In de afgelopen vergadering van 11 januari jl. zijn in de commissie EFB de plannen voor de verbouwing van het Prinsenhof besproken. Natuurlijk vindt Hart voor Delft het belangrijk dat ons cultureel- historische museum zich op de toekomst voorbereid. Maar we zien financiële risico’s in de plannen en hoge kosten in de exploitatie.

Hart voor Delft wil niet dat Delft zit opgescheept met een groot financieel gat als de verbouwing duurder uitvalt. Een monument opknappen kent vaak onverwachte tegenvallers en kosten. Kijk eens naar het Binnenhof in Den Haag waar de kosten van de verbouwing enorm uit de hand lopen.

Hart voor Delft wil dat het Prinsenhof de status ‘risicovol’ project krijgt. Dan krijgt de raad meer inzicht in de voortgang en kan sneller bijsturen. Het is dan ook belangrijk dat er een plan-B komt, een afschalingsplan. Hart voor Delft wil een minimum variant, wat moet echt en wat valt af als de kosten hoger uitvallen.

En de exploitatiekosten van het Prinsenhof blijken op te lopen tot € 450.000,- per jaar onder andere om in het vernieuwde Prinsenhof een stabiele luchtkwaliteit te houden. Dat is veel meer dan eerder voorgespiegeld. Waarom werd dit niet eerder onderkend?

Hart voor Delft ziet kortom veel financiële onzekerheden en blijkbaar de gemeente ook want er is een post onvoorzien opgenomen van bijna €5 miljoen op een begroting van €38 miljoen. In de foto van de tabel staat de begroting van het Prinsenhof.

Tenslotte nog dit: Hart voor Delft wil de garantie dat onze investering vanuit de stad en vanuit u en mij dus, niet boven de €18 miljoen uitkomt en dat meevallers teruggaan naar de Delftenaren. In de vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad unaniem een amendement van ons raadslid Coby de Koning aangenomen, dat de kosten voor de gemeente zelf, voor dit project, niet hoger mogen zijn dan €18 miljoen. Aan dat standpunt zal Hart voor Delft vast blijven houden!

Lisette de Jongh Swemer
fractie Hart voor Delft