Zuidergracht nu wel ineens geschikt als omleidingsroute van Gasthuislaan

Kruisstraat

De Gasthuislaan is 18 maanden geterroriseerd door sluipverkeer dwars door de stad toen de St. Sebastiaansbrug afgesloten was.

Toen werd door D66 wethouder Huijsmans tegen de Gasthuislaan bewoners gezegd dat de meest logische route via de Zuidergracht niet geschikt was.

En nu ligt de Gasthuislaan wegens rioleringswerkzaamheden er drie weken uit blijkt de Zuidergracht ineens wel geschikt te zijn.

Als je als D66 wethouder dan zogenaamd staat voor het het terugdringen van de auto uit de binnenstad dan had je niks moeten doen. Geen omleiding via de Zuidergracht. Gewoon even omrijden via de Sebastiaansbrug.

Helaas weer een gemiste kans.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Gasthuislaan
Zuidergracht richting de Oostpoort
Rioleringswerkzaamheden Gasthuislaan

Overlast bouwwerkzaamheden Bastiaanspoort (voormalig V&D pand)

Geachte heren Nauman, Verwoerd en Stolk, (redactie: omgevingsmanagers van wethouder Huijsmans)

Eenzelfde klacht als hieronder geuit over de overlast van de werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug zou ik mede namens de heren Jonquiere en de Boer en mevrouw Sint willen uiten m.b.t. de werkzaamheden op het terrein van het voormalig V&D pand aan de Bastiaanspoort / Zuiderstraat/ Kruisstraat /Gasthuislaan.

Ook daar is met Pinksteren doorgewerkt en ook afgelopen zaterdag was het raak. De geluidsoverlast voor de direct omwonenden was enorm. Bedacht moet daarbij worden dat iedereen nog zoveel mogelijk thuis zit vanwege de corona problematiek. Dit moet voortaan zoveel mogelijk voorkomen worden.

Het voorstel is daarom dat er op zaterdag en in het weekend niet wordt gewerkt zolang de corona situatie nog voortduurt. Als de corona situatie voorbij is dient werken in het weekend ook voorkomen te worden.

Indien dan toch op zaterdag gewerkt moet worden dient dat minstens een week tevoren aan de omwonenden te worden meegedeeld, zodat die tijdig hun maatregelen kunnen nemen. Evident is verder dat ’s nachts werken sowieso uit den boze is.

Daarnaast wordt het op prijs gesteld als analoog aan de bouw van de Sebastiaansbrug een maandelijkse update aan de omwonenden zal worden verschaft van de vorderingen en de planning (zie bijgevoegd voorbeeld).

Tenslotte is een globale werkplanning gewenst tot en met de oplevering in augustus 2021, zodat de omwonenden kunnen nagaan wat hen het komende jaar te wachten staat.

Bvd, Bert Barnhoorn

Gasthuislaan wil verbodsbord tractoren

Van Henk Jansma

Aan omgevingsmanager Francis Nauman

In navolging op het bericht van Sonja uit ik ook mijn zorgen over de communicatie met de gemeente Delft via de omgevingsmanager, daar ik al enige weken geleden met andere bewoners gepleit heb voor een verbodsbord op tractoren op de Gasthuislaan, daar deze alleen al qua eigen gewicht de formele 3,5 ton ruimschoots overschrijden en derhalve in de categorie van vrachtauto’s vallen.

In dat verband valt het niet uit te leggen, dat vrachtauto’s dus niet over de Gasthuislaan mogen rijden en tractoren met vaak een eigen gewicht van meer dan 10 ton (!) wel !

Dus ja, daar zou ik nu graag ook eens antwoord op willen hebben.

Henk Jansma

Antwoord van omgevingsmanager Francis Nauman

### Deze vraag staat uit bij mijn collega’s ik kom hier op een later moment op terug.

Gasthuislaan afgelopen weekend maar marginale verkeerstoename zegt omgevingsmanager

zaterdag 9 mei

Beste allemaal,

De werkzaamheden van afgelopen en aankomend weekend zijn geplande werkzaamheden door de Provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft hierover niet veel gecommuniceerd, dit was ook de reden dat wij aanvullend via onderstaande kanalen de bewoners van Delft hebben geïnformeerd:

De inschatting was dat de afsluiting van afgelopen weekend met bijbehorende omleidingsroute (geen verwijzing door de Gasthuislaan) geen reden was om extra maatregelen in de Gasthuislaan door te voeren.

Collega’s zijn afgelopen weekend op diverse locaties ter plaatse geweest, ook op de Gasthuislaan. Zij konden bevestigen dat deze inschatting goed is geweest. Er was een marginale toename van verkeer maar dit gaf geen aanleiding voor aanvullende maatregelen.

Aankomend weekend wordt de andere richting afgesloten (komende vanaf de A13), wij verwachten dan wel een grotere toename van het verkeer door de Gasthuislaan. Dit omdat het verkeer vanaf de A13 bij de eerste afslag van de Kruithuisweg wordt geleid. Dit is ook de reden dat we maatregelen gaan treffen op de wegen die naar de Gasthuislaan leiden.

Ten aanzien van het betrekken van de commissie Commissie Behoud Stadsschoon in de herinrichting van de Gasthuislaan is de conclusie van mevrouw Sint niet correct. Wij bepalen dit pas nadat het voorlopig ontwerp (en de consequenties op het openbare gebied) gereed is.

Ik ga ervan uit hiermee een ieder in voldoende mate te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Francis Nauman (Omgevingsmanager)


Beste Francis,   Dankje voor je mail.

Vervelend dat de provincie niet veel heeft gecommuniceerd over de werkzaamheden.  

Ik wil echter aangeven dat er wél een forse toename was van verkeer op de Gasthuislaan afgelopen weekeinde. Dit was absoluut niet marginaal. De gehele dag niet. Ik heb niet voor niets een noodkreet doen uitgaan vorig weekend.   Fijn dat jullie dit weekeinde maatregelen gaan treffen!   Hartelijke groet en goed weekeinde,   Dineke

Een marginale toename? Serieus? Kom op zeg!
Gr. Michèle

Dag Francis,

Dank voor de reactie.

Echter ik vraag mij af in welk universum jouw collega’s leven, maar de verkeersstromen waren absoluut niet marginaal!

Dit werd ook nog eens bevestigd door een op de Kruisstraat aanwezige agent van de Nationale Politie die , wegens een incident met een vrouw die onwel werd, daar ter plaatse aanwezig was.

Moet er dan toch eerst een electronische teller geïnstalleerd worden, opdat er op zuivere wijze kan worden vastgesteld , dat deze verkeersstromen absoluut ontoelaatbaar zijn ?

Je kon tenslotte over de daken van de auto’s lopen, om van west naar oost op de Gasthuislaan te gaan.

Groet, Henk Jansma

Dear Francis 
I apologize my written Dutch is not great so therefore I will write this in English. 
We live on the Gasthuislaan, your employees come by once in awhile to check. 
What is the comparison that you use that there is a increase of traffic or not.  How do your employees count the number of cars going through our street on an hourly/daily basis.  What is the logic that is used to define marginal and at what levels do you start with counter measures. 
I think at the heart of my question is does the municipality care? I would appreciate an honest answer as it a waste of our time to continue to come to you if the municipality does not care and is not going to take any action. Please don’t provide us with a politically correct answer that the municipality has taken many measurements. 
Once we know the municipalities intentions we can decide as a group which options we have. 
Kind Regards Tonya Tolmeijer 

Beste allemaal,

Op basis van de toevoeging marginaal heb ik enkele reacties gekregen. Ik ben er zelf niet bij geweest en kan hier niet over oordelen. De verkeersstromen gaven in ieder geval afgelopen weekend geen aanleiding om extra maatregelen te treffen.

In mijn voorgaande reactie kan de toevoeging marginaal ook achterwege worden gelaten.

Fijn weekend.

Groeten Francis