Delft: Feuilleton Havenstraat

Even terug naar de gebeurtenissen waarop de bewoners gereageerd hebben. In de publicatie om het twee richting rijden voor fietsers mogelijk te gaan maken in de Havenstraat, werd vermeld dat er contact geweest was geweest met de buurt/Bos-D en de Belangenvereniging Olofsbuurt, Westerkwartier (BVOW). Helaas was dit niet waar en Stadsbelangen Delft heeft de wethouder hier direct op aangesproken.

Wethouder Harpe liet weten dat er geen overleg was geweest met de bewoners of één van de andere bewonersgroepen. Stadsbelangen Delft heeft hierop aangedrongen. Er zou met de bewoners overlegd worden. Er werd een klankbordgroep opgericht. Die is op
20 december jl. bij elkaar geweest in het stadhuis om hun standpunt te bespreken met betrekking tot het twee richting rijden van fietsers in de Havenstraat, terwijl daar ook het gewone verkeer, naast Avalex en de bus, blijven rijden.

In de bijeenkomst werden de volgende problemen genoemd: De verkeerssituatie nu is levensgevaarlijk voor de automobilist en de fietser. Het wordt vooral veroorzaakt door fietsers. Ze trekken zich niets van borden aan. Rijden kriskras over de rijbaan en zelfs over het voetpad. Door wagens als van Avalex en wagens die de winkels bevoorraden is het Hugo de Grootplein erg onoverzichtelijk. Als er geladen of gelost wordt in de Havenstraat, komt het voor dat het verkeer tegen de richting in via de Hugo de Grootstraat het gebied verlaat. Nu rijdt er geen busverkeer, maar als dat in de toekomst hervat wordt, is er nog minder ruimte in de Havenstraat, zeker bij twee richting fietsverkeer. Er is gebrek aan handhaving en het is belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de schoolgaande jeugd.

Door de aanwezigen zijn de volgende oplossingen genoemd: Geen nieuwe indeling van de Havenstraat of andere maatregelen uitvoeren en handhaven op fietsers die tegen de richting in fietsen. Wanneer er toch twee richtingsverkeer voor de fietsers mogelijk moeten worden gemaakt (als de gemeente daaraan vasthoudt) zou een fietspas zoals bij de Ezelsveldlaan een oplossing kunnen zijn. Misschien een 30 km inrichting voor auto’s, maar geen drempels. Dat is ongewenst in verband met trillingen van de woningen. Andere oplossing twee richtingsverkeer fietsers Havenstraat en Hugo de Grootstraat voor auto’s. Parkeerplaatsen in de Hugo de Grootstraat moeten dan weg. Deze zouden dan misschien gecompenseerd kunnen worden in de Havenstraat. Dat zou weer ten kosten kunnen gaan van de bomen die er staan. Voor in ‘t Spoorzonegebied: als de fietsers van de Binnenwatersloot naar de Hugo de Grootstraat kunnen oversteken, dan is twee richting rijden voor de Havenstraat niet nodig en kan alles bij het oude blijven.

Door de bewoners is nog gevraagd om de huidige verkeerssituatie/verkeersbewegingen in beeld te brengen voor wat betreft de intensiteit van auto- en fietsverkeer. De volgende afspraken met de bewoners zijn gemaakt: De aangedragen oplossingen worden door de gemeente verder uitgewerkt. Deze worden vastgelegd in een memo en met de klankbordgroep/bewoners besproken. De huidig verkeerssituatie/verkeersbewegingen worden door de gemeente inzichtelijk gemaakt voor de aanwezigen.

De feuilleton Havenstraat wordt vervolgd.

Stadsbelangen Delft
Coby de Koning

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *