Sociaal en Cultureel Planbureau peiling Zwarte Piet 2019

Intocht 2019 Oostpoort

Over twee jaar verdwijnt Zwarte Piet in Delft door een hoog opgeleide minderheid van GroenLinks, D66 en Stip elite.

Maar interessant is onderstaand rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Denkend aan Nederland’ uit juni 2019. Dit is een Rijksonderzoek. Daaruit blijkt dat een meerderheid van 56% voor handhaven van Zwarte Piet was in 2018.

In de grote steden (en) in de Randstad wonen meer hogeropgeleiden, jongeren en mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond, bevolkingsgroepen die welwillender staan tegenover het veranderen van Zwarte Piet.

Dat Zwarte Piet bij onze Sinterklaas intocht in 2023 geheel verdwenen zal zijn is besloten door de Stichting Sinterklaas Intocht. Een stuk immaterieel erfgoed dreigt te snel overboord gegooid te worden.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Peiling onder Delftenaren Zwarte Piet of niet?

Hoe de Delftenaren denken over Zwarte Piet of roetveegpieten weten we eigenlijk niet. Daarom willen we op korte termijn een peiling laten houden.

D66 en GroenLinks komen vanavon met een motie om Zwarte Piet nu al helemaal tijdens de Sinterklaas intocht af te schaffen. Het voorstel van de Stichting Sinterklaas Delft is het om dat over twee jaar te doen. Wij willen dat de Delftenaar hier direct invloed op moet kunnen hebben door een representatieve peiling.

Daartoe dienen we samen met Stadsbelangen Delft vanavond onderstaande motie in:

Arrogantie van de macht rond Zwarte Piet

Jaarlijks organiseert de Stichting Sinterklaas Delft de intocht van Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten in Delft. Het is traditie dat de burgemeester Sinterklaas en zijn Pieten namens de gemeente Delft ontvangt. De gemeente Delft subsidieert de intocht van Sinterklaas met een jaarlijks bedrag van 7500 euro.

Burgemeester van Bijsterveldt en de Stichting Sinterklaas Delft hebben afgesproken dat het gevolg van Sinterklaas dit jaar voor de ene helft uit Zwarte Pieten en voor de andere helft uit roetveegpieten zal bestaan. Het is de bedoeling dat in 2021 een kwart van het gevolg van Sinterklaas uit Zwarte Pieten zal bestaan. Na 2021 zijn er alleen nog roetveegpieten. Men wil namelijk van Zwarte Piet af omdat hij racistisch zou zijn.

GroenLinks, STIP en D66 zijn het niet eens met deze afspraak. Deze partijen willen dit jaar al geen Zwarte Pieten meer bij de intocht van Sinterklaas in Delft. GroenLinks dreigt zelfs de subsidie van de gemeente voor de intocht van Sinterklaas in te trekken als er niet onmiddellijk afscheid wordt genomen van Zwarte Piet.

Is Zwarte Piet racistisch? Groep Stoelinga vindt van niet. Racisme is het beledigen of discrimineren van mensen vanwege hun ras. Wij zien niet in hoe de grote kindervriend Zwarte Piet racistisch zou kunnen zijn. Niemand wordt door Zwarte Piet beledigd en niemand wordt door Zwarte Piet gediscrimineerd. Voor het standpunt van degenen die Zwarte Piet willen afschaffen hebben wij daarom geen begrip en al helemaal geen sympathie.

Van oudsher is Zwarte Piet zwart omdat hij ’s nachts door de schoorsteen kruipt om cadeautjes in de schoenen van de kinderen te leggen. Hij is daarom zo zwart als roet. Tegenwoordig is Zwarte Piet vooral zwart opdat de kinderen de persoon die voor Zwarte Piet speelt niet kunnen herkennen. Dat is een belangrijk onderdeel van de lol die de 150 vrijwilligers die bij de intocht in Delft voor Zwarte Piet spelen eraan beleven. Wij betwijfelen daarom ten zeerste dat deze vrijwilligers ook wel voor roetveegpiet willen spelen.

Groep Stoelinga is voor een intocht van Sinterklaas met alleen maar Zwarte Pieten en helemaal geen roetveegpieten. Bovendien vinden wij dat het dreigement van GroenLinks om de subsidie van de gemeente Delft voor de intocht van Sinterklaas in te trekken volstrekt onder de maat is. Dat riekt naar chantage! Het wijst erop dat GroenLinks een partij is die eerder zijn wil met macht en dwang aan andere mensen wil opleggen dan door goed overleg tot een redelijke oplossing wil komen. Het is de arrogantie van de macht.

Hopelijk laat de Stichting Sinterklaas Delft zich niet intimideren door GroenLinks. Wie voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht.

Martin Stoelinga

Sinterklaas schaft Zwarte Piet over twee jaar definitief af

Een e-mail van Herman Weyers van de Stichting Sinterklaas Delft maakt duidelijk dat “de Delftse politiek” zich niet moet bemoeien met het verschieten van kleur van Zwarte Piet.

Op 17 juli debatteerde de gemeenteraad onder leiding van burgemeester Van Bijsterveldt over het kleurverschieten van Zwarte Piet. Toen bleek dat een linkse raadsmeerderheid van GroenLinks, D66, Stip en SP gelijk dit jaar al Zwarte Piet in Delft wilde afschaffen. Zie Hoe verder met Zwarte Piet in Delft?

Maar de Stichting Sinterklaas heeft het geheel kleurverschieten één jaar vervroegd van 2023 naar 2022. Dat zal wel besloten vanwege de dreiging van GroenLinks om Zwarte Piet al dit jaar af te schaffen. Ik verwacht dan ook geen GroenLinks motie hierover meer in de gemeenteraad. Maar je weet het nooit met die gasten want aanstaande maart zijn de Tweede Kamer verkiezingen.

Dit jaar is er dus helemaal geen fysieke intocht en dat is gezien dat Delft nu landelijk nummer 1 staat met het aantal Covid besmettingen, logisch. En misschien volgend jaar ook geen fysieke Intocht. In feite is de kans groot dat bij deze, Zwarte Piet in Delft geheel tot het verleden hoort.

En dat is toch wel een abrupte verandering. Zoals zoveel de laatste tijd door Covid op z’n kop is komen te staan. Het zal veel Delftenaren pijn aan het hart gaan doen. Vooral omdat het onbegrijpelijk en onacceptabel voor hun is dat de slavernij van eeuwen geleden ineens aan Zwarte Piet en racisme is gekoppeld. Terwijl daar bij hun totaal geen sprake van was.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Geachte raadsleden,

Voor de zomervakantie hebben wij onder leiding van de burgemeester en in het bijzijn van een aantal anderen, met elkaar gesproken over de kleur van de Pieten bij de Delftse intocht. Wij hebben dat gesprek als aangenaam en openhartig ervaren en met respect voor de verschillende meningen die er binnen de Delftse samenleving omtrent dit onderwerp zijn. Namens de Stichting Sinterklaas Delft hebben Gijs van Oevelen en ikzelf aangedrongen op drie zaken:

  • Laat het verschieten van kleur over aan de daarvoor bestaande stichting en leg niet van bovenaf op wat er moet gebeuren.
  • Laten we met elkaar kiezen voor een verdere geleidelijke overgang van de traditionele ‘Zwarte Piet’ naar de ‘Roetveegpiet’. De stichting heeft dit proces – in overleg met de burgemeester – drie jaar geleden ingezet en gaat ervan uit dat de intocht in 2023 alleen nog maar Roetveegpieten kent.
  • Laten we met elkaar zorgen dat de discussie niet via de (sociale) media wordt gevoerd, maar intern binnen de raad en binnen de Stichting Sinterklaas Delft (bestuur en achterban).

Als bestuur van de Stichting Sinterklaas Delft hebben wij alweer een aantal extra vergaderingen achter de rug. Vanzelfsprekend hebben we het gehad over hoe we een goede en veilige intocht kunnen organiseren tijdens deze coronacrisis, maar ook hebben we terug gekeken op het gesprek dat wij met elkaar gevoerd hebben. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat wij het proces van kleurverschieten voor onze achterban en de Delftse bevolking duidelijker moeten maken. Daarom hebben wij als bestuur het besluit genomen om de Delftse intocht van Sint en Pieten in 2020 uit 50% Roetveegpieten te laten bestaan, in 2021 uit 75% Roetveegpieten en in 2022 uit 100% Roetveegpieten.

Wij hopen dat deze percentages en bijbehorende jaartallen meer duidelijkheid verschaffen bij onze vrijwilliger/sters, de deelnemende organisaties en de Delftenaren zelf.

Naast bovenstaand bericht, wil ik u ook graag meteen laten weten dat het bestuur van de Stichting Sinterklaas Delft morgenochtend (donderdag 10 september) een persbericht naar de Delftse media zal sturen met daarin de mededeling dat de fysieke intocht van Sint en Pieten in Delft dit jaar vervangen zal worden door een digitale versie. Als bestuur durven wij het dit jaar niet aan, omdat wij met een echte intocht teveel enthousiaste mensen op de been zouden brengen. Wij hebben een aantal manieren waarop het wellicht wel mogelijk zou moeten zijn de revue laten passeren en uiteindelijk gekozen om op zaterdag 21 november een voor jong en oud attractieve, interactieve en typisch Delftse intocht via een live-stream uit te zenden.

Met vriendelijke groet,

Herman Weyers, voorzitter

Stichting Sinterklaas Delft

Mail: regelpietdelft@gmail.com

Site: www.sinterklaasdelft.nl

Hoe verder met Zwarte Piet in Delft?

Vlnr Glenn Weisz (directeur van Can IDream), dhr. Jop Euwijk (historicus en auteur), dhr. Herman Weyers (Sinterklaas) en dhr. van Oevelen (hoofd Piet) (Stichting Sinterklaas Delft);

Burgemeester Marja van Bijsterveldt had donderdagavond een interne bijeenkomst met de woordvoerders van de gemeenteraadsfracties georganiseerd over hoe om te gaan met het maatschappelijke debat over Zwarte Piet. Is Zwarte Piet een racistisch stereotype?

De burgemeester wilde dat in beslotenheid, in plaats van openbaarheid, om te voorkomen dat het gelijk tot verdere polarisatie en escalatie in een debat zou gaan leiden. Ook hoopte de burgemeester dat er deze avond een gezamenlijke conclusie getrokken zou kunnen worden.

Na een leerzame lange historische beschouwing door Job Euwijk waaruit duidelijk werd dat de rol van Sinterklaas / zwarte Piet door de eeuwen heen continu aan verandering onderhevig was. En ons huidige uiterlijke beeld van Zwarte Piet gebaseerd is op het boekje uit 1850 van Sint Nikolaas en zijn knecht van Jan Schenkman.

Herman Weyers (Sinterklaas) zei dat Zwarte Piet al aan het veranderen is. Geen ringen en kettingen meer. Ook nemen bij de recente Sinterklaas intochten het aandeel roetveeg Pieten geleidelijk toe. In 2018 was dat 10%. in 2019 was het 30% en dit jaar wordt het 50% roetveeg Pieten. Er zijn nu 100 Pieten die deelnemen aan de intocht.

Met dit tempo zou in 2021 het 70% zijn en in 2023 zou 100% van de Pieten roetvegers zijn. Het zijn vooral de roetveeg Pieten die tijdens de intocht allemaal onplezierige zaken naar hun hoofd geslingerd krijgen.

Mij werd pas aan het eind van de avond duidelijk dat vooral GroenLinks, D66 en Stip vinden dat de gemeenteraad nu politiek leiderschap moet tonen en dus de traditionele Zwarte Piet geheel moet verbieden bij de aanstaande Sinterklaas intocht in november 2020.

Na de racistische moord op George Floyd in de USA zou het maatschappelijke denken over racistische en beledigende kenmerken van het stereotype zwarte Piet voor zwarte/ gekleurde mensen in een stad als Delft niet meer kunnen.

De SP sloot zich hierbij aan. Als deze partijen zo nodig het uiterlijk van Zwarte Piet willen veranderen dan moeten ze het lef tonen om dat voortaan in een openbaar debat doen. Na het zomerreces zal waarschijnlijk een vervolg op deze bijeenkomst komen. Hoe is mij nog niet duidelijk.

Wat mij betreft moet de Stichting Sinterklaas Delft het zelf maar bepalen. De 110 vrijwilligers zijn daar een bonte afspiegeling van allerlei pluimage. Van ingenieur, ambtenaar tot taxichauffeur, man en vrouw. Het is spitsroede lopen om aan de ene kant de traditionele zwarte Piet vrijwilligers niet te verliezen en aan de andere met de tijd mee te gaan naar roetveeg Pieten.

Het populairste kinderfeest van Sinterklaas moet in Delft niet uitmonden in demonstraties en intimidaties op de dag van de intocht. Of dat voorkomen kan worden bij een geleidelijke of abrupte verandering van zwarte Piet is iets wat vooral GroenLinks, D66 en Stip dit zomerreces kunnen overdenken.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Geheime Beeldvormende bijeenkomst over de intocht van Sinterklaas

Dit was op 23 november 2013 Delft bij de Hambrug. Allemaal Zwarte Pieten.

Morgen avond 16 juli is om 20:30 een Beeldvormende bijeenkomst in de raadszaal van het Stadhuis op de Markt over de Sinterklaas intocht. Zonder burgers.

Alleen raadsleden geen camera’s en geen verslag. Deze ‘beslotenheid’ gaat te ver. Wat mij betreft gaat de webcast gewoon aan. Deze geheimzinnigheid veroorzaakt alleen maar meer verwarring.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / MS

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Burgemeester Van Bijsterveldt wil uiterlijk Zwarte Piet veranderen

Dit was in 2010. Straks Zwarte Piet alleen nog onder Politiebewaking

Burgemeester Marja van Bijsterveldt betrekt de gemeenteraad om tot een verandering van het uiterlijk van Zwarte Piet te komen die bij Delft past. Deze vraag aan de gemeenteraad stellen na de moord op George Floyd, is hem gelijk beantwoorden.

In de stichting Sinterklaas Delft was vorig een hoog oplopende ruzie ontstaan nadat de roetveegpieten hun intrede deden. Veertig van de honderdvijftig Pieten dreigden op te stappen. Dat is door voorzitter Weyers ternauwernood voorkomen. Er was maar een klein aandeel roetvegers vorig jaar.

Nu wil de burgemeester de stad en de gemeenteraad betrekken bij het uiterlijk van Zwarte Piet. Premier Rutte is anders gaan denken over Zwarte Piet vooral doordat hij in het buitenland met Black Pete als zijnde racistisch werd geconfronteerd. Nu zegt Rutte dat Zwarte Piet over een aantal jaren verdwenen is.

Ik ben opgegroeid (geb. 1960) met Zwarte Piet en heb dat nooit aan racisme gekoppeld. Maar dat kan onbewust natuurlijk wel zo zijn uitwerking hebben gehad. Ik heb enkel positieve herinneringen aan Sinterklaas met zijn onvoorspelbare Zwarte Pieten. Van mij mag die traditie zo blijven.

In mijn tijd was de Kerstman juist een nepperd. En die kerstboom was alleen leuk om daarna met O&N in de fik te steken. Maar de Kerstman heeft Sinterklaas aan belang al dik verslagen. Nu wil de stichting Sinterklaas geleidelijk het uiterlijk veranderen. Alles is aan verandering onderhevig, maar gezien de anti-racisme demonstraties zal dit meer een revolutie worden dan een evolutie.

Het uiterlijk van Zwarte Piet gaat nu dus ook de Delftse politieke arena binnendringen. Het uiterlijk tijdens de intocht wordt mede door de politieke verhoudingen in een stad bepaald. Wat past bij Delft? Dat zal een steeds terugkerende discussie worden. It giet oan.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / Jan Peter de Wit

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]