Afpakken van criminelen en investeren in de wijk

Hart voor Delft heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en
wethouders over het inzetten van afgepakt crimineel vermogen voor maatschappelijke
doeleinden. Dit naar aanleiding van een nieuwsbericht, waarin wordt aangekondigd dat een
leerwerkplek in Schiedam gefinancierd wordt met crimineel geld.

Schiedam
Hart voor Delft is van mening dat het belangrijk is om crimineel geld terug te laten vloeien
naar de maatschappij en op een positieve wijze in te zetten om criminaliteit te bestrijden en
de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Wij willen daarom weten hoe het college
tegenover het project in Schiedam staat en of er mogelijkheden zijn om dit project in
samenwerking met het Rijk ook in Delft in te zetten.

Delftse samenleving
Daarnaast vraagt Hart voor Delft of er vanuit de gemeente Delft al een lobby gestart is om
aanspraak te maken op vervolgprojecten rondom dit thema en of het college specifieke
locaties of projecten in beeld heeft, waarbij deze middelen op een passende wijze tot hun
recht kunnen komen.
Hart voor Delft kijkt uit naar de antwoorden van het college en hoopt dat er snel stappen
worden gezet om crimineel geld op een positieve wijze in te zetten voor de Delftse
samenleving.

Zie hieronder de schriftelijke vraagen aan het College van B&W:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Hart voor Delft
Daan Stellingwerf
Commissielid Economie, Financien en Bestuur.

‘Laat jongeren weten wat er van ze verwacht wordt als ze 18 worden’

Hart voor Delft pleit voor betere communicatie richting jongeren, over wat er van hen verwacht wordt als ze 18 jaar oud worden. Dit naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente Utrecht verjaardagskaarten stuurt naar alle inwoners die 18 worden, met als doel hen te feliciteren en te helpen bij allerlei zaken die geregeld moeten worden.

Ondersteuning
“Als je 18 wordt, moet je opeens veel zelf regelen. Niet iedereen is zich bewust van wat dat allemaal betekent. Denk aan studiefinanciering, inschrijving bij een woningbouwcorporatie of het afsluiten van een zorgverzekering”, aldus Hart voor Delft commissielid Daan Stellingwerf.

“We vinden het belangrijk dat jongeren goed geïnformeerd worden over deze zaken, omdat niet iedereen via ouders, vrienden of familie de ondersteuning krijgt die nodig is. Daarom pleiten wij voor betere communicatie naar jongeren toe.”

Verjaardagskaart
Stellingwerf heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Delft. De partij hoopt dat de gemeente het initiatief van Utrecht overneemt en verjaardagskaarten stuurt naar alle inwoners die 18 worden. Het doel hiervan is om te voorkomen dat jongeren in de financiële problemen komen.

Het college heeft ongeveer een maand de tijd om te reageren op de schriftelijke vragen van Hart voor Delft.

Daan Stellingwerf
Commissielid Economie, Financiën en bestuur (EFB).

Zie hieronder de schriftelijke vragen die aan het college zijn gesteld:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Valentijnsactie fractie Hart voor Delft

Dinsdag 14 februari jl. was het Valentijnsdag. Voor de fractie van Hart voor Delft reden om de stad in te gaan. Juist om in contact en in gesprek te komen met onze inwoners. Dat vindt onze fractie belangrijk. Weten wat er leeft en speelt in onze mooie stad. Zo kan de fractie van Hart voor Delft onze inwoners het beste vertegenwoordigen in de gemeenteraad. We hadden lekkere ‘hartcakejes’ met ons kaartje eraan. Deze hebben we uitgedeeld bij diverse organisaties en mensen die we tegenkwamen op straat.

We hebben er bewust niet voor gekozen om één organisatie uit te kiezen, waar we dan goed voorbereid ons verhaaltje vertellen en aangeven hoe geweldig ze wel niet zijn etc. Er zijn genoeg organisaties en mensen in de stad, waarvan wij vinden hen te ondersteunen in combinatie met Valentijnsdag. Maar ook om met hen in gesprek te gaan.

We zijn bij diverse zorginstellingen geweest, zoals het Abswoude huis, De Buijtenweye en de Lindehof. Voor Hart voor Delft zijn ouderen een doelgroep waar we ons best voor doen. Dat was  ook één van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma.  De ouderen vonden het erg leuk dat we langskwamen. Het leverde veel gespreksstof op.

Ook zijn aantal fractieleden langs geweest bij de brandweer en de politie, waar we hartelijk werden ontvangen. Dat deed ons goed. Politie en brandweer in onze stad zijn onmisbaar en een belangrijke schakel.

De medewerkers van postNL waren ook blij verrast met ons bezoek. PostNL waardeerde ons bezoek  en natuurlijk een fotomoment voor deze toppers, want dat zijn het.

Hetzelfde gebeurde ook bij de medewerkers van Werkse, die  het hele jaar bezig zijn met mensen om hen aan een leuke baan te helpen. Zeg nu zelf, hoe dankbaar werk moet dit zijn. Dat was zeker wat onze fractie betreft een bezoekje waard.

Ook de Stichting Perspectief, die mensen met problemen begeleid, waaronder ook jongeren met begeleid wonen. Niet alleen bij het hoofdkantoor zijn we geweest, maar ook bij de nachtopvang, bij begeleid wonen en bij diverse cliënten, die we gesproken hebben onder het genot van ons meegebrachte cakeje. Het was goed toeven op de werkvloer.

Onze Valentijn activiteit gaan we nog evalueren, maar nu is al duidelijk dat het een succes was gezien de vele reacties uit de stad. In onze planning, die we hebben gemaakt voor de komende periode, staat Valentijn dan ook zeker op onze agenda voor herhaling.

Een aantal foto’s willen we u niet onthouden. De mensen, die op de foto’s staan, vonden het geen probleem dat deze op onze site worden geplaatst.

Namens de fractie Hart voor Delft
Bram Stoop

Ook hier staat Hart voor Delft voor! Commissielid Daan Stellingwerf valt als enige de burgemeester bij in debat

Delftenaren van internet verbannen omdat ze misschien in de echte wereld iets strafbaars uit kunnen halen. Ondanks dat het volgens de wet niet mag, wil burgemeester Marja van Bijsterveldt zo’n verbod toch op kunnen leggen om bijvoorbeeld gewelddadige jeugdgroepen te stoppen. Delftse politici maken zich zorgen dat ze daarmee te ver gaat.

Bijval

Stellingwerf: ,,Te weinig geld kan ook geen excuus zijn, vindt hij. ,,Desnoods trekken we met steden in de veiligheidsregio op.” De rechter moet nog beslissen of Amsterdam zo’n proef mag uitvoeren, erkent Stellingwerf. ,,Het is dan in elk geval een signaal naar de landelijke politiek.”

Andere partijen trokken de maatregel in twijfel en vonden het niet kunnen om verschillende redenen, van privacy tot bestaande wetgeving.

Als de wet moet worden aangepast, om dit buitensporige en zinloze geweld aan te pakken, dan maar de wet aanpassen, vinden we bij Hart voor Delft.

Daan Stellingwerf
Commissielid Economie, Financiën en Bestuur.

Lees hier het artikel in AD Delft: https://www.ad.nl/delft/online-verbod-in-strijd-tegen-delftse-jeugdgroepen-burgemeester-ziet-het-wel-zitten~a0225799/

Bron: AD Delft
Foto: Politie

Wie gaat dat betalen, zoete lieve Gerritje?

In januari van dit jaar hebben we u al op de hoogte gebracht van het feit dat Hart voor Delft technische vragen heeft gesteld over de problemen rondom de zonnepanelen, de zgn. PV-installatie  op het dak van het stadskantoor.

Gemeentelijke daken
Even opfrissen: In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om gemeentelijke daken beschikbaar te stellen voor de plaatsing van zonnepanelen. Dit in het kader van de energietransitie, een ontwikkeling die Hart voor Delft ondersteunt.

In 2018 is er een installatie van 304 zonnepanelen door het bedrijf Zon &Co geïnstalleerd op het dak van het stadskantoor.

Scope-12 keuring
Prachtig allemaal, totdat in juli 2021 de brandverzekering van de gemeente Delft, die eigenaar is van het dak, een keuring verplicht stelt, genaamd de Scope-12 keuring. Uit die keuring kwamen nogal wat gebreken naar voren.

Er waren zoveel gebreken dat de panelen uiteindelijk zelfs uitgezet moesten worden, omdat anders de verzekering anders geen dekking meer zou geven. De gebreken moesten natuurlijk wel verholpen worden en dat zou om een behoorlijk bedrag gaan.

Ik kan u niet zeggen wat daar achter de coulissen in het stadskantoor is besproken, maar iemand heeft ergens beslist dat die kosten voor rekening van de gemeente Delft zouden moeten komen.    En voor de duidelijkheid, Delft: dan bent u en ik… dat is namelijk gemeenschapsgeld, geld van ons allemaal.

Vraagtekens
En toen werd het voor mij interessant. Want was dat nu wel zo?

Er werd door de Gemeente het volgende gesteld:
“Met Deelstroom is destijds overeengekomen dat Deelstroom de kosten van de PV-installatie draagt. In principe zouden ook deze kosten daaronder vallen en moet Deelstroom (of haar leden) deze kosten dragen.”

Dat lijkt dus vrij duidelijk.
Maar dan: “echter uit het feit dat de kosten voortvloeien uit veranderde eisen uit de brandverzekering van de gemeente, kan worden afgeleid dat deze kosten voor rekening van de gemeente komen.”

Met andere woorden; Deelstroom is verantwoordelijk, maar blijkbaar is er iets veranderd in de eisen en daarom zou de gemeente  het moeten betalen.

Niets veranderd
Genoeg reden om eerst eens te vragen wat nou die ‘veranderde eisen waren’.
En dan blijkt dat die ‘veranderde eisen’ niets meer waren dan het feit dat de verzekering nu een keuring vraagt. Er is dus niets,  maar dan ook helemaal niets veranderd aan de werkelijke eisen voor de installatie.

Elektrische installaties moesten in 2018 voldoen aan de NEN1010, zoals ze nu in 2023 aan diezelfde NEN1010 eisen moeten voldoen.

En nu komt het: de gebreken die boven water kwamen bij de Scope-12 keuring in juli 2021 hebben voor het grootse gedeelte  te maken met de installatie in 2018.

In 2018 is er dus al veel mis gegaan bij de installatie en dat had niet gemogen.

Daarbij gaan de eisen van de NEN1010 allemaal over veiligheid. Kortom, het had dus heel fout af kunnen lopen met het dak van het stadskantoor waar veel mensen werken, denk daarbij aan brand.

Het is dus bijna absurd te noemen dat er een ambtenaar heeft bedacht dat de kosten voor het verhelpen van fouten gemaakt bij de initiële installatie in 2018 indirect verhaald zouden moeten worden op u als bewoner, want delft: dat bent u!

Verantwoordelijkheid
In de beantwoording van de vragen komt één ding heel duidelijk naar voren:

De partij die verantwoordelijk is voor de installatie, Deelstroom met installateur Zon&Co is één en dezelfde partij, die de eindcontrole heeft gedaan en de opleverdocumenten heeft ingevuld.

De gemeente heeft daarna geen eigen controle gedaan en de installateur dus op zijn blauwe ogen geloofd. Een klassiek voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt! En daar is toch een hoop van te zeggen lijkt mij. Deze aanpak klopt gewoon niet! De gemeente had zelf een goede controle moeten laten uitvoeren door een onafhankelijke technisch expert.

En nu?
Op dit moment zijn er verschillende documenten opgevraagd. Verder heb ik al verschillende gesprekken gehad met de keuringsinspecteur, die ik bij toeval op het spoor ben gekomen en geloof me, dat zijn hele boeiende gesprekken.

Dit verhaal wordt dus in ieder geval vervolgd, daar kunt u zeker van zijn.

Sonja Sint
Commissielid Ruimte en Verkeer.

Hieronder vindt u de volledige technische vragen en de antwoorden:

 1. Wethouder Zwart verklaarde op 17 november jl. in de Commissievergadering Ruimte en Verkeer, dat het hier om een bedrag van 50.000 euro zou gaan en dat bedrag na uitvoerige  gesprekken was vastgesteld.

Tussen welke partijen hebben deze gesprekken plaats gevonden?
    Tussen gemeente en Deelstroom, de opstalhouder van de PV-installatie op het dak van het                Stationsplein 1 te Delft.

Was daar een technisch specialist bij aanwezig?
Er zat geen technisch specialist bij de gesprekken tussen partijen zelf, maar die gesprekken zijn       zowel aan de zijde van de gemeente als aan de zijde van Deelstroom wel voorbereid met behulp       en in aanwezigheid van  diverse technische specialisten. Hiermee zijn de gesprekken op ook op         het technisch vlak goed voorbereid. Voor zover in de gesprekken nieuwe/andere technische               vragen opkwamen, is de beantwoording hiervan ook steeds gebeurd na afstemming met de               betreffende technisch specialisten.

Indien er geen technisch specialist bij aanwezig was waarom was dat niet het geval? Zie hierboven.

Is 50.000 euro het precieze bedrag? Nee Zo niet, wat is dan wel het precieze bedrag?
     Het betreft een maximaal subsidiebedrag van € 49.914 op basis van de aanvraag. Het                         werkelijke subsidiebedrag wordt vastgesteld na verantwoording. 

Hoe zijn deze kosten precies verdeeld ? Bijv. Hoeveel manuren zijn er berekend?
Kosten materieel, verdere kosten enz.

     Het bedrag van € 49.914  bestaat uit:

 • € 15.186 aanpassing bliksembeveiliging installatie
 • € 13.492 aanpassing zonnepaneelinstallatie
 • €  6.050 aanpassing stekers zonnepaneelinstallatie en begrenzing omvormers
 • € 10.648 projectbegeleiding intern en bouwbegeleiding
 • € 4.538 Onvoorzien 10%
 1. Wie heeft de kostenraming opgesteld? Heeft de verantwoordelijke ambtenaar na ontvangen van de kostenraming zich niet verbaasd over de hoogte van de kosten, in de wetenschap van het feit dat de initiële kosten van het gehele dak in 2018 110.010 euro ex btw waren?
  De kostenraming is opgesteld door Deelstroom. De kostenraming is gebaseerd op offertes van technische experts voor de te herstellen punten.

En daarom een second opinion gevraagd of deze kosten reëel waren?
    Bij het uitwerken van een oplossing voor het herstel van de punten heeft de gemeente                        prijsindicaties voor de herstelmaatregelen afgestemd met onze reguliere contractpartners. De       realiteitswaarde van de directe bouwkosten is op grond hiervan getoetst.

Zo niet waarom niet? Zie hierboven

3. Er wordt gesproken over ‘veranderde eisen van de brandverzekering.’

Waar bestaan die veranderde eisen precies uit?
   Als gevolg van het feit dat in de loop der tijd steeds meer bekend is geworden over de gevaren         van PV-installaties (bijvoorbeeld brandgevaar) en het feit dat er op diverse plaatsen in                       Nederland brand is opgetreden bij PV-installaties op daken zijn (brand)verzekeraars strenger           geworden in de controle van dergelijke installaties. Een driejaarlijkse scope 12 keuring is                   inmiddels een vereiste van de brandverzekeraar van de gemeente. Het is de verwachting dat dit       een wettelijke verplichting wordt.

En per wanneer werd bekend dat de eisen zouden veranderen?
  In april 2021 heeft de brandverzekeraar van de gemeente verzocht om uitvoering van een scope     12 keuring van de PV-installatie. Die keuring was voor de verzekeraar een voorwaarde voor               continuering van de brandverzekering.

 1. Is er ten tijde van de oplevering een proces-verbaal van oplevering, oftewel een opleverdocument aan de Gemeente, als eigenaar van het dak, overhandigd of ter inzage overgedragen door Deelstroom?
  Ten tijde van de oplevering van de PV-installatie heeft de opstalhouder – die eigenaar is van de PV-installatie en die ook verantwoordelijk is voor de aanleg, het functioneren en de veiligheid van de installatie – gesteld en onderbouwd dat en waarom de installatie in orde was aan de hand van onder meer een opleververslag en revisiestukken voor de PV-installatie, een certificaat bliksembeveiliging, een akkoord van de constructeur, een rapport van de arbeidsinspectie en diverse verzekeringsbewijzen en -akkoorden.

Zo ja, waren er destijds gebreken? En zijn die opgelost? En gecontroleerd?
     N.v.t: volgens revisiestukken e.d. voldeed de Pv-installatie aan de vereisten.

En als de Gemeente het proces-verbaal van oplevering niet heeft ontvangen, noch heeft ingezien,       wat was de reden dat de oplevering niet is gecontroleerd? N.v.t.

 1. Was de Gemeente, als eigenaar van het dak, ten tijde van de installatie in 2018 op de hoogte van het feit dat volgens Bouwbesluit 2012, art. 5.1  de NEN1010 ook reeds in 2018 diende te worden geïmplementeerd? Ja

Zo niet, waarom niet? En diende de Gemeente daar niet van op de hoogte te zijn? N.v.t.

6. Is er een installatiedossier? En waar bevindt die zich?
     Ja, dat is opgeslagen in het digitale archief van de gemeente.

7. Zijn er ten tijde van de installatie in 2018 condities vastgelegd ten aanzien van de technische               verantwoordelijkheid?
     Ja, in het recht van opstal hebben partijen daarover afspraken gemaakt. Daarin staat kort                gezegd dat de PV-installatie eigendom is van de opstalhouder en dat de opstalhouder hiervoor          volledig verantwoordelijk is inclusief alle wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien. Dit        is inclusief onderhoud/herstel/vernieuwing van (onderdelen van) de Pv-installatie, deugdelijke          verzekering tegen storm, brand en andere onheilen + aansprakelijkheidsverzekering voor alle          schade als gevolg van plaatsing, gebruik, onderhoud,  vervanging en verwijdering van de                    installatie + werkzaamheden van derden in verband hiermee. Opstalhouder mag ook geen                werkzaamheden/handelingen verrichten of nalaten waardoor gevaar, schade, hinder of                      aantasting van milieu/volksgezondheid kan worden veroorzaakt. Alle schade die ontstaat door        handelen/nalaten door of vanwege opstalhouder of door uitoefening van het opstalrecht/het            opstalgebruik is voor rekening van opstalhouder, e.d.

Zo ja, Welke condities zijn dat? Zie hierboven.
    Zo niet, waarom niet? N.v.t.

 1. Volgens de NEN3140 en de Arbowet is het verplicht een Installatie Verantwoordelijke aan te stellen, is dat gebeurd?
  Deelstroom is eigenaar van de PV-installatie. Via een aanbesteding (inclusief onderhoudscontract) is de technische installatieverantwoordelijkheid bij de installateur belegd.

En wie is dat? Installateur en installatieverantwoordelijke is Zon&Co.

Uit de Scope 12 keuring van 6 juli 2021 kwamen er 14 serieuze en 3 geringe tekortkomingen           aan het licht.

Waaronder het ontbreken van een constructieberekening, verkeerde connectoren, verkeerde             omvormers, losse leidingen, verkeerde stekkers, verkeerde afzekering, nabije gasleiding,                       onderdelen die niet bestand zijn tegen weersomstandigheden  enz,.
Waarbij moet worden aangemerkt dat al deze tekortkomingen onder de NEN1010, Bouwbesluit         2012  vallen die ook in 2018 van kracht was en ook toen diende te worden geïmplementeerd.

  9. Leeft de Gemeente, als eigenaar van het dak, ten tijde van de oplevering van de panelen                     controle laten uitvoeren door een eigen technisch specialist  op de deugdelijkheid en vooral                 veiligheid  van de PV-installatie?  Nee, zie ook antwoord op vraag 4.

En bijv. de veiligheid van de belasting van het dak door het controleren van een                                       constructieberekening ?
     Het ontbreken van een constructie berekening zoals opgenomen in de scope 12 komt voort uit         het feit dat het in 2018 opgestelde constructierapport niet voldeed aan het format van de scope      12 vereisten. Met andere woorden is in 2018 wel degelijk een constructieberekening gemaakt.  

Implementatie NEN1010?
     De PV-installatie is aangelegd door opstalhouder en opstalhouder is hiervan eigenaar en is              contractueel verantwoordelijk. Opstalhouder heeft gesteld dat installatie deugdelijk was                  aangelegd en dat aan alle vereisten was voldaan. De gemeente heeft geen controle laten  uitvoeren op volledigheid en juistheid van de aangeleverde documenten.

Zo niet waarom niet? Volgens revisiestukken e.d. voldeed de Pv-installatie aan de vereisten.

10. In 2018 is er flinke wateroverlast geweest in het Stadskantoor.

Wat was daar precies de oorzaak van?
     Vanwege de extreme regenintensiteit van de regenbui op 30 mei 2018 kon het water                          onvoldoende snel worden afgevoerd. Het waterniveau is bij de hellende daken zodanig                        gestegen, dat dit lekkages tot gevolg had.

Kan er een verband gelegd worden met de belasting van het dak door de PV-installatie?
    Nee, de lekkages zijn ter plaatse van de hellende daken. Op deze daken bevinden zich geen                zonnepanelen.

Per slot was er geen constructieberekening gemaakt om te controleren of het dak berekend was        op het gewicht van 304 zonnepanelen. Zie beantwoording vraag 9.

Is er een rapport van de wateroverlast en de schade opgesteld?  Waar kan die nagelezen                       worden? Door de gemeente is in 2018 na het optreden van de lekkage een dak onderzoek                   uitgevoerd op de hellende daken. Indien wenselijk kan dit rapport bij de griffie worden ingezien.

 1. Is er na de Scope-12 keuring in juli 2021 op enig moment door de verantwoordelijke ambtenaar een gesprek geïnitieerd met de Scope-12 inspecteur om exact te achterhalen waar al deze tekortkomingen nu precies onder vielen: Oftewel uit de veranderde brandverzekeringseisen oftewel  uit initiële tekortkomingen bij de installatie in 2018. Ja.

Wat is de precieze argumentatie voor de aanname dat de tekortkomingen expliciet voortkomen          uit de veranderde eisen van de brandverzekering? Zie vraag 3.

 1. Wat wordt er verstaan onder ‘leercurve’ en ‘verbeterpunten’ uitgaande van het feit dat in 2018 de NEN1010 reeds van toepassing was en deze niet veranderd is?
  Daarmee wordt gedoeld op het feit dat het Stationsplein 1 een van de eerste daken was waar de gemeente PV-installaties van derden toestond op haar eigendom. De gemeente heeft bij oplevering geen eigen controle gedaan, maar is uitgegaan van de (uitvoerige) rapportages van opstalhouder. Bij recente PV-installaties op gemeentedaken voert de gemeente wel een eigen externe controle uit en zij legt dat ook vast in de contractvorming. Een onafhankelijke externe toets op de NEN1010 maakt hier onderdeel van uit.

En wat is de reden dat die ‘leercurve ‘en ‘verbeterpunten’ voor rekening van de Gemeente                   zouden moeten komen en niet voor rekening van Deelstroom/Zon&Co?
    Met Deelstroom is destijds een recht van opstal ondertekend waarin is overeengekomen dat            Deelstroom de kosten van de PV-installatie draagt. De kosten van herstel passen echter niet              binnen het rendabel opwekken van lokale stroom. De Gemeente Delft is ervan doordrongen dat      de overgang naar schone energie gepaard gaat met een leercurve en innovaties en nieuwe                ontwikkelingen niet enkel vlekkeloos worden toegepast. In combinatie met het feit dat herstel        voortkomt uit veranderde eisen van de brandverzekering van de gemeente is een oplossing                gevonden in het verstrekken van een subsidie aan Deelstroom.

 

Fietsgarages onder het station overvol door weesfietsen

Als je wilt opschieten om in Delft je trein te halen, dan heb je een probleem. Al maanden wordt het grootste gedeelte van de 10.000 parkeerplaatsen bezet door weesfietsen. Dit zijn fietsen die zijn vergeten of gewoon zijn achtergelaten.

Depot Haaglanden
De NS geeft aan de fietsen niet zomaar te kunnen afvoeren. “Dit gaat volgens strikte regels en ook al houden wij ons aan deze regels, geeft het Depot Haaglanden in de Binckhorst (Den Haag) aan dat ze geen capaciteit meer hebben om de grote hoeveelheid fietsen te kunnen aannemen”, aldus een woordvoerder van de NS.

Met als gevolg dat de weesfietsen te lang in de ondergrondse stallingen staan en niet worden afgevoerd.

“De best grote fietsparkeercapaciteit schiet op deze manier zijn doel ruimschoots voorbij”, vindt Marcel Koelewijn, ons Raadslid van Hart voor Delft. “Het kan toch niet zo zijn dat de NS de regels moet hanteren en de weesfietsen, die langer dan 28 dagen staan eruit haalt, maar als ze de geselecteerde fietsen naar het depot in de Binckhorst (Den Haag) willen sturen, het depot zegt er geen ruimte voor te hebben?”

Labels
In het AD Delft lezen we dat een fietser en gebruiker van de fietsenstalling van het station de labels is gaan tellen. Hij kwam uit op zo’n 375 fietsen die door de beheerder waren gelabeld. En dat was al bij de eerste 6 van de 16 rijen fietsen.

Marcel Koelewijn geeft aan al eerder te hebben aangegeven naast de stallingsduur, de termijn voor het labelen en afvoeren van weesfietsen te willen verkorten. “Je kunt het gerust met de helft verkorten, het is een tijdelijke stalling, geen opslagplaats.”

Hart voor Delft wil graag opheldering van de wethouder en gaat vragen stellen in de commissie Ruimte en Verkeer. We houden u op de hoogte.

Marcel Koelewijn.

Lees hier het artikel in AD Delft: https://www.ad.nl/delft/rekken-onder-station-delft-zitten-overvol-vergeten-en-gedumpte-fietsen-worden-maar-niet-weggehaald~aafdd6ec/

Lees hieronder onze de vragen aan de wethouder, deze worden op 16 februari in de Commissie Ruimte en Verkeer beantwoord:

Vragen aan de wethouder in de Commissie Ruimte en Verkeer  van 16 februari betreffende overvolle fietsparkeergarages station Delft.

Hart voor Delft heeft het nieuws uit de krant moeten vernemen, dit roept bij ons de volgende vragen op:

 1. Was de wethouder al op de hoogte van de overvolle fietsparkeergarages onder het station?
  Zo ja, wat voor maatregelen heeft de wethouder inmiddels genomen om dit op te lossen?
  Zo nee, waarom niet?
 1. Heeft de wethouder inzicht in de oorzaak van de ophoping van fietsen in de fietsparkeergarages onder het station?
  Zo ja, wat is de specifieke oorzaak?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Was de wethouder op de hoogte van het capaciteitsprobleem bij het Depot Haaglanden?
  Zo ja, wat is precies de capaciteit voor Delft en wat heeft de wethouder al gedaan om dit op te lossen? Zo nee, waarom niet?
 3. Wat is precies de (doorloop)capaciteit voor Delft bij het Depot Haaglanden?
 4. Is de wethouder bereid om aanpassing/verkorten van de stallingsduur bespreekbaar te maken?
  Zo ja, is de wethouder bereid dit met de Raad te delen, teneinde tot een Raadsbreed akkoord te komen? Zo nee, waarom niet?
 5. Als de wethouder bereid is om het probleem te delen en te bespreken met de Raad, op welke termijn denkt de wethouder dit dan te doen?

Hart voor Delft
Marcel Koelewijn.

Bron: AD Delft
Foto: Fred Leeflang

Wonen in Delft? Alleen als je er op tijd bij bent!

Afgelopen donderdag 2 februari 2023 heb ik tijdens de gemeenteraadsvergadering namens de fractie Hart voor Delft een motie ingediend om jongeren sneller in aanmerking te laten komen voor een woning. Dit door een onderzoek te vragen naar de mogelijkheid de leeftijdsgrens voor inschrijving bij Woonnet Haaglanden te verlagen van 18 naar 16 jaar. Onze fractie was ervan overtuigd dat deze motie aangenomen zou worden, omdat de wachtlijsten veel te lang zijn en jongeren simpelweg niet het ouderlijk huis uit kunnen. Er zijn geen woningen voor hen.

Hoe anders pakte het uit. Allerlei bezwaren werden aangedragen door de collegepartijen waar echt wel logica in zat, maar ik was hierop voorbereid en ik had ook antwoorden. Eén van de bezwaren was dat dit op de langere termijn geen effect zou hebben omdat de groep natuurlijk ook groter wordt. Dit klopt maar op de korte termijn helpt het wel en tegen de tijd dat het geen effect meer zou hebben, moeten er gewoon voldoende woningen zijn.

Iedereen heeft de mond vol van bouwen, bouwen, bouwen en als je kortetermijnoplossingen voorstelt om er NU iets aan te doen, is bouwen, bouwen, bouwen weer vergeten. Hart voor Delft is klaar met heen en weer gepraat. De Christen Unie stelde voor een praatgroepje te vormen over een mogelijke nieuwe aanpak voor de woonruimteverdeling in Delft. Hier heb ik voor bedankt. Er is genoeg gepraat, dat softe gedoe moet echt afgelopen zijn, we willen actie. En wij gaan natuurlijk al helemaal niet met de coalitie partijen om de tafel zitten. Als ze met ons hadden willen spreken, hadden ze Hart voor Delft in de coalitie moeten vragen.

Verleden maand had ik voorgesteld de 200 Oekraïners, die in flexwoningen in de Buitenhof komen, naar de TU-campus te verplaatsen in plaats van de 200 asielzoekers die de COA ineens erbij wil. Ik wilde flexwoningen laten plaatsen voor jonge Delftenaren en spoedzoekers (anders dan statushouders) op het oude Delfia terrein. Maar dit werd natuurlijk ook weggestemd. Dit terwijl het mogelijk helemaal niet gaat lukken 200+ asielzoekers erbij. Dan kunnen toch makkelijk de Oekraïners naar de TU?

De laatste tijd wordt heel veel van ons weggestemd. Het begint wel een beetje op te vallen. Een andere super goede motie om mee te doen met een pilot om de burgers te betrekken bij moties, dus echte burgerparticipatie, gewoon 0 stemmen gehaald, en in dezelfde vergadering een motie om de verhoging toeristenbelasting een extra kwartje, € 0,25, naar de toeristenbranche te laten vloeien. Ja ik weet, er is de burgers beloofd dat het ten goede komt aan de lastenverlaging. Maar waar spreken we over, geen € 3,00 lastenverlaging per burger per jaar, maar € 2,80……..PER JAAR Dat is me toch wel een lastenverlichting! Dus we zijn eigenlijk wel echt pissig, zeg maar gerust boos. De coalitiepartijen zijn allemaal aardig in het gezicht maar ondertussen tegen de logische en oplossingsgerichte voorstellen van Hart voor Delft.

In ieder geval dank ik de partijen die het wel met ons eens waren om de leeftijd voor inschrijving bij Woonnet Haaglanden te verlagen van 18 naar 16 jaar.

Dit waren: CDA, VOLT, Onafhankelijk Delft en de SP.

Geen VVD, helaas, die maakt zich alleen maar druk om middeldure woningen. (Een middeldure huurwoning is in 2023 een huurwoning met een kale huur tussen de
€ 808,06 en € 1.175,72 per maand.) En laten dat nou net woningen zijn die niet in Woonnet Haaglanden te vinden zijn! Onderstaand de door onze fractie ingediende motie.

Sylvia Grobben
Fractie Hart voor Delft

 

Motie: Wonen in Delft? Alleen als je er op tijd bij bent!

De gemeenteraad van Delft bijeen in vergadering op 2 februari 2023

Constaterende dat:

 • Een van de voorwaarden voor inschrijving op Woonnet Haaglanden is dat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.
 • In andere gemeenten in Nederland, bijvoorbeeld Groningen, kun je je inschrijven als je 17 jaar bent. Reacties plaatsen op woningen en een woning huren kan vanaf 18 jaar.
 • Er in verschillende gemeenten in Nederland onderzocht wordt of een verlaging van de leeftijdsgrens om zich in te kunnen schrijven voor een woning mogelijk is.
 • De woningnood ongekend hoog is dat het lang duurt eer je aan de beurt bent en dit verkort kan worden door de leeftijdsgrens van 18 jaar te verlagen naar 16 jaar.

Overwegende dat:

 • Jongeren sneller in aanmerking voor een woning komen doordat zij zich eerder hebben kunnen inschrijven.
 • Het niet gezond is dat jonge mensen tot ver in de twintig bij hun ouders moeten blijven wonen omdat zij nog niet aan de beurt zijn voor een woning.

Draagt het college op:

 • Met de overige gemeenten binnen Haaglanden te bespreken hoe zij hierin staan;
 • Op korte termijn te verkennen of een leeftijdsverlaging naar zestien jaar mogelijk is bij Woonnet Haaglanden;
 • De gemeenteraad hier in Q2 over te informeren.

Sylvia Grobben
Hart voor Delft

Met dat soort poppenkast zijn we klaar mee!

Het is heel jammer dat zo weinig mensen zijn gaan stemmen in Delft. Het vertrouwen in de politiek moet echt de komende 4 jaar omhoog. Wij willen en gaan daaraan een bijdrage leveren.

Dit waren de woorden van onze fractievoorzitter Bram Stoop als reactie op de verkiezingsuitslag in maart 2022 . Dit onderwerp is voor Hart voor Delft nog steeds een belangrijk item, want bij de gemeenteraadverkiezingen in 2022 waren we bij 19 van de 45 stembureaus de grootste partij.

Vertrouwen in de politiek
Toch hebben de collegepartijen bewust besloten dat Hart voor Delft in de oppositie moest, wat eigenlijk tegen de verkiezingsuitslag in ging. Dat neemt niet weg dat Hart voor Delft zeker gaat voorkomen dat dit ons nogmaals gebeurt. Het is wat het is, maar we vergeten het niet. Daarom is het met name voor de stadspartij belangrijk dat de opkomst bij volgende gemeenteraadverkiezingen hoger wordt. Daarom heb ik in overleg met de fractie van Hart voor Delft een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 2 februari jl. Doel van motie was om de eerste stap te zetten richting de Delftenaar om het vertrouwen in de politiek te verbeteren en toch vooral te gaan stemmen.

De motie had de titel ‘de politiek dichtbij’. De motie geeft aan dat 10 gemeenten zich kunnen opgeven voor de pilot van Stemmee, om inwoners op een nieuwe manier te betrekken bij de lokale politiek. Hart voor Delft vindt dat we elke kans aan moeten grijpen om de burger het vertrouwen in de politiek weer terug te laten krijgen. De fractie en ik, als opsteller van de motie, waren in de veronderstelling dat deze motie aangenomen zou worden, juist omdat het over burgerparticipatie gaat. Het tegendeel was waar. Hart voor Delft kreeg geen enkele steun van zowel oppositie als coalitie. Allerlei argumenten kwamen naar voren waarom men tegenstemde.

Praatgroepjes
Ons argument, dat we als oppositie en coalitie na de verkiezingen hebben afgesproken, om samen te bekijken hoe we de inwoners van de stad weer bij de politiek kunnen betrekken, was blijkbaar even niet belangrijk nu, zo bleek. Hart voor Delft heeft met deze motie een eerste poging gewaagd, maar helaas zonder resultaat. Meedoen met de pilot van Stemmee, om de inwoners dichter bij de politiek te betrekken, was blijkbaar een stap te ver voor alle overige partijen.

Wellicht wil men straks onder het genot van een bakkie thee allerlei praatgroepjes formeren, maar daar zijn wij niet zo voor. Wij hebben namelijk nog een belofte waar te maken aan onze kiezers en daar horen geen praatgroepjes voor de politieke bühne bij over ‘kijk eens hoe goed we samenwerken’. Nee, met dat soort poppenkast zijn we wel klaar mee.

Lisette de Jongh Swemer
fractie Hart voor Delft

Kijk hier naar de motie en de uitslag van de stemming:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

 

Brief over bezuiniging op eten in bejaardenhuis was een fout en ‘had nooit verstuurd mogen worden’

De brief met aangekondigde bezuinigingen op het eten bij het Delftse verzorgingshuis Die Buytenweye had niet zo verstuurd moeten worden, meldt zorgverlener Pieter van Foreest.

Oudere bewoners kregen te horen dat maaltijden voortaan precies worden afgewogen om kosten te besparen. ‘Het spijt ons’, schrijft de zorgorganisatie in een nieuwe brief.

Kamervragen
Nadat Hart voor Delft hier vragen over had gesteld ging het bericht viraal. Landelijke media pakketten het op en er werden zelfs Kamervragen over gesteld.

Nu trekt Pieter van Foreest het boetekleed aan en zegt dat de eerste brief aan de bewoners nooit zo verstuurt had mogen worden.

Een verse kop soep, daarna een vol bord eten met zo nodig nog een schepje erbij en als kers op de taart een apart verpakt toetje (eventueel om later te nuttigen in de kamer) om het af te sluiten. Zo kregen oudere bewoners in Die Buytenweye in Delft tot 1 januari hun maaltijd dagelijks voorgeschoteld. Maar inmiddels is dat wel anders: precies 150 gram groenten, 80 tot 100 gram vlees of vis en 150 gram aardappelen belandt er sinds begin dit jaar dagelijks bij hen op ’t bordje. Wie meer eten wil, moet daar naar vragen.

Gezamenlijk een probleem oplossen!

Afgelopen donderdag 26 januari was in de commissie Sociaal Domein één van de agendapunten de bekostiging het het leerlingenvervoer. Dit betreft vervoer voor leerlingen die een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bezoeken. Daarbij is ook op grond van de grote afstand naar de school een bekostiging mogelijk.

Het agendapunt betrof een tekstuele wijziging van leerlingenvervoer naar bekostiging leerlingenvervoer. De voorgestelde tekstuele wijziging klopte ook inderdaad, maar een punt waar Hart voor Delft zich zorgen over maakt is de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dat is iets wat je niet met een tekstuele wijziging op kan lossen.

Er is namelijk een groot tekort aan chauffeurs en onze fractie krijgt regelmatig klachten dat er veel gewisseld wordt als het gaat om chauffeurs. Er wordt niet goed Nederlands gesproken en vaak zitten de kinderen te lang in de bus. Helder is dat er dus geen of te weinig personeel is en ook te vinden is. Daarom heb ik zelf een soort sollicitatie gedaan bij één van de vervoerders en u wilt niet weten wat er dan gebeurt en hoe je merkt hoe groot de NOOD is. Ik ontving mailtjes en kreeg diverse telefoontjes waaruit bleek dat er wel serieus gezocht en gereageerd wordt. Toch nog steeds niet voldoende om het tekort aan chauffeurs op te lossen.

Hart voor Delft vindt het dan ook een vreemde zaak dat er niet voldoende chauffeurs te vinden zijn. Ook in Delft cq Haaglanden zijn er veel werklozen zou je zeggen. Dit was dan ook de reden dat Bram Stoop namens Hart voor Delft tijdens de commissievergadering aangegeven heeft dat we veel deelnemende organisaties in Delft hebben, die subsidie ontvangen van de gemeente Delft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Werkse en Delft voor Elkaar die in de meeste wijken van de stad actief zijn. We hebben Wethouder Schrederhof gevraagd om met onder andere deze organisaties in gesprek te gaan om te kijken of zij mensen uit de wijken kunnen werven. Hart voor Delft is ervan overtuigd dat daar de oplossing ligt en het zou ook goed zijn voor de participatie, want samenwerken is leuk maar elkaar aanvullen is nog veel mooier.

Hart voor Delft wilde dit punt volgende week met een motie tijdens de raadsvergadering inbrengen maar wethouder Schrederhof gaf de toezegging dat ze ermee aan de slag gaat, dus is de motie overbodig. We krijgen nog een terugkoppeling van de wethouder. Hart voor Delft is reuze benieuwd wat de terugkoppeling oplevert.

Blijft natuurlijk het feit dat wij de Delftenaar oproepen, die het leuk vindt om kinderen naar school te brengen of te halen, te solliciteren bij de diverse vervoerders. Hart voor Delft ziet dit chauffeur probleem niet uitsluitend als een vervoerders probleem maar als een gezamenlijk probleem, dat we ook als zodanig met elkaar moeten oplossen.

Bram Stoop
fractie Hart voor Delft