Al jaren heeft het Delfts college GROEN als een belangrijk speerpunt. Er zijn groennotities, groenplannen, groenmoties, groenvoorstellen. Recent werd er zelfs een gesprek met de stad georganiseerd waarin de meest prachtige voorstellen werden gedaan. Enthousiaste  bewoners, waarvan één zelfs met een eigen gevilte blad op haar blouse, mochten met stickertjes op een plattegrond los  gaan waar zij méér groen wilden. Práchtig! Vooral de bomen kregen extra aandacht want die zijn belangrijk i.v.m. de hittestress. En dat is logisch want we kunnen er niet omheen dat de temperaturen stijgen en die bomen zorgen voor de zo nodige  schaduw.

Realiteit

Maar wat is nu de realiteit van het groen in Delft? Hoe gaat Delft nu écht om met groen? Het is belangrijk om 2 zaken te scheiden: de mooie woorden en de daden van het college. Als voorbeeld: de Delftse binnenstad heeft grote bomen nodig met een brede kroon, want alleen die geven genoeg schaduw op de gevel. Maar brede grote kronen hebben meer bladeren en vragen dus meer onderhoud, aangezien die bladeren in de herfst vallen en moeten worden opgeruimd. En dat kost geld. Dus kiest het college kiest op andere gronden, namelijk een boom met een smalle kroon en als die boom dan nog eens langzaam groeit is het helemaal geweldig. Want dan bespaart het college op onderhoud en dat is win win voor hun budget.

 

Delftse bomen.

En dat zien we vooral in de binnenstad. Als voorbeeld het Oosteinde. Daar stonden prachtige Elzen. Van een flink formaat. En dat was fijn voor de bewoners want de zon staat daar de hele dag te branden op de gevels. Maar Elzen zijn flinke groeiers en hebben een flink wortelstelsel. Dat wortelstelsel veroorzaakt een behoorlijke wortelopdruk op de bestrating. Maar in plaats van eens een keer de wortels te reguleren en opnieuw te bestraten kiest men er voor om dan maar al die prachtige bomen  te rooien. En wat krijgen de bewoners er daar voor terug? Een stel miezerige boompjes met een stammaat van 20 -25 cm omtrek. Die stammaat is trouwens min of meer standaard, iets anders is daar ook niet mogelijk. Dat geldt eigenlijk overal: wanneer er een volwassen boom gerooid wordt komt daar een boom met een stammaat van 20-25 omtrek, niet doorsnede, voor terug. Vanwege de simpele reden dat die maat hanteerbaar is, niet te duur en beter aanslaat. Bomen met een grotere stammaat zijn velen malen duurder in aanschaf, tot 3 keer zwaarder, dus duurder in logistiek en hebben een grotere kans niet aan te slaan. Er is dus niets mis met de stammaat 20-25, dat is standaard.

Boomkeuze

Voor welke boom kiest men dan? Niet de Els die het daar fantastisch doet, snel groeit en dus snel voor schaduw zorgt. Nee, men kiest dus voor een Iep variant, de New Horizon of de Rebona, ook wel  de Delftse decorboom genoemd. Hele langzame groeiers met een smalle kaarsvormige kroon. Die dus never nooit voor schaduw op de gevels zullen zorgen. En of dat nog niet erg genoeg is slaan de bomen door slecht onderhoud ook nog niet aan en hebben er al meerdere de geest gegeven. Verleden jaar waren er al enigen gekapt en dit jaar ziet het er naar uit dat ook de rest nauwelijks zal aanslaan. Het effect van dit alles is dat bewoners hun heil zullen zoeken in het plaatsen van Airco’s, een ontwikkeling die heel verkeerd is en voor veel geluidsoverlast zal zorgen in de binnenstad.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is ook een woord wat ook altijd voor in de mond ligt van de raadsleden van vooral Groen links en D66. Biodiversiteit wordt met name gestimuleerd door bijv. plantjes bij dat perkje rondom de boom, de boomspiegel te planten. Iets wat de stad ook nog eens mooier maakt. Maar het college wil kennelijk zo min mogelijk onderhoud. En beslist dat de boomspiegels standaard worden afgevuld met scherp zand zodat er zo min mogelijk onkruid groeit. Dat scheelt weer in het onderhoud, dus geld. Maar ja: in scherp zand groeien ook geen plantjes hè. Dus die biodiversiteit is maar gebakken lucht, want het zal de bewoners niet lukken om zonder het zelf aanpassen van de boomspiegel door voor veel eigen geld aarde erin te gooien plantjes te laten groeien.

Kortom: dit college heeft vooral erg mooie woorden voor het groen, de werkelijkheid laat iets anders zien. Delft rooit veel te makkelijk bomen. Een volwassen boom is niet te vervangen door nieuwe aanplant. Omdat die nieuwe boom nu eenmaal die beperkte stammaat heeft, daar is niets aan te veranderen. Delft moet er dus alles aan doen om bestaande bomen te behouden. En als het dan toch níet anders kan door bijvoorbeeld verregaande werkzaamheden zoals het vervangen van het riool, zou Delft moeten kiezen voor ándere bomen in de binnenstad. Het is tijd dat de mooie woorden van dit college worden omgezet in realiteit.

Sonja Sint
Commissielid ruimte en Verkeer
Hart voor Delft