Het vieze gevoel in de mond

1wimIn zijn weblog beschrijft Wim Bot (fractievoorzitter van Groen Links) zijn  deelname aan een kook workshop als volgt: “Gisteren nam ik met een groep Delftse raadsleden deel aan een  kookworkshop op het Grotius College, om zo met schoolbestuur en -directie van gedachten te kunnen wisselen over het openbaar voortgezet onderwijs. 

In totaal 10 raadsleden, allemaal van de coalitiepartijen. Van de  oppositiepartijen  (CDA, SP, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen, Leefbaar Delft,  ChristenUnie/SGP, D66)  was helemaal niemand gekomen. Geen interesse in het voortgezet onderwijs?  Ondanks het lekkere eten en de prima wijn ging ik daardoor toch nog met  een beetje een vies gevoel in mijn mond naar huis …”   

Het toeval wilde dat dezelfde avond elders in de stad een discussieavond  plaatsvond over de problemen bij zowel het onderwijs als de jeugdzorg.  Stadsbelangen had ervoor gekozen om deze avond bij te wonen. (volgorde  ontvangst uitnodiging) Je kan maar op één plek tegelijk zijn, nietwaar?  Uit de  discussie werd door diverse aanwezige professionals de problemen  omschreven,  maar vooral werd gesproken over diverse oplossingsrichtingen. Hoewel er geen lekker eten en prima wijn te bespeuren viel, was er sprake van een zeer  smaakvolle discussie.   

Minder smaakvol was de opstelling van “bestuurspartijen” als de PvdA,  Groen Links  en de VVD over de kwestie evenementencommissie in de commissie EMZR  afgelopen donderdag. Een college dat meent, gezien hun brief van |
7  november 2007,  dat het besturen op basis van het doen van mededelingen, wel is toegestaan,  hoort een kritische raad, ongeacht coalitie of oppositie, tegenover zich  te vinden.  Het moet het college duidelijk worden gemaakt dat besturen plaatsvindt op basis van voorstellen en democratisch genomen besluiten en niet op basis van het doen van mededelingen. Uiteindelijk bood wethouder Merkx namens het college  excuses (de zoveelste) aan voor de gang van zaken.   

De verwerpelijke bestuursstijl in deze kwestie werd door de  coalitiepartijen, omwille van de coalitiesfeer, afgedaan als een “schoonheidsfoutje”. In ieder  geval geen  smaakvolle opstelling van deze partijen. Fractie Stadsbelangen-Delft

Afkeuring en rechtmatigheid jaarrekening

De fractie heeft een motie van afkeuring tegen het verstrekken van  € 112.000,– voor het loket Kinderopvang en Octopus mede ondertekend. Wethouder Bolten had de raad hierover vooraf niet geïnformeerd en was daarmee voorbij gegaan aan het budgetrecht van de gemeenteraad. In de commissievergadering stelde de wethouder dat zij inderdaad de  raad hierover had moeten informeren, maar dat dit er abusievelijk doorheen was geglipt. Zij bood hiervoor wel haar excuses aan, maar moest wel even kwijt  dat de raad het had kunnen lezen in een collegebesluit van juni 2006,  de problemen al in 2005 waren ontstaan (hiermee summier wijzend  naar haar voorganger), zij net twee maanden wethouder was en ook nog  eens een maand op vakantie was geweest.   

Als je op deze wijze excuses aanbiedt, dan mag je daar vraagtekens bij  zetten. De wethouder met acht jaar ervaring als raadslid en volledig op de  hoogte hoe gevoelig de kwestie kinderopvang in de raad ligt, had beter  moeten weten.    Wanneer je wethouder wordt, ben je vanaf dat moment volledig  verantwoordelijk. Als er dan iets niet goed gaat, wat kan gebeuren, dan neem je je verantwoordelijkheid op je. Zonder allerlei verwijzingen naar zaken die er op dat moment niet toe doen.Voor Stadsbelangen reden de motie van afkeuring (gele kaart) te steunen.   

Stadsbelangen heeft ook een motie gesteund, waarin het college wordt opgedragen ervoor te zorgen dat volgend jaar de accountant  een rechtmatigheidverklaring kan afgeven. Als andere gemeenten in staat zijn dit te realiseren, dan moet Delft hieraan ook kunnen voldoen. Het streven ernaar vindt en vond onze fractie te weinig ambitieus voor een college die zegt dat te zijn. Vandaar onze steun aan de motie. Fractie Stadsbelangen-Delft