Delft gaat 200 asielzoekers opvangen op TU campus

Op de zuidzijde van de TU campus worden voorbereidingen getroffen om flexibele woonunits te plaatsen, waar 200 asielzoekers tijdelijk worden opgevangen tot er woningen beschikbaar komen.

Fractievoorzitter Bram Stoop hoopt dat na de vijf maanden opvang  van de asielzoekers, de TU ook studentenhuisvesting op de Campus gaat regelen nu blijkt dat er wel degelijk ruimte is voor huisvesting op de Campus.

Lees verder het artikel in AD Delft: https://www.ad.nl/delft/tijdelijke-opvang-asielzoekers-om-hoge-nood-in-ter-apel-op-te-vangen-tu-delft-schiet-gemeente-te-hulp~a829ebbf/

Bron: AD Delft
Foto: TU Delft

Bram Stoop bij Omroep Delft

Op de algemene ledenvergadering van Hart voor Delft op 29 juni werd Bram Stoop verkozen tot lijsttrekker van de partij. Als lijsttrekker heeft hij een leidende rol in de aanloop naar de verkiezingen op 16 maart 2022.

Op maandag 5 juli was Bram te gast bij Omroep Delft. In een gesprek met Machteld Neubauer vertelde hij over zijn taak als lijsttrekker, het nieuwe Hart voor Delft team en zijn visie richting de verkiezingen komend jaar.

Klik hieronder om het interview te beluisteren:

 

Bram Stoop, lijsttrekker Hart voor Delft!

Op 29 juni 2021 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van Hart voor Delft, dé Stadspartij Bram Stoop door de leden unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Bram Stoop is momenteel fractievoorzitter van de fractie Hart voor Delft (voorheen Stadsbelangen Delft) en is vanaf 2010 actief voor onze politieke groepering in de Delftse gemeenteraad. Hij staat bekend als een man die gedreven is, betrouwbaar, met beide benen op de grond staat, weet wat er speelt in de stad en zich inzet voor onze Delftse inwoners.

Samen met de nog vast te stellen kandidatenlijst (later dit jaar) heeft het bestuur en onze leden er alle vertrouwen in dat Bram, samen met de fractie en kandidaten, de ambitie van onze politieke groepering kan realiseren, namelijk: als grootste lokale partij deelnemen aan een nieuw te vormen coalitie.

Bestuur van Hart voor Delft, dé Stadspartij
Aad Meuleman / secretaris

Zwak gedrag PvdA

Tijdens onze inbreng bij de extra raadsvergadering over de problemen bij  de  regiotaxi in onze stad probeerde Femke Stolker van de PvdA ter verdediging  van de afwezigheid van wethouder Rensen onze woordvoerder Aad Meuleman  onder druk te zetten met nietszeggende opmerkingen zoals: “uw raadslid de Koning was ook een keer niet aanwezig bij een raadsvergadering”. Dit in een poging de afwezigheid van haar PvdA wethouder bij dit  belangrijke debat goed te praten. Kennelijk vindt de PvdA het opkomen voor de eigen wethouder belangrijker dan het opkomen voor mensen die dagelijks de dupe zijn van de wanorde die is ontstaan bij het regiovervoer.   

Meuleman wees haar op het feit dat toen het echt belangrijk was de Koning  door de fractie Stadsbelangen voor een raadsvergadering werd teruggeroepen  uit Spanje en dat ook deed. Kennelijk vond Rensen het minder belangrijk  aanwezig te zijn bij een raadsdebat over een onderwerp waarvoor hij  politiek verantwoordelijk is. Ook wees zij op het feit dat Meuleman de vorige raadsperiode onderdeel  uitmaakte van de Delftse delegatie Haaglanden in een poging om toch vooral de aandacht af te leiden van de eigen PvdA wethouder. Uit het  debat bleek later dat andere Delftse raadsleden bij de discussie in de  beginfase van de aanbestedingprocedure binnen Haaglanden betrokken  zijn geweest. Overigens waren deze raadsleden niet betrokken bij de  beoordeling van de aanbieders. Een oud wethouder zou ongetwijfeld tegen  haar hebben gezegd: “Ken uw klassiekers”. Stolker kon niet de moed opbrengen zich te verontschuldigen. Geen sterk  moment van een fractievoorzitter van de grootste partij in de raad.  Fractie Stadsbelangen-Delft