Trots staat het college met 4 woningbouwverenigingen op de foto in het Algemeen Dagblad. Vrijdag 12 april, in de Delftse bijlage van het Algemeen Dagblad staat te lezen ‘Onze afspraken voorkomen hoge kosten bij huurders’. Delft wuift grote zorgen rond het warmtenet weg, maar de vraag is of dat terecht is.

Delft gaat voor de het Warmtenet. Dat is iets anders dan de Warmtelinq. Het Warmtenet wordt uitgerold via Geothermie op het gebied van de TU aan de Rotterdamseweg.

Geothermie: warmte uit de grond wordt opgepompt vanuit de TU. Ruim 800 meter onder de grond wordt een buis verticaal naar het warme water geboord en daarna gaat de buis horizontaal door het ondergrondse gebied. De pijp zuigt het water op en leidt dit door buizen naar de woningen van huurders en bedrijven. Na ‘gebruik’ in woningen en de bedrijven wordt het water een aantal kilometers terug de grond weer ingepompt, zodat het weer op kan warmen om te zijner tijd weer opnieuw opgepompt te kunnen worden. Om de temperatuur voldoende op peil te houden, zodat het voldoende warm bij de woningen/appartementen en bedrijven komt, zal het water opgewarmd moeten worden via diverse warmte stations. Deze stations werken wel weer op gas.

Het gebied waar het water weg gepompt wordt loopt ongeveer van af de Rotterdamseweg, Van Miereveltlaan naar een groot gedeelte in Delfgauw.  Het eerste ‘ongeluk’ is hier al mee gebeurd. Een boorkop is 800 meter in de grond afgebroken. Vanaf De Rotterdamseweg tot aan de Oostpoort ligt een lange gang. Wordt deze gang gedicht? Hoe en waarmee?

Volgens TU medewerkers die zich met de geothermie bezig houden, is er geen kans op Groningse problematiek als aardbevingen. De grond waaronder het water weggehaald word is compacter dan in Groningen en het water wordt ook weer terug gepompt.

Volgens de wethouders wordt warmte ophalen via geothermie voor inwoners en bedrijven goedkoper dan de Warmtelinq waar afgelopen tijd zoveel ophef over is geweest. Geothermie zou niet aan de gasprijs gekoppeld zijn. Dat zou betekenen dat de aanbieder zelf de prijs kan betalen. Daar zijn dan nu met de aanbieder en de wethouders afspraken over gemaakt. Geothermie is maar voor een klein deel afhankelijk van het gas en dat is dus als het water op temperatuur gemaakt moet worden via de warmte stations.

Hart voor Delft moet het nog zien.

Wat wordt de prijs voor onze inwoners? Voor hoelang gelden deze afspraken? Waar wordt de prijs aangehangen, aan de gasprijs of aan elektriciteit? Er is geen concurrentie. Wat worden de kosten van het oppompten en het vervoer naar de woning en bedrijven? Leg het rijk hier ook belasting op?

Tot op heden heeft Hart voor Delft niets gehoord over de prijs voor onze inwoners bijvoorbeeld per liter water. Ook heeft  Hart voor Delft nog niets gehoord over de gang onder de Rotterdamseweg naar de Oostpoort. Wordt deze gevuld met bijvoorbeeld beton? Wie gaat het warme water naar de woningen en bedrijfsgebouwen vervoeren?

Wethouders kunnen afspraken maken en huurders hebben het maar te slikken. Hart voor Delft blijft alert op deze ontwikkelingen zeker zolang het onduidelijk blijft wat dit betekent voor de portemonnee voor onze inwoners.

Coby de Koning
Hart voor Delft