vonden het erg leuk dat we langskwamen. Het leverde veel gespreksstof op.

Ook zijn aantal fractieleden langs geweest bij de brandweer en de politie, waar we hartelijk werden ontvangen. Dat deed ons goed. Politie en brandweer in onze stad zijn onmisbaar en een belangrijke schakel.

De medewerkers van postNL waren ook blij verrast met ons bezoek. PostNL waardeerde ons bezoek  en natuurlijk een fotomoment voor deze toppers, want dat zijn het.

Hetzelfde gebeurde ook bij de medewerkers van Werkse, die  het hele jaar bezig zijn met mensen om hen aan een leuke baan te helpen. Zeg nu zelf, hoe dankbaar werk moet dit zijn. Dat was zeker wat onze fractie betreft een bezoekje waard.

Ook de Stichting Perspectief, die mensen met problemen begeleid, waaronder ook jongeren met begeleid wonen. Niet alleen bij het hoofdkantoor zijn we geweest, maar ook bij de nachtopvang, bij begeleid wonen en bij diverse cliënten, die we gesproken hebben onder het genot van ons meegebrachte cakeje. Het was goed toeven op de werkvloer.

Onze Valentijn activiteit gaan we nog evalueren, maar nu is al duidelijk dat het een succes was gezien de vele reacties uit de stad. In onze planning, die we hebben gemaakt voor de komende periode, staat Valentijn dan ook zeker op onze agenda voor herhaling.

Een aantal foto’s willen we u niet onthouden. De mensen, die op de foto’s staan, vonden het geen probleem dat deze op onze site worden geplaatst.

Namens de fractie Hart voor Delft
Bram Stoop

Ook hier staat Hart voor Delft voor! Commissielid Daan Stellingwerf valt als enige de burgemeester bij in debat

Delftenaren van internet verbannen omdat ze misschien in de echte wereld iets strafbaars uit kunnen halen. Ondanks dat het volgens de wet niet mag, wil burgemeester Marja van Bijsterveldt zo’n verbod toch op kunnen leggen om bijvoorbeeld gewelddadige jeugdgroepen te stoppen. Delftse politici maken zich zorgen dat ze daarmee te ver gaat.

Bijval

Stellingwerf: ,,Te weinig geld kan ook geen excuus zijn, vindt hij. ,,Desnoods trekken we met steden in de veiligheidsregio op.” De rechter moet nog beslissen of Amsterdam zo’n proef mag uitvoeren, erkent Stellingwerf. ,,Het is dan in elk geval een signaal naar de landelijke politiek.”

Andere partijen trokken de maatregel in twijfel en vonden het niet kunnen om verschillende redenen, van privacy tot bestaande wetgeving.

Als de wet moet worden aangepast, om dit buitensporige en zinloze geweld aan te pakken, dan maar de wet aanpassen, vinden we bij Hart voor Delft.

Daan Stellingwerf
Commissielid Economie, Financiën en Bestuur.

Lees hier het artikel in AD Delft: https://www.ad.nl/delft/online-verbod-in-strijd-tegen-delftse-jeugdgroepen-burgemeester-ziet-het-wel-zitten~a0225799/

Bron: AD Delft
Foto: Politie

Wie gaat dat betalen, zoete lieve Gerritje?

In januari van dit jaar hebben we u al op de hoogte gebracht van het feit dat Hart voor Delft technische vragen heeft gesteld over de problemen rondom de zonnepanelen, de zgn. PV-installatie  op het dak van het stadskantoor.

Gemeentelijke daken
Even opfrissen: In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om gemeentelijke daken beschikbaar te stellen voor de plaatsing van zonnepanelen. Dit in het kader van de energietransitie, een ontwikkeling die Hart voor Delft ondersteunt.

In 2018 is er een installatie van 304 zonnepanelen door het bedrijf Zon &Co geïnstalleerd op het dak van het stadskantoor.

Scope-12 keuring
Prachtig allemaal, totdat in juli 2021 de brandverzekering van de gemeente Delft, die eigenaar is van het dak, een keuring verplicht stelt, genaamd de Scope-12 keuring. Uit die keuring kwamen nogal wat gebreken naar voren.

Er waren zoveel gebreken dat de panelen uiteindelijk zelfs uitgezet moesten worden, omdat anders de verzekering anders geen dekking meer zou geven. De gebreken moesten natuurlijk wel verholpen worden en dat zou om een behoorlijk bedrag gaan.

Ik kan u niet zeggen wat daar achter de coulissen in het stadskantoor is besproken, maar iemand heeft ergens beslist dat die kosten voor rekening van de gemeente Delft zouden moeten komen.    En voor de duidelijkheid, Delft: dan bent u en ik… dat is namelijk gemeenschapsgeld, geld van ons allemaal.

Vraagtekens
En toen werd het voor mij interessant. Want was dat nu wel zo?

Er werd door de Gemeente het volgende gesteld:
“Met Deelstroom is destijds overeengekomen dat Deelstroom de kosten van de PV-installatie draagt. In principe zouden ook deze kosten daaronder vallen en moet Deelstroom (of haar leden) deze kosten dragen.”

Dat lijkt dus vrij duidelijk.
Maar dan: “echter uit het feit dat de kosten voortvloeien uit veranderde eisen uit de brandverzekering van de gemeente, kan worden afgeleid dat deze kosten voor rekening van de gemeente komen.”

Met andere woorden; Deelstroom is verantwoordelijk, maar blijkbaar is er iets veranderd in de eisen en daarom zou de gemeente  het moeten betalen.

Niets veranderd
Genoeg reden om eerst eens te vragen wat nou die ‘veranderde eisen waren’.
En dan blijkt dat die ‘veranderde eisen’ niets meer waren dan het feit dat de verzekering nu een keuring vraagt. Er is dus niets,  maar dan ook helemaal niets veranderd aan de werkelijke eisen voor de installatie.

Elektrische installaties moesten in 2018 voldoen aan de NEN1010, zoals ze nu in 2023 aan diezelfde NEN1010 eisen moeten voldoen.

En nu komt het: de gebreken die boven water kwamen bij de Scope-12 keuring in juli 2021 hebben voor het grootse gedeelte  te maken met de installatie in 2018.

In 2018 is er dus al veel mis gegaan bij de installatie en dat had niet gemogen.

Daarbij gaan de eisen van de NEN1010 allemaal over veiligheid. Kortom, het had dus heel fout af kunnen lopen met het dak van het stadskantoor waar veel mensen werken, denk daarbij aan brand.

Het is dus bijna absurd te noemen dat er een ambtenaar heeft bedacht dat de kosten voor het verhelpen van fouten gemaakt bij de initiële installatie in 2018 indirect verhaald zouden moeten worden op u als bewoner, want delft: dat bent u!

Verantwoordelijkheid
In de beantwoording van de vragen komt één ding heel duidelijk naar voren:

De partij die verantwoordelijk is voor de installatie, Deelstroom met installateur Zon&Co is één en dezelfde partij, die de eindcontrole heeft gedaan en de opleverdocumenten heeft ingevuld.

De gemeente heeft daarna geen eigen controle gedaan en de installateur dus op zijn blauwe ogen geloofd. Een klassiek voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt! En daar is toch een hoop van te zeggen lijkt mij. Deze aanpak klopt gewoon niet! De gemeente had zelf een goede controle moeten laten uitvoeren door een onafhankelijke technisch expert.

En nu?
Op dit moment zijn er verschillende documenten opgevraagd. Verder heb ik al verschillende gesprekken gehad met de keuringsinspecteur, die ik bij toeval op het spoor ben gekomen en geloof me, dat zijn hele boeiende gesprekken.

Dit verhaal wordt dus in ieder geval vervolgd, daar kunt u zeker van zijn.

Sonja Sint
Commissielid Ruimte en Verkeer.

Hieronder vindt u de volledige technische vragen en de antwoorden:

 1. Wethouder Zwart verklaarde op 17 november jl. in de Commissievergadering Ruimte en Verkeer, dat het hier om een bedrag van 50.000 euro zou gaan en dat bedrag na uitvoerige  gesprekken was vastgesteld.

Tussen welke partijen hebben deze gesprekken plaats gevonden?
    Tussen gemeente en Deelstroom, de opstalhouder van de PV-installatie op het dak van het                Stationsplein 1 te Delft.

Was daar een technisch specialist bij aanwezig?
Er zat geen technisch specialist bij de gesprekken tussen partijen zelf, maar die gesprekken zijn       zowel aan de zijde van de gemeente als aan de zijde van Deelstroom wel voorbereid met behulp       en in aanwezigheid van  diverse technische specialisten. Hiermee zijn de gesprekken op ook op         het technisch vlak goed voorbereid. Voor zover in de gesprekken nieuwe/andere technische               vragen opkwamen, is de beantwoording hiervan ook steeds gebeurd na afstemming met de               betreffende technisch specialisten.

Indien er geen technisch specialist bij aanwezig was waarom was dat niet het geval? Zie hierboven.

Is 50.000 euro het precieze bedrag? Nee Zo niet, wat is dan wel het precieze bedrag?
     Het betreft een maximaal subsidiebedrag van € 49.914 op basis van de aanvraag. Het                         werkelijke subsidiebedrag wordt vastgesteld na verantwoording. 

Hoe zijn deze kosten precies verdeeld ? Bijv. Hoeveel manuren zijn er berekend?
Kosten materieel, verdere kosten enz.

     Het bedrag van € 49.914  bestaat uit:

 • € 15.186 aanpassing bliksembeveiliging installatie
 • € 13.492 aanpassing zonnepaneelinstallatie
 • €  6.050 aanpassing stekers zonnepaneelinstallatie en begrenzing omvormers
 • € 10.648 projectbegeleiding intern en bouwbegeleiding
 • € 4.538 Onvoorzien 10%
 1. Wie heeft de kostenraming opgesteld? Heeft de verantwoordelijke ambtenaar na ontvangen van de kostenraming zich niet verbaasd over de hoogte van de kosten, in de wetenschap van het feit dat de initiële kosten van het gehele dak in 2018 110.010 euro ex btw waren?
  De kostenraming is opgesteld door Deelstroom. De kostenraming is gebaseerd op offertes van technische experts voor de te herstellen punten.

En daarom een second opinion gevraagd of deze kosten reëel waren?
    Bij het uitwerken van een oplossing voor het herstel van de punten heeft de gemeente                        prijsindicaties voor de herstelmaatregelen afgestemd met onze reguliere contractpartners. De       realiteitswaarde van de directe bouwkosten is op grond hiervan getoetst.

Zo niet waarom niet? Zie hierboven

3. Er wordt gesproken over ‘veranderde eisen van de brandverzekering.’

Waar bestaan die veranderde eisen precies uit?
   Als gevolg van het feit dat in de loop der tijd steeds meer bekend is geworden over de gevaren         van PV-installaties (bijvoorbeeld brandgevaar) en het feit dat er op diverse plaatsen in                       Nederland brand is opgetreden bij PV-installaties op daken zijn (brand)verzekeraars strenger           geworden in de controle van dergelijke installaties. Een driejaarlijkse scope 12 keuring is                   inmiddels een vereiste van de brandverzekeraar van de gemeente. Het is de verwachting dat dit       een wettelijke verplichting wordt.

En per wanneer werd bekend dat de eisen zouden veranderen?
  In april 2021 heeft de brandverzekeraar van de gemeente verzocht om uitvoering van een scope     12 keuring van de PV-installatie. Die keuring was voor de verzekeraar een voorwaarde voor               continuering van de brandverzekering.

 1. Is er ten tijde van de oplevering een proces-verbaal van oplevering, oftewel een opleverdocument aan de Gemeente, als eigenaar van het dak, overhandigd of ter inzage overgedragen door Deelstroom?
  Ten tijde van de oplevering van de PV-installatie heeft de opstalhouder – die eigenaar is van de PV-installatie en die ook verantwoordelijk is voor de aanleg, het functioneren en de veiligheid van de installatie – gesteld en onderbouwd dat en waarom de installatie in orde was aan de hand van onder meer een opleververslag en revisiestukken voor de PV-installatie, een certificaat bliksembeveiliging, een akkoord van de constructeur, een rapport van de arbeidsinspectie en diverse verzekeringsbewijzen en -akkoorden.

Zo ja, waren er destijds gebreken? En zijn die opgelost? En gecontroleerd?
     N.v.t: volgens revisiestukken e.d. voldeed de Pv-installatie aan de vereisten.

En als de Gemeente het proces-verbaal van oplevering niet heeft ontvangen, noch heeft ingezien,       wat was de reden dat de oplevering niet is gecontroleerd? N.v.t.

 1. Was de Gemeente, als eigenaar van het dak, ten tijde van de installatie in 2018 op de hoogte van het feit dat volgens Bouwbesluit 2012, art. 5.1  de NEN1010 ook reeds in 2018 diende te worden geïmplementeerd? Ja

Zo niet, waarom niet? En diende de Gemeente daar niet van op de hoogte te zijn? N.v.t.

6. Is er een installatiedossier? En waar bevindt die zich?
     Ja, dat is opgeslagen in het digitale archief van de gemeente.

7. Zijn er ten tijde van de installatie in 2018 condities vastgelegd ten aanzien van de technische               verantwoordelijkheid?
     Ja, in het recht van opstal hebben partijen daarover afspraken gemaakt. Daarin staat kort                gezegd dat de PV-installatie eigendom is van de opstalhouder en dat de opstalhouder hiervoor          volledig verantwoordelijk is inclusief alle wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien. Dit        is inclusief onderhoud/herstel/vernieuwing van (onderdelen van) de Pv-installatie, deugdelijke          verzekering tegen storm, brand en andere onheilen + aansprakelijkheidsverzekering voor alle          schade als gevolg van plaatsing, gebruik, onderhoud,  vervanging en verwijdering van de                    installatie + werkzaamheden van derden in verband hiermee. Opstalhouder mag ook geen                werkzaamheden/handelingen verrichten of nalaten waardoor gevaar, schade, hinder of                      aantasting van milieu/volksgezondheid kan worden veroorzaakt. Alle schade die ontstaat door        handelen/nalaten door of vanwege opstalhouder of door uitoefening van het opstalrecht/het            opstalgebruik is voor rekening van opstalhouder, e.d.

Zo ja, Welke condities zijn dat? Zie hierboven.
    Zo niet, waarom niet? N.v.t.

 1. Volgens de NEN3140 en de Arbowet is het verplicht een Installatie Verantwoordelijke aan te stellen, is dat gebeurd?
  Deelstroom is eigenaar van de PV-installatie. Via een aanbesteding (inclusief onderhoudscontract) is de technische installatieverantwoordelijkheid bij de installateur belegd.

En wie is dat? Installateur en installatieverantwoordelijke is Zon&Co.

Uit de Scope 12 keuring van 6 juli 2021 kwamen er 14 serieuze en 3 geringe tekortkomingen           aan het licht.

Waaronder het ontbreken van een constructieberekening, verkeerde connectoren, verkeerde             omvormers, losse leidingen, verkeerde stekkers, verkeerde afzekering, nabije gasleiding,                       onderdelen die niet bestand zijn tegen weersomstandigheden  enz,.
Waarbij moet worden aangemerkt dat al deze tekortkomingen onder de NEN1010, Bouwbesluit         2012  vallen die ook in 2018 van kracht was en ook toen diende te worden geïmplementeerd.

  9. Leeft de Gemeente, als eigenaar van het dak, ten tijde van de oplevering van de panelen                     controle laten uitvoeren door een eigen technisch specialist  op de deugdelijkheid en vooral                 veiligheid  van de PV-installatie?  Nee, zie ook antwoord op vraag 4.

En bijv. de veiligheid van de belasting van het dak door het controleren van een                                       constructieberekening ?
     Het ontbreken van een constructie berekening zoals opgenomen in de scope 12 komt voort uit         het feit dat het in 2018 opgestelde constructierapport niet voldeed aan het format van de scope      12 vereisten. Met andere woorden is in 2018 wel degelijk een constructieberekening gemaakt.  

Implementatie NEN1010?
     De PV-installatie is aangelegd door opstalhouder en opstalhouder is hiervan eigenaar en is              contractueel verantwoordelijk. Opstalhouder heeft gesteld dat installatie deugdelijk was                  aangelegd en dat aan alle vereisten was voldaan. De gemeente heeft geen controle laten  uitvoeren op volledigheid en juistheid van de aangeleverde documenten.

Zo niet waarom niet? Volgens revisiestukken e.d. voldeed de Pv-installatie aan de vereisten.

10. In 2018 is er flinke wateroverlast geweest in het Stadskantoor.

Wat was daar precies de oorzaak van?
     Vanwege de extreme regenintensiteit van de regenbui op 30 mei 2018 kon het water                          onvoldoende snel worden afgevoerd. Het waterniveau is bij de hellende daken zodanig                        gestegen, dat dit lekkages tot gevolg had.

Kan er een verband gelegd worden met de belasting van het dak door de PV-installatie?
    Nee, de lekkages zijn ter plaatse van de hellende daken. Op deze daken bevinden zich geen                zonnepanelen.

Per slot was er geen constructieberekening gemaakt om te controleren of het dak berekend was        op het gewicht van 304 zonnepanelen. Zie beantwoording vraag 9.

Is er een rapport van de wateroverlast en de schade opgesteld?  Waar kan die nagelezen                       worden? Door de gemeente is in 2018 na het optreden van de lekkage een dak onderzoek                   uitgevoerd op de hellende daken. Indien wenselijk kan dit rapport bij de griffie worden ingezien.

 1. Is er na de Scope-12 keuring in juli 2021 op enig moment door de verantwoordelijke ambtenaar een gesprek geïnitieerd met de Scope-12 inspecteur om exact te achterhalen waar al deze tekortkomingen nu precies onder vielen: Oftewel uit de veranderde brandverzekeringseisen oftewel  uit initiële tekortkomingen bij de installatie in 2018. Ja.

Wat is de precieze argumentatie voor de aanname dat de tekortkomingen expliciet voortkomen          uit de veranderde eisen van de brandverzekering? Zie vraag 3.

 1. Wat wordt er verstaan onder ‘leercurve’ en ‘verbeterpunten’ uitgaande van het feit dat in 2018 de NEN1010 reeds van toepassing was en deze niet veranderd is?
  Daarmee wordt gedoeld op het feit dat het Stationsplein 1 een van de eerste daken was waar de gemeente PV-installaties van derden toestond op haar eigendom. De gemeente heeft bij oplevering geen eigen controle gedaan, maar is uitgegaan van de (uitvoerige) rapportages van opstalhouder. Bij recente PV-installaties op gemeentedaken voert de gemeente wel een eigen externe controle uit en zij legt dat ook vast in de contractvorming. Een onafhankelijke externe toets op de NEN1010 maakt hier onderdeel van uit.

En wat is de reden dat die ‘leercurve ‘en ‘verbeterpunten’ voor rekening van de Gemeente                   zouden moeten komen en niet voor rekening van Deelstroom/Zon&Co?
    Met Deelstroom is destijds een recht van opstal ondertekend waarin is overeengekomen dat            Deelstroom de kosten van de PV-installatie draagt. De kosten van herstel passen echter niet              binnen het rendabel opwekken van lokale stroom. De Gemeente Delft is ervan doordrongen dat      de overgang naar schone energie gepaard gaat met een leercurve en innovaties en nieuwe                ontwikkelingen niet enkel vlekkeloos worden toegepast. In combinatie met het feit dat herstel        voortkomt uit veranderde eisen van de brandverzekering van de gemeente is een oplossing                gevonden in het verstrekken van een subsidie aan Deelstroom.

 

Wonen in Delft? Alleen als je er op tijd bij bent!

Afgelopen donderdag 2 februari 2023 heb ik tijdens de gemeenteraadsvergadering namens de fractie Hart voor Delft een motie ingediend om jongeren sneller in aanmerking te laten komen voor een woning. Dit door een onderzoek te vragen naar de mogelijkheid de leeftijdsgrens voor inschrijving bij Woonnet Haaglanden te verlagen van 18 naar 16 jaar. Onze fractie was ervan overtuigd dat deze motie aangenomen zou worden, omdat de wachtlijsten veel te lang zijn en jongeren simpelweg niet het ouderlijk huis uit kunnen. Er zijn geen woningen voor hen.

Hoe anders pakte het uit. Allerlei bezwaren werden aangedragen door de collegepartijen waar echt wel logica in zat, maar ik was hierop voorbereid en ik had ook antwoorden. Eén van de bezwaren was dat dit op de langere termijn geen effect zou hebben omdat de groep natuurlijk ook groter wordt. Dit klopt maar op de korte termijn helpt het wel en tegen de tijd dat het geen effect meer zou hebben, moeten er gewoon voldoende woningen zijn.

Iedereen heeft de mond vol van bouwen, bouwen, bouwen en als je kortetermijnoplossingen voorstelt om er NU iets aan te doen, is bouwen, bouwen, bouwen weer vergeten. Hart voor Delft is klaar met heen en weer gepraat. De Christen Unie stelde voor een praatgroepje te vormen over een mogelijke nieuwe aanpak voor de woonruimteverdeling in Delft. Hier heb ik voor bedankt. Er is genoeg gepraat, dat softe gedoe moet echt afgelopen zijn, we willen actie. En wij gaan natuurlijk al helemaal niet met de coalitie partijen om de tafel zitten. Als ze met ons hadden willen spreken, hadden ze Hart voor Delft in de coalitie moeten vragen.

Verleden maand had ik voorgesteld de 200 Oekraïners, die in flexwoningen in de Buitenhof komen, naar de TU-campus te verplaatsen in plaats van de 200 asielzoekers die de COA ineens erbij wil. Ik wilde flexwoningen laten plaatsen voor jonge Delftenaren en spoedzoekers (anders dan statushouders) op het oude Delfia terrein. Maar dit werd natuurlijk ook weggestemd. Dit terwijl het mogelijk helemaal niet gaat lukken 200+ asielzoekers erbij. Dan kunnen toch makkelijk de Oekraïners naar de TU?

De laatste tijd wordt heel veel van ons weggestemd. Het begint wel een beetje op te vallen. Een andere super goede motie om mee te doen met een pilot om de burgers te betrekken bij moties, dus echte burgerparticipatie, gewoon 0 stemmen gehaald, en in dezelfde vergadering een motie om de verhoging toeristenbelasting een extra kwartje, € 0,25, naar de toeristenbranche te laten vloeien. Ja ik weet, er is de burgers beloofd dat het ten goede komt aan de lastenverlaging. Maar waar spreken we over, geen € 3,00 lastenverlaging per burger per jaar, maar € 2,80……..PER JAAR Dat is me toch wel een lastenverlichting! Dus we zijn eigenlijk wel echt pissig, zeg maar gerust boos. De coalitiepartijen zijn allemaal aardig in het gezicht maar ondertussen tegen de logische en oplossingsgerichte voorstellen van Hart voor Delft.

In ieder geval dank ik de partijen die het wel met ons eens waren om de leeftijd voor inschrijving bij Woonnet Haaglanden te verlagen van 18 naar 16 jaar.

Dit waren: CDA, VOLT, Onafhankelijk Delft en de SP.

Geen VVD, helaas, die maakt zich alleen maar druk om middeldure woningen. (Een middeldure huurwoning is in 2023 een huurwoning met een kale huur tussen de
€ 808,06 en € 1.175,72 per maand.) En laten dat nou net woningen zijn die niet in Woonnet Haaglanden te vinden zijn! Onderstaand de door onze fractie ingediende motie.

Sylvia Grobben
Fractie Hart voor Delft

 

Motie: Wonen in Delft? Alleen als je er op tijd bij bent!

De gemeenteraad van Delft bijeen in vergadering op 2 februari 2023

Constaterende dat:

 • Een van de voorwaarden voor inschrijving op Woonnet Haaglanden is dat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.
 • In andere gemeenten in Nederland, bijvoorbeeld Groningen, kun je je inschrijven als je 17 jaar bent. Reacties plaatsen op woningen en een woning huren kan vanaf 18 jaar.
 • Er in verschillende gemeenten in Nederland onderzocht wordt of een verlaging van de leeftijdsgrens om zich in te kunnen schrijven voor een woning mogelijk is.
 • De woningnood ongekend hoog is dat het lang duurt eer je aan de beurt bent en dit verkort kan worden door de leeftijdsgrens van 18 jaar te verlagen naar 16 jaar.

Overwegende dat:

 • Jongeren sneller in aanmerking voor een woning komen doordat zij zich eerder hebben kunnen inschrijven.
 • Het niet gezond is dat jonge mensen tot ver in de twintig bij hun ouders moeten blijven wonen omdat zij nog niet aan de beurt zijn voor een woning.

Draagt het college op:

 • Met de overige gemeenten binnen Haaglanden te bespreken hoe zij hierin staan;
 • Op korte termijn te verkennen of een leeftijdsverlaging naar zestien jaar mogelijk is bij Woonnet Haaglanden;
 • De gemeenteraad hier in Q2 over te informeren.

Sylvia Grobben
Hart voor Delft

Gezamenlijk een probleem oplossen!

Afgelopen donderdag 26 januari was in de commissie Sociaal Domein één van de agendapunten de bekostiging het het leerlingenvervoer. Dit betreft vervoer voor leerlingen die een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bezoeken. Daarbij is ook op grond van de grote afstand naar de school een bekostiging mogelijk.

Het agendapunt betrof een tekstuele wijziging van leerlingenvervoer naar bekostiging leerlingenvervoer. De voorgestelde tekstuele wijziging klopte ook inderdaad, maar een punt waar Hart voor Delft zich zorgen over maakt is de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dat is iets wat je niet met een tekstuele wijziging op kan lossen.

Er is namelijk een groot tekort aan chauffeurs en onze fractie krijgt regelmatig klachten dat er veel gewisseld wordt als het gaat om chauffeurs. Er wordt niet goed Nederlands gesproken en vaak zitten de kinderen te lang in de bus. Helder is dat er dus geen of te weinig personeel is en ook te vinden is. Daarom heb ik zelf een soort sollicitatie gedaan bij één van de vervoerders en u wilt niet weten wat er dan gebeurt en hoe je merkt hoe groot de NOOD is. Ik ontving mailtjes en kreeg diverse telefoontjes waaruit bleek dat er wel serieus gezocht en gereageerd wordt. Toch nog steeds niet voldoende om het tekort aan chauffeurs op te lossen.

Hart voor Delft vindt het dan ook een vreemde zaak dat er niet voldoende chauffeurs te vinden zijn. Ook in Delft cq Haaglanden zijn er veel werklozen zou je zeggen. Dit was dan ook de reden dat Bram Stoop namens Hart voor Delft tijdens de commissievergadering aangegeven heeft dat we veel deelnemende organisaties in Delft hebben, die subsidie ontvangen van de gemeente Delft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Werkse en Delft voor Elkaar die in de meeste wijken van de stad actief zijn. We hebben Wethouder Schrederhof gevraagd om met onder andere deze organisaties in gesprek te gaan om te kijken of zij mensen uit de wijken kunnen werven. Hart voor Delft is ervan overtuigd dat daar de oplossing ligt en het zou ook goed zijn voor de participatie, want samenwerken is leuk maar elkaar aanvullen is nog veel mooier.

Hart voor Delft wilde dit punt volgende week met een motie tijdens de raadsvergadering inbrengen maar wethouder Schrederhof gaf de toezegging dat ze ermee aan de slag gaat, dus is de motie overbodig. We krijgen nog een terugkoppeling van de wethouder. Hart voor Delft is reuze benieuwd wat de terugkoppeling oplevert.

Blijft natuurlijk het feit dat wij de Delftenaar oproepen, die het leuk vindt om kinderen naar school te brengen of te halen, te solliciteren bij de diverse vervoerders. Hart voor Delft ziet dit chauffeur probleem niet uitsluitend als een vervoerders probleem maar als een gezamenlijk probleem, dat we ook als zodanig met elkaar moeten oplossen.

Bram Stoop
fractie Hart voor Delft

Vragen aan college prestatieafspraken Woningcorporaties

De prestatieafspraken Wooncorporaties 2023 en in het bijzonder de toelichting van Duwo betreffende de tijdelijke woningen en flexwoningen; te vinden op pagina 11 van de getekende prestatieafspraken, hoofdstuk 3, 3.1 bijdrage Duwo, geven voor onze fractie aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Er staat als toelichting bij tijdelijke woningen en flexwoningen het volgende:

‘Het tekort aan studenteenheden is groot. Bouwen van permanente eenheden duurt lang. DUWO wil daarom in 2023 met de gemeente verder onderzoeken waar tijdelijke en flex-eenheden mogelijk zijn’.

Zie ook onderstaande link naar prestatieafspraken Wooncorporaties 2023:

https://delft.notubiz.nl/document/12192454/1/Getekende_prestatieafspraken_2023

Schriftelijke vragen over deze toelichting:

 1. Wat wordt er bedoeld met onderzoek doen naar tijdelijke en flex-eenheden? Wordt er
  bedoeld, zoeken naar locaties om deze studenteenheden te bouwen?

1a Welke toezeggingen heeft de gemeente gedaan richting Duwo betreffende het doen
van onderzoek naar studenteenheden in 2023 aangezien de wethouder de
prestatieafspraken getekend heeft op 8 december 2022.

 1. Is dit onderzoek naar studenteenheden stadsbreed of op het TU-terrein?
 2. Indien onderzoek naar studenteenheden op het TU-terrein is, wat wordt er van de
  gemeente verwacht, wat is de inbreng van de gemeente aangezien het TU-terrein
  betreft?
 3. Indien onderzoek naar studenteenheden stadsbreed is, wordt er ook gekeken naar
  dezelfde soort tijdelijke en flexeenheden voor Delftse jongeren?
 4. Indien er ook voor Delftse jongeren gezocht wordt naar tijdelijke woningen en
  flexwoningen, wat is het percentage dat bestemd is voor studenten en wat is het
  percentage dat bestemd is voor Delftse jongeren.
 5. Is de wethouder van mening dat de Delftse jongeren ook recht hebben op
  woonruimte, zij staan al jaren op een wachtlijst en hebben geen uitzicht op het
  beginnen van een eigen leven. En als er mogelijkheden zijn voor het bouwen van
  tijdelijke woningen en flexwoningen deze niet gegund en bestemd moet worden voor
  studenten? Dat Delft voldoende heeft gedaan studenten te huisvesten en de TU nu zelf
  verantwoordelijkheid moet nemen zeker gezien de ambitie te groeien naar 40.000
  studenten (nationaal en internationaal) zoals verwoord is in het TV-programma Pointer
  van de KRO afgelopen week waar de rector TU niet eens de moeite nam voor de
  camera te verschijnen en uitleg te geven?

Pagina 13 en 14 hoofdstuk 3 Spoed – Duwo

6a Spoedzoekers: DUWO is bereid om studerende spoedzoekers in tijdelijke en
flexwoningen te huisvesten.

Vraag: waar bevinden deze tijdelijke en flexwoningen? TU-terrein of in de stad Delft? Worden deze
tijdelijke en flexwoningen bedoeld in 3.1. bijdrage Duwo het onderzoek waar de gemeente met
Duwo naar op zoek gaat?

b Studerende statushouders: DUWO is bereid 25 studerende vergunninghouders
te huisvesten. Het campuscontract is van toepassing. De begeleiding van de
statushouders valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, ook als de studie
is gestaakt.

Vallen deze 25 studerende statushouders onder de taakstelling die de gemeente heeft voor
opvang statushouders? En waar zal Duwo deze statushouders huisvesten? Wat zijn de gevolgen
voor de statushouder als deze zijn/haar studie staakt?

c Vluchtelingenopvang: DUWO is bereid om vluchtelingen in tijdelijke en flexwoningen te
huisvesten.

Waar gaan deze vluchtelingen wonen? TU-terrein? Is dit in overleg met COA? Zijn deze vluchtelingen
al op het terrein van de TU? Om hoeveel vluchtelingen gaat het precies? Zijn hier verdere afspraken
over gemaakt?

Graag het verzoek aan het college deze vragen zo spoedig mogelijk (voor 2 februari 2023) te beantwoorden. Deze antwoorden zijn medebepalend of onze fractie een motie zal aankondigen voor de raadsvergadering van 2 februari a.s.

Sylvia Grobben
fractie Hart voor Delft

 

Delft te klein voor huisvesting 40.000 studenten!

In het programma Pointer dat gisteren werd uitgezonden op NPO komen Hart voor Delft raadsleden Bram Stoop en Lisette de Jongh Swemer aan het woord. Het programma ging over het woningen tekort voor studenten.

Ook Delft heeft hier last van en dat niet alleen voor studenten. Ook onze eigen inwoners, jongeren, starters en ouderen kunnen in onze stad moeilijk een woning vinden. Desondanks wil de TU Delft doorgroeien naar 40.000 studenten in Delft. Waar deze studenten moeten gaan wonen is de vraag. Het simpele antwoord is: Delft is te klein voor 40.000 studenten. Er is hiervoor geen plek meer in onze stad. De verkamering en overlast die onze inwoners ondervinden, kan niet nog verder doorgaan.

De woning coördinator van de TU kan dan weliswaar stellen dat onze maatschappij schreeuwt om ingenieurs, maar hij vergeet het grote tekort aan mensen die werkzaamheden met hun handen doen, zoals o.a. loodgieters, elektriciens en schilders. Bovendien heeft de TU Delft de afgelopen jaren achterovergeleund als het gaat om het woningenprobleem voor studenten. En dan nu willen doorgroeien naar 40.000 studenten zonder maar enig begin van een oplossing voor studentenhuisvesting?

In de uitzending geven Bram en Lisette duidelijk het standpunt van Hart voor Delft weer. Zie onderstaande link voor de uitzending vanaf 19.12:

https://twitter.com/hartvoordelft/status/1617079307670544384?s=46&t=ClxIqH_XFpvY6I3Am1ENjw

Bram Stoop
fractie Hart voor Delft

Maaltijden Buytenweye voortaan via weegschaaltje 

De bewoners van Die Buytenweye aan de Chopinlaan kregen op 29 december 2022 een brief op de mat waarin wijzigingen in de maaltijdvoorziening worden aangekondigd. Deze wijzigingen zijn nodig stelt men om binnen de begroting van 2023 te kunnen blijven.

Wat de soep betreft dat wordt bouillon zonder kip of rundvlees. Ook zal het meer vegetarisch zijn, staat in de brief. Of men bezwaar tegen vegetarisch eten heeft wordt niet gevraagd. Het is besloten evenals de maaltijden die afgewogen worden aangeboden. Kortom deze brief van 29 december 2022 is een mededeling over een besluit dat 2 dagen later in gaat.

Op zich begrijpt Hart voor Delft dat er bezuinigd moet worden, maar om dit op het eten te doen en de manier waarop is ronduit onacceptabel. Wie had ooit verwacht dat onze oudjes eten krijgen wat met een weegschaaltje afgewogen wordt en dan ook nog verplicht vegetarisch. Welk creatief brein dit heeft bedacht, is de vraag. Worden verzorgingstehuizen voortaan een soort voedselbank?

Als je nog honger hebt dan kan je vragen of er nog wat over is. De brief besluit dat dit besluit gebaseerd is op het Nederlands gemiddelde. Dat moet genoeg zijn.

Hart voor Delft gaat hier schriftelijke vragen over stellen aan de wethouder zorg. Bezuinigingen in de zorg is voor ons elke euro één te veel, omdat de werkdruk daar al torenhoog is. En zeker niet op het eten en ook niet verplicht vegetarisch voedsel opleggen aan onze ouderen. Nu gaat het steeds meer richting de ouderen (cliënten) waarop men wil bezuinigen. Wat de vrijwilligers betreft: dit soort bezuinigen werkt niet echt motiverend. Eén van de vragen zal dan ook zijn wat deze bezuinigen nu werkelijk opleveren.

Sylvia Grobben
Fractie Hart voor Delft

Onderstaand de brief die de bewoners ontvingen

 

Aan de bewoners van Die Buytenweye

Delft, 29 december 2022

Betreft: Wijzigingen in verstrekkingen maaltijden         

Beste bewoner,

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen in de maaltijdverstrekking. In verband met de gestegen voedingskosten zal er moeten worden bezuinigd (om binnen de begroting 2023 te blijven). We hebben met elkaar gekeken naar aanpassingen die zo min mogelijk consequenties voor u zullen hebben. Hier hebben we voor gekozen:

Soep vs. Bouillon
We hebben ervoor gekozen de cyclus soep aan te passen. Krijgt u nu nog 7 dagen in de week soep, vanaf 1 januari 2023 krijgt u 4 dagen in de week een bouillon (op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag) en 3 dagen in de week een soep (op dinsdag, donderdag en zondag). De soepen zullen ook vaker vegetarisch zijn, d.w.z. zonder (kip of rundvlees) ballen.

Toetjes
We hebben ervoor gekozen om per 1 januari 2023 geen 1 persoonsverpakkingen meer te bestellen t.b.v. toetjes (vla en yoghurt) maar enkel nog 1 liter pakken. Toetjes zullen voortaan enkel nog worden uitgeschonken/geserveerd in bakjes te eetzaal en/of op uw appartement.

Portiegrootte
We geven momenteel meer eten (+25%) naar boven (lees etages) dan ‘norm’ en moeten daarom ook vaak eten weggooien. Om verspilling te voorkomen, gaan wij onderstaande afmetingen hanteren. Deze norm is gebaseerd op het Nederlands gemiddelde van verzorgingstehuizen en moet meer dan genoeg zijn.

 • Vanaf 1 januari 2023 hanteren we vanuit de centrale keuken per bewoner per dag de norm/portiegrootte van 150 gram aardappelen, 150 gram groenten en 80 à 100 gram vlees/vis per bewoner per dag.
 • Mocht er eten over zijn op etages dan zal dit worden verzameld voor de bewoners die nog meer wensen. U kunt hier dus naar vragen.
 • Medewerkers zorg en vrijwilligers zijn geïnformeerd omtrent het feit dat ze in principe niet meer mee kunnen eten (enkel kunnen mee eten als elke bewoner heeft gehad en er over is/wat anders in de prullenbak verdwijnt). 
 • Medewerkers/vrijwilligers die maaltijden opscheppen/serveren zullen worden voorzien van een weegschaal en instructies omtrent portiegroottes.

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Teammanager Facilitair

Politiek moet geen surprise show zijn!

Dat het Delftse college van B&W informatie niet tijdig deelde met de gemeenteraad, terwijl de informatie bij het college al lang bekend was, is inmiddels duidelijk geworden. Dat is dan ook de reden dat Hart voor Delft samen met de VVD, het CDA en de SP vanavond onderstaande motie zal indienen bij het onderwerp:
9.1. Voorstel van het college aan de raad inzake tijdelijke onderwijshuisvesting Stichting Islamitisch college (nr. 2247606)
Informatie, waarvan het college kennis heeft, moet niet als een ‘surprise show’ aan de gemeenteraad worden gepresenteerd, maar tijdig!  

Bram Stoop
fractie Hart voor Delft

Motie transparant en tijdig informeren van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op donderdag 22 december 2022,

Constaterende dat

 • op donderdag 24 november 2022 de onderwijshuisvesting op de agenda stond tijdens commissie sociaal domein,
 • op donderdag 1 december 2022 hetzelfde onderwerp als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering stond,
 • de fractievoorzitter van Hart voor Delft in zijn stemverklaring aangaf, dat als blijkt dat de kosten hoger worden dan zijn berekend, is de raad hierover vooraf geïnformeerd moet worden.
 • uit een raadsvoorstel opgesteld op 22 november 2022, dat na de raadsvergadering van 1 december naar de raad is gestuurd, blijkt een tekort van € 900,000 met voorstel van het college van B&W om dit bedrag uit de Algemene Reserve te halen,
 • zowel bij de commissievergadering van 24 november 2022, als bij de raadsvergadering van 1 december 2022 werd hierover door het college niet gesproken;
 • deze informatie op 24 november en op 1 december door het college niet actief gedeeld is met de raad.

Overwegende dat

 • Het college de gemeenteraad niet tijdig en integraal geïnformeerd heeft over de meerkosten ten aanzien van de aanbesteding voor tijdelijke onderwijshuisvesting;
 • het college een actieve informatieplicht heeft en de gemeenteraad over het tekort van € 900.000 niet tijdig werd geïnformeerd, terwijl het tekort op dat moment (22 november en 1 december) bij het college van B&W bekend was;
 • hierdoor de gemeenteraad de mogelijkheid is ontnomen om dit onderwerp integraal te betrekken bij de bespreking op 24 november over tijdelijke onderwijshuisvesting en de raad daardoor hierover niet met het college van B&W van gedachte kon wisselen;
 • de raad steeds vaker voor een voldongen feit wordt gesteld;
 • de raad steeds vaker onder tijdsdruk beslissingen moet nemen over veel geld met grote gevolgen voor de stad;
 • de financiële positie van Delft niet positief is.

Draagt het college op:

 • de raad ten alle tijden tijdig te informeren over wijzigingen en financiële tegenvallers;
 • de raad ten alle tijden, al dan niet vertrouwelijk, te informeren over besluiten met grote maatschappelijke impact.
 • uit te zoeken waarom de gemeenteraad, m.b.t. het raadsvoorstel Tijdelijke onderwijshuisvesting Stichting Islamitisch college niet tijdig is geïnformeerd en hierover aan de raad te rapporteren, zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bram Stoop                                       Miranda Voogt                 Joost v.d. Sluis                   Frank Visser

Hart voor Delft                                 VVD Delft                           SP                                          CDA