Meer aandacht voor LHBTI’s en mensen met een beperking in de sport

Hart voor Delft raadsleden Bram Stoop en Coby de Koning waren op 1 oktober bij sportvereniging Fullspeed, waar de Sportraad op een informele manier de genodigden kennis liet maken met de problemen waar LHBTI’s en mensen met een beperking tegen aanlopen in de sport.

Een gesprek met bestuurders van de Delftse Voetbal Vereniging Delft over de financiële kant, waar tegen aan gelopen wordt door de verenigingen bij het sporten voor mensen met een beperking, zorgde er ook voor dat Hart voor Delft bij het College aan de bel wilde trekken.

We vonden dus dat daar iets aan gedaan moest worden.

En is het dan niet mooier, dan dit te doen bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van donderdag 4 november.

Dat werd dus een motie en…hoera, de motie werd unaniem aangenomen!

Wat was precies de motie:
Meer aandacht voor LHBTI’s en mensen met een beperking in de sportnota.
Wat wilden we met deze motie bereiken? Wel de gemeenteraad draagt nu het college op:
• Om met de sportraad en mede belanghebbenden zoals sportclubs, sportscholen en de doelgroep of diens woordvoerder om de tafel te gaan, met als doel LHBTI’s te integreren in het sportaanbod van Delft;
• Belemmeringen te identificeren en aan te pakken voor sporters met een beperking.

Hart voor Delft ging dus tevreden naar huis. Nu moeten we nog wel in de gaten houden, dat het College er werk van maakt. Zo niet, en wordt het bijvoorbeeld over de verkiezingen heen getild, dan regelen wij het in een volgend College.

Coby de Koning en Bram Stoop.

NB: De groep LHBTI’s bestaat uit meer mensen, namelijk LHTBIQAPC´s en bestaat uit: Lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, interseksen, queers, aseksuelen, panseksuelen en cisgenders.

Lees ook: https://nos.nl/artikel/2383950-onderzoek-merendeel-voetbalprofs-geeft-lhbti-acceptatie-onvoldoende

Foto: NOS

Hart voor Delft is voor een positief sportklimaat

Op vrijdag 1 oktober was er bij voetbalvereniging Full Speed  een bijeenkomst over een positief sportklimaat. Er is onder andere gesproken over sporten en LGBTQ+ mensen.

Hart voor Delft maakt zich sterk voor de sport in Delft en vindt het belangrijk dat de sport met mensen wordt verbonden, want naast dat sport belangrijk is voor ons aller gezondheid, verbindt sport ook mensen.

Bram Stoop en Coby de Koning waren namens de fractie Hart voor Delft op de bijeenkomst aanwezig. Het viel wel erg op dat er niet één raadslid was van de andere uitgenodigde politieke partijen. Zal wel iets te maken hebben met de ‘scherpe keuzes’ die dit college onlangs nog maakte.

Bron: Hart voor Delft
Foto: Bram stoop

 

Linkse “Bal”

Een regenachtige zondagmiddag. Delft – Full Speed is afgekeurd. Feijenoord heeft weer eens verloren. Gelukkig is er de krant “Delft op Zondag” met deze week een speciale bijlage, namelijk De PvdA – Delft Krant, die ik met plezier doorneem. Een goed initiatief om de burger op deze manier te benaderen. Tijdens het lezen realiseer ik mij dat mijn kennis over de personele bezetting van de Gemeenteraad minimaal is. Dit overkwam mij ook al toen ik een aantal maanden geleden eens een vergadering van de Gemeenteraad via het Internet volgde. Delft wordt bestuurd door een groot aantal, althans voor mij, onbekende jonge mensen. Maar gelukkig verschijnt op de achterpagina een gezicht van een voor mij uit die goede “oude tijd” bekend raadslid. Mijnheer Raimond de Prez, die bijna tot zijn eigen verbazing, meldt: “En toen was ik ineens wethouder”.

In het vervolg legt hij goed uit, en dat weet ik uit eigen ervaring, wat er dan in je leven verandert. In je werkzaamheden, in de relationele sfeer en in de besteding van je (geringe) vrije tijd. Mijnheer de Prez deelt zelfs door middel van “petje af voor alle bestuurders van Nederland” complimenten uit. (onder bestuurders reken ik dan ook de raadsleden)

En toen gingen mijn gedachten uit naar de periode 1994 – 1998 als wethouder en de jaren erna als raadslid. Zijn gedachten, nu zo mooi verwoord in zijn column staan lijnrecht tegenover zijn optreden naar de toenmalige raadsleden. Deze leden van de raad, waarvan de partij niet was vertegenwoordigd in het college, werden door deze arrogante man op een schofferende manier behandeld, terwijl zij toch hetzelfde meemaakten en probeerden op te lossen als hij nu. De problemen waren niet anders, ook bezuinigingen, ook problemen met buurthuizen, ook twijfels over de subsidies voor culturele en sportieve verenigingen. Vrij vertaald en voorzichtig genoteerd waren zijn opmerkingen dan ook dat het niets voorstelde en dat de zogenaamde oppositie met andere voorstellen moest komen. Ik ben benieuwd in het komende jaar naar zijn voorstellen nu hij zijn plek heeft gevonden.

Ik ben blij met de inhoud van zijn column en dat linkse “ballen” na vele jaren tot het inzicht komen om bestuurders anders te benaderen.

Ik wens Raimond daarbij veel succes en veel geluk met zijn nieuwe baan en met zijn gezin.

Aad Bonthuis