Vlnr Glenn Weisz (directeur van Can IDream), dhr. Jop Euwijk (historicus en auteur), dhr. Herman Weyers (Sinterklaas) en dhr. van Oevelen (hoofd Piet) (Stichting Sinterklaas Delft);

Burgemeester Marja van Bijsterveldt had donderdagavond een interne bijeenkomst met de woordvoerders van de gemeenteraadsfracties georganiseerd over hoe om te gaan met het maatschappelijke debat over Zwarte Piet. Is Zwarte Piet een racistisch stereotype?

De burgemeester wilde dat in beslotenheid, in plaats van openbaarheid, om te voorkomen dat het gelijk tot verdere polarisatie en escalatie in een debat zou gaan leiden. Ook hoopte de burgemeester dat er deze avond een gezamenlijke conclusie getrokken zou kunnen worden.

Na een leerzame lange historische beschouwing door Job Euwijk waaruit duidelijk werd dat de rol van Sinterklaas / zwarte Piet door de eeuwen heen continu aan verandering onderhevig was. En ons huidige uiterlijke beeld van Zwarte Piet gebaseerd is op het boekje uit 1850 van Sint Nikolaas en zijn knecht van Jan Schenkman.

Herman Weyers (Sinterklaas) zei dat Zwarte Piet al aan het veranderen is. Geen ringen en kettingen meer. Ook nemen bij de recente Sinterklaas intochten het aandeel roetveeg Pieten geleidelijk toe. In 2018 was dat 10%. in 2019 was het 30% en dit jaar wordt het 50% roetveeg Pieten. Er zijn nu 100 Pieten die deelnemen aan de intocht.

Met dit tempo zou in 2021 het 70% zijn en in 2023 zou 100% van de Pieten roetvegers zijn. Het zijn vooral de roetveeg Pieten die tijdens de intocht allemaal onplezierige zaken naar hun hoofd geslingerd krijgen.

Mij werd pas aan het eind van de avond duidelijk dat vooral GroenLinks, D66 en Stip vinden dat de gemeenteraad nu politiek leiderschap moet tonen en dus de traditionele Zwarte Piet geheel moet verbieden bij de aanstaande Sinterklaas intocht in november 2020.

Na de racistische moord op George Floyd in de USA zou het maatschappelijke denken over racistische en beledigende kenmerken van het stereotype zwarte Piet voor zwarte/ gekleurde mensen in een stad als Delft niet meer kunnen.

De SP sloot zich hierbij aan. Als deze partijen zo nodig het uiterlijk van Zwarte Piet willen veranderen dan moeten ze het lef tonen om dat voortaan in een openbaar debat doen. Na het zomerreces zal waarschijnlijk een vervolg op deze bijeenkomst komen. Hoe is mij nog niet duidelijk.

Wat mij betreft moet de Stichting Sinterklaas Delft het zelf maar bepalen. De 110 vrijwilligers zijn daar een bonte afspiegeling van allerlei pluimage. Van ingenieur, ambtenaar tot taxichauffeur, man en vrouw. Het is spitsroede lopen om aan de ene kant de traditionele zwarte Piet vrijwilligers niet te verliezen en aan de andere met de tijd mee te gaan naar roetveeg Pieten.

Het populairste kinderfeest van Sinterklaas moet in Delft niet uitmonden in demonstraties en intimidaties op de dag van de intocht. Of dat voorkomen kan worden bij een geleidelijke of abrupte verandering van zwarte Piet is iets wat vooral GroenLinks, D66 en Stip dit zomerreces kunnen overdenken.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga