pollersAan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 5 augustus 2009   
Betreft : schriftelijke vragen onderzoek veiligheid pollers   

Geacht college,   

Regelmatig worden auto’s beschadigd op het moment dat zij een poller in de  binnenstad passeren. Naar wij vernomen hebben, heeft de huisartsenpost in  Delft  besloten daarom niet meer met de auto’s, waarmee dienstdoende huisartsen van genoemde post naar patiënten in de binnenstad worden gereden,  de Delftse binnenstad in te rijden. De huisartsen worden aan het begin van de  poller afgezet en moeten dan lopend, ook ’s nachts, hun weg vervolgen. De huisartsenpost zou al diverse malen met schades zijn geconfronteerd  als gevolg  van de pollers.   

Onze fractie vraagt zich dan ook af hoe veilig de pollers in de  binnenstad zijn en wil graag informatie hebben over het aantal incidenten (aanrijdingen) dat zich in de afgelopen jaren met pollers (start pollers in de binnenstad) hebben  voorgedaan en over wat de oorzaken van deze incidenten zijn geweest. Daarnaast willen wij weten hoe vaak de pollers worden onderhouden dan wel gecontroleerd op  veiligheidsaspecten.   

Wij vragen u dan ook de gevraagde informatie op korte termijn aan onze  fractie  te verstrekken.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman