LAGA eigen broek ophouden

Het blijft opmerkelijk dat het college, als het gaat om de TU of studenten, alles in het werk stelt om probleemloos aan hun wensen te voldoen. Recentelijk nog bij het dossier Gele Scheikunde (1,45 miljoen), waarbij STIP-wethouder Vollebregt beweerde dat de grond meer waard zou worden, terwijl de waarde van de grond was vastgesteld op ruim 8 ton. Schoon wel te verstaan. Of de grondruil bij het Haring terrein, of het doordrukken van de naam station Delft Campus in plaats van gewoon station Delft Zuid. En nu ook bij de uitbreidingswensen van LAGA op een andere plek in onze stad. Maar tegen welke prijs?
Meer lezen

Raad 28 juni 2012

raadzaalIn de raadsvergadering van 28 juni 2012 werd afscheid genomen van wethouder Bolten. Langs deze weg wil de fractie Stadsbelangen Delft wethouder Bolten bedanken voor het vele werk voor onze stad en wensen haar succes met haar nieuwe baan als burgemeester van de gemeente Steenbergen. Stephan Brandligt werd als nieuwe wethouder geïnstalleerd en ook hem wensen wij succes.

Een belangrijk onderwerp in de gemeenteraad was de bespreking van het bedrijfsplan Erfgoed Delft e.o. en projectplan Blauw. Na de nachtelijke uurtjes in de commissie BLD moest er uiteindelijk ìn de gemeenteraad een breed gedragen motie (coalitie en oppositie) aan te pas komen om wethouder Junius op het juiste spoor te zetten. Zij kreeg terechte kritiek op haar voorstel, vooral over het bedrijfsplan, maar zij bleef desondanks ‘vrolijk’ van mening dat het toch echt een goed bedrijfsplan was.

In ieder geval is sluiting van Nusantara voorlopig uitgesteld totdat diverse scenario’s zijn onderzocht, waaronder:

– een publiek-private samenwerking voor een rendabele exploitatie van de publieke functie van het Nusantarapand, eventueel met inbegrip van het presenteren van (delen van) de     Nusantara kerncollectie;
– de ontwikkeling van een permanente expositie in het Prinsenhof rond het thema Delftse stadsgeschiedenis met (met een deel van) de kerncollectie van Nusantara, en onderbrenging van het project Blauw in museum Lambert van Meerten.

De wethouder werd opgedragen de uitkomsten van deze onderzoeken uiterlijk in oktober 2012 aan de raad te presenteren. Wordt dus vervolgd.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Trouwlocaties toegankelijk

Het initiatiefvoorstel van de VVD om het aantal trouwlocaties in Delft onbeperkt uit te breiden is door de raad aangenomen. Bruidsparen mogen zelf aangeven waar zij willen trouwen. De aangegeven locatie moet wel  aan een aantal criteria voldoen.   

Voor de VVD was het in eerste instantie niet belangrijk dat een locatie  toegankelijk zou zijn voor mensen met een functiebeperking. Dat was immers de keuze van bruidsparen zelf. Stadsbelangen heeft zich verbaasd  over deze opstelling van de VVD.  Een trouwlocatie wordt door het aanwijzen als trouwlocatie een huis der gemeente en een lokale overheid kan het niet maken om huizen der gemeenten aan te wijzen die niet toegankelijk zijn voor mensen met een  functiebeperking.   

Stadsbelangen heeft daarom een amendement ingediend die door de raad is aangenomen. Hierdoor dienen toekomstige trouwlocaties ook toegankelijk te zijn voor mensen met een functiebeperking.  Een andere consequentie van het voorstel van de VVD is, dat de  kosten voor trouwen in een andere locatie fors zullen toenemen.  Het is zeer de vraag in hoeverre toekomstige bruidsparen deze  extra kosten kunnen dan wel willen betalen en vooral wat dit besluit  betekent voor de exploitatie van het stadhuis. In het 1e kwartaal  van 2009 zal de gang van zaken rond de trouwlocaties worden  geëvalueerd.   
Fractie Stadsbelangen-Delft