Wie herinnert zich niet dat Delft de sportstad van Nederland was. Het is inmiddels geschiedenis. Hart voor Delft heeft in het verkiezingsprogramma staan dat sport in Delft belangrijk is. Tijdens de vorige collegeperioden heeft onze fractievoorzitter diverse malen aangegeven dat er een Delfts breed sportbeleid moet komen. Daarbij zou het goed zijn dat de sportscholen ook betrokken worden bij dit beleid.

In november 2023 zijn Sylvia Grobben en Bram Stoop op werkbezoek geweest bij sportvereniging Concordia aan de Brasserskade. Daarbij wetende dat aan de Brasserskade meerdere verenigingen zitten die hun sporen hebben verdiend in Delft op sportgebied. We hebben daar uitgebreid gesproken met de voorzitter van het bestuur aldaar. Daarna hebben we ons verder laten informeren over de sport in dit gebied aan de Brasserskade. In de politiek is het namelijk al langere tijd stil als het gaat om sport in Delft. Het college heeft de mond vol van sporten en bekend is dat ze graag voor een dubbeltje op de eerste rang zitten als het gaat om de sport in onze stad.

De informatie die we als fractie kregen heeft ons doen besluiten een beeldvormende avond te organiseren voor de sportclubs aan de Brasserskade. De fracties van het @CDAdelft en @VVDDelft ondersteunden het initiatief. Daarna is de griffie ermee aan de slag gegaan en op donderdag 14 maart 2024 was er bij Concordia een beeldvormende avond over het sportpark Brasserskade. De bijeenkomst vond plaats bij Concordia.

Vanuit de verenigingen was de interesse groot want de volgende sportverenigingen waren aanwezig om hun verhaal te doen:  DHC (voetbal), SQuash Delft, AV 40, atletiek, Durf, survivalrun, DHL (voetbal), DKIJV schaatsen, MIDI, Petanque, Concordia (voetbal, cricket, golf,en tennis) en DVC  (voetbal en tennis).

Alle vertegenwoordigers van de sportclubs hebben rustig hun verhaal kunnen doen en er ontstonden ook goede discussies. Duidelijk was de rode draad die door de verhalen heen liep. Dit betrof de vele ideeën over de invulling van het sportpark, die in het verleden met de gemeente Delft zijn besproken. Er zijn natuurlijk dingen goed gegaan maar ook dingen die niet goed zijn gegaan. Vooral de gebrekkige communicatie aan de kant van de gemeente richting de sportverenigingen op de Brasserskade. Dat leidt onnodig tot irritatie.

Het lijkt erop dat sport in Delft bij dit college niet echt prioriteit heeft, terwijl er grote behoefte aan is. Delft loopt een forse achterstand op als het om sporten gaat voor de Delftenaar. Wat Hart voor Delft betreft wordt het hoog tijd het hier opnieuw over te hebben. Gebleken is, ook uit diverse publicaties door onder andere de gemeente Delft, dat de uitgaven aan het sportbeleid en activering zijn gedaald Dat staat te lezen in de monitor Sportuitgaven gemeenten van 12-03-2024.

Hart voor Delft vindt dit verontrustend en vooral in combinatie met wat we tijdens deze beeldvormende avond hebben gehoord. We hebben het gevoel dat de sportclubs in vele gevallen aan hun lot worden overgelaten in Delft. Voor Hart voor Delft reden om de sport weer terug op de politieke agenda te krijgen, want er is voldoende reden om het onderwerp sport te bespreken met het college van B&W!

Bram Stoop
Fractie Hart voor Delft