Kabinet lak aan lokale partijen

De gevestigde landelijke partijen en diverse achtereenvolgende kabinetten blijven lak hebben aan de rechten van lokale stadspartijen. Ook dit kabinet en minister Kasja Ilongren van D66 lijken er alles aan te doen om de verbetering van de lokale democratie en subsidiering van lokale stadspartijen bewust te vertragen. Wij attendeerden al eerder op deze problematiek. Zie ook onze eerdere bijdragen uit 2009 en 2013 (onderstaande links).
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=1470
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4691
Meer lezen

Aanpak jongeren succesvol

IMG_20130120_162137 (800x600)Het was niet voor niets dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 8 november 2012 een motie van de D66, Stadsbelangen Delft, PvdA, Groen Links en de VVD steunde om mogelijkheden te onderzoeken om ook in Delft een project op te zetten volgens de aanpak van Trix in Den Haag. Op ‘Leefbaar’-Delft en Onafhankelijk Delft na werd deze motie door de raad aangenomen. Kennelijk willen deze twee stadspartijen geen energie steken in de aanpak van probleemjongeren in onze stad. 

Dagelijks lees je in de krant als er een misdrijf door een jongere is gepleegd argumenten als: ‘hij was bekend bij de hulpverlening’ of ‘het was te verwachten dat het fout ging.’ DE standaard zin: ‘hij kwam al uit een probleem gezin’, is niet onbekend.  

Ons commissielid Bram Stoop werkt bij Trix in Scheveningen als projectleider. Een project waar een onorthodoxe werkwijze wordt gehanteerd. De Trix is op dit moment stevig aan de weg aan het timmeren om deze format en werkwijze landelijk uit te rollen. Bezoeken aan jeugdgevangenissen en bezoeken aan Trix uit diverse steden vinden wekelijks plaats. 

Ook vanuit Delft heeft het college de nodige belangstelling getoond voor de aanpak van Trix, waarbij jongeren, die nergens meer terecht kunnen, positief op weg worden geholpen en de mogelijkheid wordt geboden diploma’s te halen, zodat zij weer een plek kunnen krijgen in onze maatschappij. Houden jongeren zich niet aan de regels, dan is er voor hen geen plaats bij Trix. Bijzonder is ook dat de ouders of verzorgers van de jongeren bij dit project worden betrokken. Soms is het nodig om buiten de kaders te treden om succes te kunnen hebben.

De werkwijze van de Trix is de afgelopen weken in beeld gebracht door NTR publieke omroep. De uitzending wordt op zondag 27 januari 2013 om 16.00 uur bij deze omroep uitgezonden. In deze uitzending, ziet u de gewone jongen uit de Wippolder, Bram Stoop, aan de slag met jongeren, die een kans krijgen maar ook pakken. Bram hoef je niet te vertellen hoe het is om in een probleem wijk op te groeien en wat hiervan de gevaren zijn.

Het is daarom mooi dat Delft mogelijkheden onderzoekt om een dergelijk project ook in Delft op te starten. Het is natuurlijk niet zo dat Bram zelf in Delft een dergelijk project gaat opstarten, maar dat Stadsbelangen Delft voorstander is van deze aanpak in Delft mag duidelijk zijn. Ook in Delft gaat het tenslotte om jongeren, die op dit moment nergens terecht kunnen. Het zal je kind maar zijn.

Afgelopen week werden de resultaten van de aanpak bij Trix nog eens duidelijk toen diverse jongeren met trots hun diploma in ontvangst mochten nemen. Zie onderstaande link.

http://www.stichtingtrix.nl/9-nieuws/9-nieuwjaar%202013/slide%20nieuwjaar.html

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Start discussie aantal FTE ambtelijke organisatie

Stadsbelangen heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht  gevraagd voor de omvang van de ambtelijke organisatie. Tijdens de Algemene Beschouwingen in september 2007 heeft onze  fractie gewezen op het landelijke gemiddelde van
7 fte op  1.000 inwoners. Delft had in juni 2006 een gemiddelde van 13,6 fte op 1.000 inwoners.   

Tijdens de politieke markt bleek voor meerdere fracties dit  gegeven aanleiding te zijn om hier verder over door te praten. Toch wilde de fracties onze motie niet steunen, maar wel vond een aantal fracties het onderwerp belangrijk en dat leidde, mede op initiatief van de VVD, tot een aangepaste motie.  Een motie die vervolgens weer tot veel spanning leidde  binnen de coalitiepartijen.    Stadsbelangen heeft sterk de indruk dat een aantal coalitiepartijen  ten koste van alles wil voorkomen om dit onderwerp verder te bespreken. Het lijkt wel of er sprake is van een vies onderwerp, waar je toch vooral niet over moet praten. Vreemd.   

Toen de aangepaste motie toch een meerderheid dreigde te halen, deed de wethouder de toezegging om de initiatiefnemers voor februari 2008 uit te nodigen voor een gesprek. Hierbij vooral  kijkend hoe een onderzoek naar de omvang van het aantal fte’n  bij andere gemeenten, vergelijkbaar met Delft, vorm gegeven kan  worden, zodat hiertoe een voorstel kan worden gedaan aan de  gemeenteraad.   

Door deze toezegging kon de motie worden ingetrokken. Van belang  is, dat nu echt werk gemaakt gaat worden om dit onderwerp verder  uit te diepen. Het werd/wordt tijd.  Fractie Stadsbelangen-Delft