In samenwerking met Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen vond op 20 maart jl. de eerste bijeenkomst plaats met een aantal inwoners die geïnteresseerd zijn om nader kennis te maken met Hart voor Delft.

In deze bijeenkomst werd ingegaan op de historie van Hart voor Delft. Ook werd stil gestaan bij de meerwaarde van een lokale partij voor onze inwoners. Ons raadslid Marcel Koelewijn vertelde over wat het betekent raadslid of commissielid/niet raadslid te zijn.

De aanwezigen hadden een constructieve inbreng met wisselende aandachtspunten, zoals financiën, ondernemers, sport, jeugd, woningen, ouderen en klimaat.

In ieder geval een geslaagde avond, die volgende week een vervolg krijgt. Hierbij wordt dan vooral ingegaan op hoe de lokale politiek werkt.

Hart voor Delft