Het stadsbestuur geeft gas om de auto verder te verbannen uit de binnenstad van Delft. Na de zomer komt het met een uitgewerkt plan voor de nieuwe autovrije inrichting van het gebied tussen Station Delft en Zuidpoort. Bewoners maken zich zorgen: kunnen ze straks hun auto nog wel parkeren?

Nu staan er nog auto’s geparkeerd langs de grachten en in straten in de zuidwestelijke binnenstad, maar als het aan het Delftse stadsbestuur ligt, wordt dat snel anders. Stilstaande voertuigen van bewoners moeten zo spoedig mogelijk plaatsmaken voor onder meer laad- en losplekken, bankjes, meer groen, terrassen of parkeerplekken voor fietsen in de nieuwe autoluw-plus-zone.

Over die mogelijkheden, en ‘misschien wel meer’, wil wethouder Frank van Vliet de komende tijd met belanghebbenden nadenken. ‘Het is geen volledig vrije oefening’, waarschuwt hij alvast in een brief aan de gemeenteraad. Want, sommige plekken zijn wel gebonden aan ‘normen’ of ‘op een bepaalde plek noodzakelijk’. Wat hij daarmee bedoelt, kan zijn woordvoerder nog niet zeggen.

Parkeervergunning Zuidpoort- of Prinsenhofgarage
Als alternatief mogen bewoners in het gebied een parkeervergunning voor de Zuidpoort- of Prinsenhofgarage aanvragen. Bewoners zien flink wat haken en ogen. Sonja Sint, bestuurslid van Belangenvereniging Zuidpoort en commissielid bij Hart voor Delft, denkt dat vooral ouderen en gezinnen de klos zijn. ,,Als je nét op de verkeerde plek woont in het gebied moet je lang lopen. Voor ouderen die slecht ter been zijn, of ouders die met kleine kinderen moeten zeulen is dat niet te doen.”

Maar 100 vergunningen voor Zuidpoortgarage
Ouderen in de buurt maken zich volgens Sint zorgen omdat ze voor sociale contacten sterk afhankelijk zijn van hun auto en de duurdere garagevergunning niet kunnen betalen. Daarnaast is het onduidelijk óf er überhaupt wel plaats is in de dichtstbijzijnde Zuidpoortgarage. Volgens de gemeente waren daar in 2020 nog maximaal honderd bewonersvergunningen beschikbaar. ,,Dan moeten ze dus naar de Prinsenhofgarage om hun auto neer te zetten: dat is 22 minuten lopen.”

“Wij hebben het idee dat het niet zal passen als alle bewoners die nu nog een straatver­gun­ning hebben hun auto in de parkeerga­ra­ges kwijt moeten”.

Rob Stikkelman, Voorzitter Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf

Die zorg deelt Rob Stikkelman, voorzitter van Belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf. ,,Wij hebben het idee dat het niet zal passen als alle bewoners die nu nog een straatvergunning hebben hun auto in de parkeergarages kwijt moeten.” De gemiddelde bezettingscijfers waarmee Delft rekent, geven volgens hen een vertekend beeld. Die gemiddeldes zeggen niets over drukke dagen waarop bewoners alsnog hun auto niet kwijt zouden kunnen.

Onduidelijk
Daarom hebben de twee clubs bij de gemeente cijfers opgevraagd van het aantal al uitgegeven parkeervergunningen in de garages. Uit de laatste cijfers van ParkerenDelft uit 2019 die ze kregen, blijkt dat alleen al 654 vergunningen voor plekken in hun parkeerzone zijn uitgegeven voor werknemers en bezoekers van bedrijven.

In welke van de twee parkeergarages in de parkeerzone die bedrijven hun auto’s mogen neerzetten is verder niet duidelijk. Vast staat wel dat het aantal vergeven plekken aan bedrijven al genoeg is om de hele Prinsenhofgarage (zo’n 650 parkeerplaatsen) te vullen.

Niet altijd genoeg ruimte
Beide belangenverenigingen denken dat er in de Zuidpoortgarage niet altijd genoeg ruimte zal zijn voor bewoners om hun auto te parkeren. ,,Want naast bewoners en bedrijven parkeren daar ook bezoekers die rondom Zuidpoort boodschappen gaan doen”, zegt Sint. ,,Als daar veel meer bewoners gaan parkeren dan is dat ook onvoordelig voor de ondernemers die daar zitten. Waar moeten hun klanten dan hun auto kwijt?”

Van Vliet denkt dat er in de parkeergarages wél genoeg ruimte is voor bewoners om hun auto te parkeren. ,,Daar waar knelpunten ontstaan gaan we actief met bewoners in gesprek om samen te kijken naar oplossingen.”

“Wij zien dit absoluut niet als een verbete­ring van de kwaliteit van de binnenstad”.

Rob Stikkelman, Voorzitter belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf

Kwaliteit binnenstad
Stikkelman heeft nog niet veel vertrouwen in de gesprekken die de wethouder zegt te gaan voeren met belanghebbenden. Het open overleg zou er volgens hem nu ook al met de belangenvereniging zijn. Toch plofte er vorige week plots een brief bij bewoners op de mat dat de gemeente al is begonnen met het weghalen van parkeerplaatsen. Op die plekken komen verzamelplaatsen voor vuilniszakken en fietsnietjes. ,,Wij zien dit absoluut niet als een verbetering van de kwaliteit van de binnenstad.”

Hart voor Delft houdt het goed voor u in de gaten en wij zullen u nauwlettend op de hoogte houden.

Bron: AD Delft
Foto: Thierry Schut
Kaart: Caarten.nl