Het initiatiefvoorstel van de VVD om het aantal trouwlocaties in Delft onbeperkt uit te breiden is door de raad aangenomen. Bruidsparen mogen zelf aangeven waar zij willen trouwen. De aangegeven locatie moet wel  aan een aantal criteria voldoen.   

Voor de VVD was het in eerste instantie niet belangrijk dat een locatie  toegankelijk zou zijn voor mensen met een functiebeperking. Dat was immers de keuze van bruidsparen zelf. Stadsbelangen heeft zich verbaasd  over deze opstelling van de VVD.  Een trouwlocatie wordt door het aanwijzen als trouwlocatie een huis der gemeente en een lokale overheid kan het niet maken om huizen der gemeenten aan te wijzen die niet toegankelijk zijn voor mensen met een  functiebeperking.   

Stadsbelangen heeft daarom een amendement ingediend die door de raad is aangenomen. Hierdoor dienen toekomstige trouwlocaties ook toegankelijk te zijn voor mensen met een functiebeperking.  Een andere consequentie van het voorstel van de VVD is, dat de  kosten voor trouwen in een andere locatie fors zullen toenemen.  Het is zeer de vraag in hoeverre toekomstige bruidsparen deze  extra kosten kunnen dan wel willen betalen en vooral wat dit besluit  betekent voor de exploitatie van het stadhuis. In het 1e kwartaal  van 2009 zal de gang van zaken rond de trouwlocaties worden  geëvalueerd.   
Fractie Stadsbelangen-Delft