Algemene Beschouwingen coalitieakkoord

Diverse quotes uit Algemene Beschouwingen Stadsbelangen Delft:

* wij vinden dat de burgemeester alle ruime moet krijgen om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid on onze stad optimaal te realiseren en te waarborgen.
* dat je (Groen Links) de grootste fractie bent in deze raad betekent nog niet dat je de daadkrachtigste fractie bent.
* jarenlang mocht Groen Links als aanhangwagen van de PvdA diverse colleges in en nu zien we een omgekeerde beweging. Voor wat, hoort wat dus.
* het voortdurend buitenspel zetten van stadspartijen kan de realisatie van een grote stadspartij wel eens dichterbij brengen.
* het zou ons niet verbazen als wij over enige tijd een voorstel langs zien komen om een verdiepinkje boven op het stadskantoor bij te bouwen.
* de kosten van het woonlastenmandje mogen niet hoger worden dan het landelijke inflatiecijfers stijgen, maar feitelijk zeggen deze coalitiepartijen dat Delft de duurste stad blijft.
Meer lezen

Delft: Feuilleton Havenstraat

Even terug naar de gebeurtenissen waarop de bewoners gereageerd hebben. In de publicatie om het twee richting rijden voor fietsers mogelijk te gaan maken in de Havenstraat, werd vermeld dat er contact geweest was geweest met de buurt/Bos-D en de Belangenvereniging Olofsbuurt, Westerkwartier (BVOW). Helaas was dit niet waar en Stadsbelangen Delft heeft de wethouder hier direct op aangesproken.
Meer lezen

Vragen over pollers

pollersAan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 5 augustus 2009   
Betreft : schriftelijke vragen onderzoek veiligheid pollers   

Geacht college,   

Regelmatig worden auto’s beschadigd op het moment dat zij een poller in de  binnenstad passeren. Naar wij vernomen hebben, heeft de huisartsenpost in  Delft  besloten daarom niet meer met de auto’s, waarmee dienstdoende huisartsen van genoemde post naar patiënten in de binnenstad worden gereden,  de Delftse binnenstad in te rijden. De huisartsen worden aan het begin van de  poller afgezet en moeten dan lopend, ook ’s nachts, hun weg vervolgen. De huisartsenpost zou al diverse malen met schades zijn geconfronteerd  als gevolg  van de pollers.   

Onze fractie vraagt zich dan ook af hoe veilig de pollers in de  binnenstad zijn en wil graag informatie hebben over het aantal incidenten (aanrijdingen) dat zich in de afgelopen jaren met pollers (start pollers in de binnenstad) hebben  voorgedaan en over wat de oorzaken van deze incidenten zijn geweest. Daarnaast willen wij weten hoe vaak de pollers worden onderhouden dan wel gecontroleerd op  veiligheidsaspecten.   

Wij vragen u dan ook de gevraagde informatie op korte termijn aan onze  fractie  te verstrekken.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

De laatste eer betuigen aan overledenen kost geld

begraafplAfgelopen maandag vond er een begrafenis plaats op de begraafplaats  Iepenhof, ingang Oost. Heel veel mensen waren naar de begrafenis  toegekomen om de overledene de laatste eer te bewijzen.   

Hoewel bij deze begraafplaats behoorlijk wat parkeerplaatsen zijn, bleek  bij deze begrafenis het aantal parkeerplaatsen onvoldoende. Dus konden mensen  niet anders dan hun auto in het gras parkeren. Na de begrafenis bleek een ‘plichtsgetrouwe bonnetjesschrijver’ zes in het  gras staande auto’s tijdens de begrafenisplechtigheid te hebben bekeurd.  ‘Deze bonnetjesschrijver zal met een voldaan gevoel zijn thuis gekomen, want  het was een productieve dag.’   

Het is schandalig dat in deze situatie de omstandigheden niet meegewogen  werden en bekeuringen werden uitgeschreven aan mensen die op dat moment  de begrafenis bijwoonden van de overledene. Natuurlijk moet iedereen  zich aan de regels houden, maar soms kan dat niet altijd en zeker in deze  situatie niet. De toepassing van artikel 5 zou dan ook op zijn plaats  zijn geweest.           

De mensen, die zijn bekeurd, hebben aangekondigd bezwaar te zullen  aantekenen. Stadsbelangen vindt dat in deze situatie (er was onvoldoende  parkeermogelijkheid), onder toepassing van artikel 5, de bekeuringen  ingetrokken moeten worden.   
Fractie Stadsbelangen-Delft