Van Henk Jansma

Aan omgevingsmanager Francis Nauman

In navolging op het bericht van Sonja uit ik ook mijn zorgen over de communicatie met de gemeente Delft via de omgevingsmanager, daar ik al enige weken geleden met andere bewoners gepleit heb voor een verbodsbord op tractoren op de Gasthuislaan, daar deze alleen al qua eigen gewicht de formele 3,5 ton ruimschoots overschrijden en derhalve in de categorie van vrachtauto’s vallen.

In dat verband valt het niet uit te leggen, dat vrachtauto’s dus niet over de Gasthuislaan mogen rijden en tractoren met vaak een eigen gewicht van meer dan 10 ton (!) wel !

Dus ja, daar zou ik nu graag ook eens antwoord op willen hebben.

Henk Jansma

Antwoord van omgevingsmanager Francis Nauman

### Deze vraag staat uit bij mijn collega’s ik kom hier op een later moment op terug.