Sinterklaas schaft Zwarte Piet over twee jaar definitief af

Een e-mail van Herman Weyers van de Stichting Sinterklaas Delft maakt duidelijk dat “de Delftse politiek” zich niet moet bemoeien met het verschieten van kleur van Zwarte Piet.

Op 17 juli debatteerde de gemeenteraad onder leiding van burgemeester Van Bijsterveldt over het kleurverschieten van Zwarte Piet. Toen bleek dat een linkse raadsmeerderheid van GroenLinks, D66, Stip en SP gelijk dit jaar al Zwarte Piet in Delft wilde afschaffen. Zie Hoe verder met Zwarte Piet in Delft?

Maar de Stichting Sinterklaas heeft het geheel kleurverschieten één jaar vervroegd van 2023 naar 2022. Dat zal wel besloten vanwege de dreiging van GroenLinks om Zwarte Piet al dit jaar af te schaffen. Ik verwacht dan ook geen GroenLinks motie hierover meer in de gemeenteraad. Maar je weet het nooit met die gasten want aanstaande maart zijn de Tweede Kamer verkiezingen.

Dit jaar is er dus helemaal geen fysieke intocht en dat is gezien dat Delft nu landelijk nummer 1 staat met het aantal Covid besmettingen, logisch. En misschien volgend jaar ook geen fysieke Intocht. In feite is de kans groot dat bij deze, Zwarte Piet in Delft geheel tot het verleden hoort.

En dat is toch wel een abrupte verandering. Zoals zoveel de laatste tijd door Covid op z’n kop is komen te staan. Het zal veel Delftenaren pijn aan het hart gaan doen. Vooral omdat het onbegrijpelijk en onacceptabel voor hun is dat de slavernij van eeuwen geleden ineens aan Zwarte Piet en racisme is gekoppeld. Terwijl daar bij hun totaal geen sprake van was.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Geachte raadsleden,

Voor de zomervakantie hebben wij onder leiding van de burgemeester en in het bijzijn van een aantal anderen, met elkaar gesproken over de kleur van de Pieten bij de Delftse intocht. Wij hebben dat gesprek als aangenaam en openhartig ervaren en met respect voor de verschillende meningen die er binnen de Delftse samenleving omtrent dit onderwerp zijn. Namens de Stichting Sinterklaas Delft hebben Gijs van Oevelen en ikzelf aangedrongen op drie zaken:

  • Laat het verschieten van kleur over aan de daarvoor bestaande stichting en leg niet van bovenaf op wat er moet gebeuren.
  • Laten we met elkaar kiezen voor een verdere geleidelijke overgang van de traditionele ‘Zwarte Piet’ naar de ‘Roetveegpiet’. De stichting heeft dit proces – in overleg met de burgemeester – drie jaar geleden ingezet en gaat ervan uit dat de intocht in 2023 alleen nog maar Roetveegpieten kent.
  • Laten we met elkaar zorgen dat de discussie niet via de (sociale) media wordt gevoerd, maar intern binnen de raad en binnen de Stichting Sinterklaas Delft (bestuur en achterban).

Als bestuur van de Stichting Sinterklaas Delft hebben wij alweer een aantal extra vergaderingen achter de rug. Vanzelfsprekend hebben we het gehad over hoe we een goede en veilige intocht kunnen organiseren tijdens deze coronacrisis, maar ook hebben we terug gekeken op het gesprek dat wij met elkaar gevoerd hebben. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat wij het proces van kleurverschieten voor onze achterban en de Delftse bevolking duidelijker moeten maken. Daarom hebben wij als bestuur het besluit genomen om de Delftse intocht van Sint en Pieten in 2020 uit 50% Roetveegpieten te laten bestaan, in 2021 uit 75% Roetveegpieten en in 2022 uit 100% Roetveegpieten.

Wij hopen dat deze percentages en bijbehorende jaartallen meer duidelijkheid verschaffen bij onze vrijwilliger/sters, de deelnemende organisaties en de Delftenaren zelf.

Naast bovenstaand bericht, wil ik u ook graag meteen laten weten dat het bestuur van de Stichting Sinterklaas Delft morgenochtend (donderdag 10 september) een persbericht naar de Delftse media zal sturen met daarin de mededeling dat de fysieke intocht van Sint en Pieten in Delft dit jaar vervangen zal worden door een digitale versie. Als bestuur durven wij het dit jaar niet aan, omdat wij met een echte intocht teveel enthousiaste mensen op de been zouden brengen. Wij hebben een aantal manieren waarop het wellicht wel mogelijk zou moeten zijn de revue laten passeren en uiteindelijk gekozen om op zaterdag 21 november een voor jong en oud attractieve, interactieve en typisch Delftse intocht via een live-stream uit te zenden.

Met vriendelijke groet,

Herman Weyers, voorzitter

Stichting Sinterklaas Delft

Mail: regelpietdelft@gmail.com

Site: www.sinterklaasdelft.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.