De populariteit van fatbikes neemt toe, maar hun snelheid en gewicht maken ze een groeiende zorg voor onze verkeersveiligheid. Inwoners van Delft, zoals blijkt uit een recente burgerbrief, maken zich terecht zorgen over de gevaren die deze voertuigen met zich meebrengen.

Fatbikes kunnen snelheden bereiken die vergelijkbaar zijn met brommers, maar missen vaak de benodigde veiligheidsmaatregelen zoals een helmplicht. Dit leidt niet alleen tot onveilige situaties op onze drukke wegen, maar ook tot overlast en gevaar voor voetgangers en andere fietsers.

Bij Hart voor Delft zetten we ons in voor een veilige stad. Daarom hebben we het college verzocht te reageren op de burgerbrief en roepen we op tot strengere regels en betere handhaving voor fatbikes. Onze gemeente moet actie ondernemen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig over straat kan.

Wil je ook dat Delft veiliger wordt? Laat het ons weten! Samen maken we het verschil.

Aïsha Sriram
Hart voor Delft
Commissielid EFB

Link naar de burger brief 👇🏾

https://delft.raadsinformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/955442