Groenlinks blijft Tweepersoonhuishoudens bij afvalstoffenheffing discrimineren

Er komt geen tussentarief voor tweepersoonshuishoudens bij de afvalstoffen heffing. Eén persoonshuishoudens betalen €233 per jaar en de rest is meerpersoons en betalen €365. En dat is oneerlijk als je uitgaat van het principe van de vervuiler betaalt.

Twee persoonshuishoudens hebben minder afval dan 3 of meer personen per huishouden. Ik wilde daarom een tussentarief daarvoor. Het zogenaamde vergroenen van de belastingtarieven. Dus €333 voor Twee persoonshuishoudens.

Volgens wethouder Brandligt zouden grote gezinnen met een laag inkomen daarvan de dupe  worden. Maar neem bijvoorbeeld éénoudergezinnen (met 1 kind). Die zouden dus een lagere afvalstoffenheffing gaan betalen. Die hebben er voordeel aan.

Alle gezinnen met één of meer kinderen in de Bijstand krijgen sowieso kwijtschelding, dus die merken er niets van. En om dan toch maar iets te zoeken, zouden grote gezinnen die op 110% van de Bijstand leven, er wel last van hebben. Nou dat is dan een reden om meer te gaan verdienen. Sowieso als je een beetje verantwoordelijkheidsgevoel hebt.

Maar ook als je echt GroenLinks zou zijn, dan zou je de kwijtscheldingsgrens, die nu 100% van het Bijstandnivo is, op kunnen trekken naar 110%.

Gek genoeg betoogde D66 wethouder Huijsmans dat juist kinderen meer afval produceerden dan volwassenen. Dus die zag wel wat in de logica van een extra tarief. Ouderen met enkel een AOW en een klein pensioentje zijn ook de dupe van het meerpersoonstarief. En die oude generatie is vaak zuinig en heeft dus weinig afval.

In Delft waren in 2020 zo’n 14.645 twee persoonshuishoudens. Die moeten een deel van de huishoudelijkafval rekening betalen van de 10.425 van drie of meerpersoonshuishoudens betalen. Dat is en blijft oneerlijk.

Er zijn momenteel 15% tot 20% gemeenten die het tweepersoonstarief hebben ingevoerd. Waaronder Den Haag en Zoetermeer.

Brandligt was vooral bang dat Delft zou stijgen op de ranglijst van COELO (van duurste grote gemeenten) omdat die het hoogste tarief nemen. Nou dat is het gevolg van het slechte beleid. Dus nu gaan we niveleren over de rug van tweepersoonshuishoudens. Cosmetisch je eigen falen verhullen.

Ook zou het extra werk kosten om dit eenmalig bij de RBG groep in te voeren. Ja, zo kan je wel elke verandering tegenhouden.

Jan Peter de Wit

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

 

 

Enquête Nadeelcompensatie

IMG_0697 (800x776)De fracties van de VVD, de SP en Stadsbelangen Delft onderzoeken op dit moment de regeling Nadeelcompensatie in relatie tot het Spoorzonegebied. In de afgelopen periode zijn claims ingediend zowel bij ProRail als de gemeente Delft.

De fracties willen onderzoeken hoe de ervaringen zijn over de behandeling en afhandeling van deze claims. Met name willen de fracties inzicht hebben in  de redenen waarom claims werden toegekend dan wel afgewezen.

De enquêteformulieren worden verspreid bij ondernemers en bewoners rond het Spoorgebied. De antwoorden op de gestelde vragen, kunnen de fracties  helpen om te bezien of aanpassing van de regeling Nadeelcompensatie al dan niet noodzakelijk is.

Fractie Stadsbelangen Delft – Aad Meuleman
Fractie VVD – Lennart Harpe
Fractie SP – Maurits Bongers

Enquête
Vraag 1.
Bent u bewoner of ondernemer in het Spoorzonegebied?

o ondernemer
o bewoner

Vraag 2.
Wat voor soort schade heeft u geclaimd?

o bouwschade
o nadeelcompensatie
o anders, nl……………………………….

Vraag 3.
Bent u tevreden over de wijze waarop uw claim werd behandeld?

o ja
o nee

Vraag 4.
Bent u tevreden over de termijn waarbinnen uw claim werd afgehandeld?

o ja
o nee

Vraag 5.
Werd uw claim gehonoreerd?

o ja
o nee

Vraag 6.
Indien uw claim niet werd gehonoreerd, was de afwijzing van uw claim door de gemeente dan voldoende onderbouwd?

0 ja
0 nee

Indien u vraag 6 met nee hebt beantwoord, graag  aangeven waarom u dat vindt.

Vraag 7.
Kon u zich vinden in de genomen beslissing over uw claim?

o ja
o nee

Vraag 8.
Als u zich niet kon vinden in de afwijzing van uw claim, graag uw argumenten hiervoor aangeven.

Vraag 9.
Indien uw claim werd afgewezen, heeft u dan vervolgacties ondernomen?

o zo ja, welke……………………………….
o zo nee, waarom niet……………………

Ruimte voor aanvullende opmerkingen:

Als u door genoemde fracties wil worden geïnformeerd over de voortgang van ons onderzoek, dan kunt u dit onderstaand aangeven:

O ja, ik wil worden geïnformeerd.

Naam:
Adres:
Telnr.:
Email:

VVD                                      Lennart Harpe
SP                                          Maurits Bongers
Stadsbelangen Delft      Aad Meuleman; ameul@ziggo.nl

Geen najaarskermis in 2012

kermis (800x600)Vanmiddag stuurde het college een persbericht, waarin werd aangekondigd dat de najaarskermis 2012 niet doorgaat. Het college stuurde hierover ook een brief naar de gemeenteraad. In 2009 kondigde het college aan, dat de najaarskermis met ingang van 2011 verplaatst zou gaan worden naar het Lijm & Cultuur terrein. Vorig jaar meldde het college dat 2011 niet haalbaar was en de najaarskermis nog eenmaal op de markt zou plaatsvinden.

Nu blijkt 2012 ook niet haalbaar te zijn en de tijd is te kort om nog een najaarskermis te realiseren op de markt. Vanaf 2013 komt de kermis weer op de markt, stelt het college. Het college geeft aan dat uit de inschrijving voor de kermis op het evenemententerrein Lym & Cultuur zowel het aantal attracties als de variatie onvoldoende is om een volwaardige en aantrekkelijke kermis te kunnen organiseren. De conclusie is tevens dat er onder de kermisexploitanten blijkbaar onvoldoende belangstelling bestaat voor een kermis als deze niet op de Markt plaatsvindt.

Bijzonder deze conclusie omdat in 2009 al bleek dat de kermisexploitanten geen belangstelling hadden voor Lym & Cultuur. Dit nog los van andere argumenten, waarom Stadsbelangen Delft destijds en nu nog altijd vindt, dat de najaarskermis op de markt thuishoort. Het levert de gemeente dit jaar in ieder geval een nadeel op van ca. 75.000,– euro aan opbrengsten. Genoeg reden voor Stadsbelangen Delft om de brief van het college ter bespreking te vragen in de commissie S&V van mei as.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman