Onze stad kent gelegenheden waar Delftenaren voor korte of middellange tijd verblijven. Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen, wijkcentra, koffiehuizen (Schoemakerstraat, Kalverbos), maar ook begraafplaats Jaffa.

Deze gelegenheden staan vaak in een parkeerzone waar betaald parkeren is ingevoerd.  Bijvoorbeeld tijdens de dodenherdenking werden er bekeuringen uitgeschreven bij begraafplaats Jaffa. Bij de koffiehuizen wordt een bakkie koffie wel erg duur, waarbij we de sociale meerwaarde van dit soort koffiehuizen niet moeten onderschatten.

Hart voor Delft pleit voor een ‘blauwe zone’ bij deze gelegenheden. Dit houdt in dat je er dan 2 uur kan parkeren met de blauwe parkeerschijf.

Raadslid Marcel Koelewijn heeft namens Hart voor Delft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. Zie hieronder de vragen:

Onlangs gaf onze fractievoorzitter Bram Stoop al zijn visie op het slechte buurt- en wijkbeleid van het college.

Zie: https://hartvoordelft.nl/geen-categorie/in-meeste-wijkcentra-in-delft-is-het-pappen-en-nathouden/

 

Naar aanleiding van de beantwoording van onze vragen zullen we verdere actie ondernemen.

We houden u uiteraard hiervan op de hoogte.

Marcel Koelewijn

Raadslid Ruimte en Verkeer.