In de Telegraaf ons raadslid Sylvia Grobben over grootscheepse operatie in binnenstad van Delft:

De historische binnenstad van Delft gaat de komende vijf jaar grondig op de schop. Bij de grootscheepse operatie worden vele kilometers aan kabels en leidingen onder de grond vervangen. Bewoners en ondernemers vrezen voor een onbereikbaar centrum en inkomstenderving.

Dat de volgebouwde prinsenstad is opgezadeld met een monsterklus is een ding dat zeker is. Zo moet Stedin vóór 2028 alle oude brosse gasleidingen verwijderen om het gasnet klaar te maken voor de toekomst. In totaal wordt volgens de netbeheerder zestien kilometer aan oude gasleidingen vervangen voor een nieuw gasnet van modern materiaal. Waar nodig worden ook elektriciteitskabels vernieuwd. Waterbedrijf Evides vervangt tijdens de megaoperatie in totaal vijftien kilometer aan oude drinkwaterleidingen.

Wethouder Frank van Vliet spreekt van ’een complex opgave in de ondergrond van de historische binnenstad’. Daarnaast gaat ook het reguliere onderhoud en de vervanging van bestaande infrastructuur door. Uiteraard willen we de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers tot een minimum beperken en de binnenstad goed bereikbaar houden”, aldus Van Vliet.

’Nauwe afspraken’
Om de werkzaamheden onderling zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen hebben de gemeente, de netbeheerder en het drinkwaterbedrijf ’nauwe afspraken met elkaar gemaakt.’ Daarnaast ontvangen volgens de gemeente bewoners en ondernemers tijdig bericht over geplande werkzaamheden. „We hebben veel aandacht voor de omgeving. Bewoners met vragen kunnen terecht bij een centraal aanspreekpunt”, zegt de bestuurder, die benadrukt dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders wensen en belangen.

Horecaondernemer Sylvia Grobben, tevens raadslid van Hart voor Delft, heeft echter grote bedenkingen bij de operatie, die volgens haar ’bijzonder slecht is gepland’. „Dit is krankzinnig. Waarom nú?”, vraagt Grobben zich af. „We komen net uit de corona en veel ondernemers zitten nog met torenhoge afbetalingen van de NOW-regeling. Ik ben bang dat het centrum straks op slot gaat en we voor bezoekers en toeristen niet meer bereikbaar zullen zijn.” Ook schort het volgens het raadslid, dat met restaurant De Pizzabakkers op de Markt zit, ’ook nu weer aan een goede communicatie vanuit het stadhuis’.

Ook bij grandcafé De Sjees vrezen ze het ergste als de grond straks open ligt. „Dit wordt één grote zooi, zeker als ze alles tegelijk gaan doen”, zegt eigenaresse Nataschja resoluut. Uitvoerder BAM Infra Nederland is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de eerste fase, waarbij de omgeving van de Achterom, Lange Geer, Breestraat, onder handen wordt genomen.

Bron: Telegraaf
Foto: Peter van Zetten