Delft deed in 2017 geen undercover onderzoek in de moskeeën

Afgelopen donderdag zat ik bij een besloten vergadering, omdat er vragen waren gerezen (Bron: NRC), of er undercover onderzoeksmethoden waren toegepast in 2017, naar mogelijke radicalisering in onze twee moskeeën (Bron: NRC, achter betaalmuur). Bureau NTA uit Deventer heeft destijds onderzoek gedaan naar een groot aantal islamitische organisaties in Delft. Door berichten in de media, worden sindsdien de NTA medewerkers bedreigd (Bron: AD Deventer).

In 2017 had Delft, op advies van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid) Dick Schoof, een dergelijk onderzoek laten uitvoeren door NCTV aanbevolen bureau NTA.

Uit de bijeenkomst met NTA en raadsleden werd absoluut duidelijk dat bureau NTA niet in de moskeeën is geweest. Van heimelijke undercovermethoden was in Delft geen sprake. Er is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethodiek. Dus je vraagt iemand en die weet weer iemand en zodoende rol je één sneeuwbal uit tot je een sneeuwpop hebt aan informatie.

Dat alles is gebeurd met instemming en toestemming van de geïnterviewden. Wel zijn door NTA de geïnterviewden beloofd om alle persoonsinhoud te verwijderen en dat het rapport geheim zou blijven. Nu 5 jaar later kunnen we die afspraken niet schenden, omdat anders, de naar personen herleidbare inhoud, tot problemen zou leiden.

Ik sta volledig achter burgemeester Van Bijsterveldt dat ze geen excuses aanbied aan de moskeeën. Ook na een review van Advocatenbureau Kneppelhout & Korthals, blijkt de onderzoeksmethode rechtmatig te hebben plaatsgevonden. Je gaat geen excuus aanbieden voor vermeend heimelijk betreden van hun ruimten, terwijl daar in Delft geen sprake van was.

Dat een krachtenveldanalyse naar islamitische organisaties in Delft is uitgevoerd is volslagen logisch, als je bedenkt dat er sinds 2012 ongeveer 41 Delftenaren naar Syrië (Kalifaat) waren vertrokken om zich aan te sluiten bij IS voor een gewelddadige Jihad tegen Assad. Dat blijkt uit een rapport uit 2019, waarbij alle casussen, met Delft als pilotgemeente, werden onderzocht door de NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) en de Vrije Universiteit Amsterdam (rapport zie hieronder).

De aanleiding: De oorlog in Syrië van Islamitische Staat tegen Assad

Uit Delft kwam de eerste Jihaddode Mourad M., die voor grote opschudding zorgde in Nederland.

Mourad M. werd op internet als held door IS opgevoerd. In werkelijkheid werden de volledig onervaren Delftse ‘strijders’ als kanonnenvoer en zelfmoordcommando’s gebruikt door IS. Maar de aantrekkingskracht op de rebellerende jeugd in de Gillisbuurt was groot.

Daarna kwamen de overlevenden terug als vermeende helden/heldinnen, waar de angst voor het ronselen voor de strijd weer opstak in Delft. Dit beladen onderwerp was politiek moeilijk bespreekbaar in de gemeenteraad.

De NCTV Dick Schoof heeft NTA voorgedragen en ook Delft versterkingsgelden gegeven, omdat hier sprake was van veel jongeren die vertrokken. De NCTV valt onder de AIVD en uiteindelijk onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat Delft er vanuit kon gaan dat dit volgens de toenmalige wetten zou gaan lijkt mij logisch. Na het recente NRC artikel over spionagepraktijken, werden hierover in de Tweede Kamer vragen gesteld . De gladde minister Grapperhaus (CDA) waste zijn handen in onschuld (zie brief onderstaand) en verwees naar de burgemeesters in 12 gemeenten die NTA hadden ingeschakeld.

In andere gemeenten (Zoetermeer, Veenendaal) is blijkbaar wel in moskeeën binnengetreden door NTA. Die burgemeesters maken daarvoor hun excuses. Dat is hier niet nodig.

Wat wel verwerpelijk is, is dat de voorzitter van de Marokkaanse Al Ansaar moskee, Abdel Maanaoui (voormalig PvdA raadslid), dit niet wil geloven en weigert met onze burgemeester te praten. Ik zie hier een vergelijking met het weigeren van de uitgestoken hand door een imam aan toenmalig minister Rita Verdonk. Dit is een nieuwe vorm van bestuurlijke radicalisering en een poging om haat aan te wakkeren onder zijn volgelingen tegen de democratische rechtsstaat.

De situatie waar, door fouten van de NCTV, nu burgemeesters figuurlijk publiek worden gestenigd, is achterbaks en laf. Er vertrokken en kwamen terroristen terug in hun steden. Logisch dat de burgemeesters hier, uit oogpunt van hun wettelijke taak om te zorgen voor de veiligheid van al hun inwoners, en op aanraden van de NCTV, onderzoek lieten uitvoeren. De uitkomst in Delft was dat er geen signalen waren van radicalisering. Maar stel dat het wel zo was geweest en dat het uit de hand was gelopen, door opruiende haat-imams en er verdere veiligheidsmaatregelen nodig waren, dan had je nu niemand gehoord. Er was in die tijd ook grote angst voor aanslagen in Delft.

Vreemd genoeg is na een aanbesteding in 2019 weer een krachtenveld onderzoek aanpak Jihadisme  door NTA uitgevoerd, op verzoek van de gemeenteraad (zie onder). GroenLinks heeft de opdracht  verbreedt naar ‘extreem rechts’. Ook hier is de sneeuwbalmethodiek gebruikt. Dus de gehele gemeenteraad heeft het nooit een probleem gevonden. De gemeenteraad draagt hier ook de verantwoording voor en heeft hierover gesproken. Nooit is er iets gezegd over de onderzoeksmethodiek door GroenLinks en D66.

Die rapporten van NTA zijn sindsdien openbaar. Dat is de geïnterviewden ook vooraf duidelijk gemaakt. Dat is bij het eerste NTA onderzoek anders afgesproken. In 2018 werd de AVG (algemene Verordening Gegevensverwerking) ingevoerd. Sindsdien werkt de NTA volgens die extra zware privacyrichtlijn. Ook heeft de NCTV een openbare aanbesteding van de opdrachtverlening verplicht gesteld.

Voor dit jaar 2022 krijgt Delft €410.260 versterkingsgelden van de NCTV, voor het bestrijden van radicalisering, extremisme en terrorisme . Waaraan en hoe dit geld uitgegeven gaat worden, moet de gemeenteraad beter van te voren vastleggen en controleren. Het is immers nog steeds een beladen onderwerp.

Jan Peter de Wit, raadslid Hart voor Delft.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab
Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab
Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

 

 

 

Het vieze gevoel in de mond

1wimIn zijn weblog beschrijft Wim Bot (fractievoorzitter van Groen Links) zijn  deelname aan een kook workshop als volgt: “Gisteren nam ik met een groep Delftse raadsleden deel aan een  kookworkshop op het Grotius College, om zo met schoolbestuur en -directie van gedachten te kunnen wisselen over het openbaar voortgezet onderwijs. 

In totaal 10 raadsleden, allemaal van de coalitiepartijen. Van de  oppositiepartijen  (CDA, SP, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen, Leefbaar Delft,  ChristenUnie/SGP, D66)  was helemaal niemand gekomen. Geen interesse in het voortgezet onderwijs?  Ondanks het lekkere eten en de prima wijn ging ik daardoor toch nog met  een beetje een vies gevoel in mijn mond naar huis …”   

Het toeval wilde dat dezelfde avond elders in de stad een discussieavond  plaatsvond over de problemen bij zowel het onderwijs als de jeugdzorg.  Stadsbelangen had ervoor gekozen om deze avond bij te wonen. (volgorde  ontvangst uitnodiging) Je kan maar op één plek tegelijk zijn, nietwaar?  Uit de  discussie werd door diverse aanwezige professionals de problemen  omschreven,  maar vooral werd gesproken over diverse oplossingsrichtingen. Hoewel er geen lekker eten en prima wijn te bespeuren viel, was er sprake van een zeer  smaakvolle discussie.   

Minder smaakvol was de opstelling van “bestuurspartijen” als de PvdA,  Groen Links  en de VVD over de kwestie evenementencommissie in de commissie EMZR  afgelopen donderdag. Een college dat meent, gezien hun brief van |
7  november 2007,  dat het besturen op basis van het doen van mededelingen, wel is toegestaan,  hoort een kritische raad, ongeacht coalitie of oppositie, tegenover zich  te vinden.  Het moet het college duidelijk worden gemaakt dat besturen plaatsvindt op basis van voorstellen en democratisch genomen besluiten en niet op basis van het doen van mededelingen. Uiteindelijk bood wethouder Merkx namens het college  excuses (de zoveelste) aan voor de gang van zaken.   

De verwerpelijke bestuursstijl in deze kwestie werd door de  coalitiepartijen, omwille van de coalitiesfeer, afgedaan als een “schoonheidsfoutje”. In ieder  geval geen  smaakvolle opstelling van deze partijen. Fractie Stadsbelangen-Delft

Afkeuring en rechtmatigheid jaarrekening

De fractie heeft een motie van afkeuring tegen het verstrekken van  € 112.000,– voor het loket Kinderopvang en Octopus mede ondertekend. Wethouder Bolten had de raad hierover vooraf niet geïnformeerd en was daarmee voorbij gegaan aan het budgetrecht van de gemeenteraad. In de commissievergadering stelde de wethouder dat zij inderdaad de  raad hierover had moeten informeren, maar dat dit er abusievelijk doorheen was geglipt. Zij bood hiervoor wel haar excuses aan, maar moest wel even kwijt  dat de raad het had kunnen lezen in een collegebesluit van juni 2006,  de problemen al in 2005 waren ontstaan (hiermee summier wijzend  naar haar voorganger), zij net twee maanden wethouder was en ook nog  eens een maand op vakantie was geweest.   

Als je op deze wijze excuses aanbiedt, dan mag je daar vraagtekens bij  zetten. De wethouder met acht jaar ervaring als raadslid en volledig op de  hoogte hoe gevoelig de kwestie kinderopvang in de raad ligt, had beter  moeten weten.    Wanneer je wethouder wordt, ben je vanaf dat moment volledig  verantwoordelijk. Als er dan iets niet goed gaat, wat kan gebeuren, dan neem je je verantwoordelijkheid op je. Zonder allerlei verwijzingen naar zaken die er op dat moment niet toe doen.Voor Stadsbelangen reden de motie van afkeuring (gele kaart) te steunen.   

Stadsbelangen heeft ook een motie gesteund, waarin het college wordt opgedragen ervoor te zorgen dat volgend jaar de accountant  een rechtmatigheidverklaring kan afgeven. Als andere gemeenten in staat zijn dit te realiseren, dan moet Delft hieraan ook kunnen voldoen. Het streven ernaar vindt en vond onze fractie te weinig ambitieus voor een college die zegt dat te zijn. Vandaar onze steun aan de motie. Fractie Stadsbelangen-Delft