Tijdens onze inbreng bij de extra raadsvergadering over de problemen bij  de  regiotaxi in onze stad probeerde Femke Stolker van de PvdA ter verdediging  van de afwezigheid van wethouder Rensen onze woordvoerder Aad Meuleman  onder druk te zetten met nietszeggende opmerkingen zoals: “uw raadslid de Koning was ook een keer niet aanwezig bij een raadsvergadering”. Dit in een poging de afwezigheid van haar PvdA wethouder bij dit  belangrijke debat goed te praten. Kennelijk vindt de PvdA het opkomen voor de eigen wethouder belangrijker dan het opkomen voor mensen die dagelijks de dupe zijn van de wanorde die is ontstaan bij het regiovervoer.   

Meuleman wees haar op het feit dat toen het echt belangrijk was de Koning  door de fractie Stadsbelangen voor een raadsvergadering werd teruggeroepen  uit Spanje en dat ook deed. Kennelijk vond Rensen het minder belangrijk  aanwezig te zijn bij een raadsdebat over een onderwerp waarvoor hij  politiek verantwoordelijk is. Ook wees zij op het feit dat Meuleman de vorige raadsperiode onderdeel  uitmaakte van de Delftse delegatie Haaglanden in een poging om toch vooral de aandacht af te leiden van de eigen PvdA wethouder. Uit het  debat bleek later dat andere Delftse raadsleden bij de discussie in de  beginfase van de aanbestedingprocedure binnen Haaglanden betrokken  zijn geweest. Overigens waren deze raadsleden niet betrokken bij de  beoordeling van de aanbieders. Een oud wethouder zou ongetwijfeld tegen  haar hebben gezegd: “Ken uw klassiekers”. Stolker kon niet de moed opbrengen zich te verontschuldigen. Geen sterk  moment van een fractievoorzitter van de grootste partij in de raad.  Fractie Stadsbelangen-Delft