1wimIn zijn weblog beschrijft Wim Bot (fractievoorzitter van Groen Links) zijn  deelname aan een kook workshop als volgt: “Gisteren nam ik met een groep Delftse raadsleden deel aan een  kookworkshop op het Grotius College, om zo met schoolbestuur en -directie van gedachten te kunnen wisselen over het openbaar voortgezet onderwijs. 

In totaal 10 raadsleden, allemaal van de coalitiepartijen. Van de  oppositiepartijen  (CDA, SP, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen, Leefbaar Delft,  ChristenUnie/SGP, D66)  was helemaal niemand gekomen. Geen interesse in het voortgezet onderwijs?  Ondanks het lekkere eten en de prima wijn ging ik daardoor toch nog met  een beetje een vies gevoel in mijn mond naar huis …”   

Het toeval wilde dat dezelfde avond elders in de stad een discussieavond  plaatsvond over de problemen bij zowel het onderwijs als de jeugdzorg.  Stadsbelangen had ervoor gekozen om deze avond bij te wonen. (volgorde  ontvangst uitnodiging) Je kan maar op één plek tegelijk zijn, nietwaar?  Uit de  discussie werd door diverse aanwezige professionals de problemen  omschreven,  maar vooral werd gesproken over diverse oplossingsrichtingen. Hoewel er geen lekker eten en prima wijn te bespeuren viel, was er sprake van een zeer  smaakvolle discussie.   

Minder smaakvol was de opstelling van “bestuurspartijen” als de PvdA,  Groen Links  en de VVD over de kwestie evenementencommissie in de commissie EMZR  afgelopen donderdag. Een college dat meent, gezien hun brief van |
7  november 2007,  dat het besturen op basis van het doen van mededelingen, wel is toegestaan,  hoort een kritische raad, ongeacht coalitie of oppositie, tegenover zich  te vinden.  Het moet het college duidelijk worden gemaakt dat besturen plaatsvindt op basis van voorstellen en democratisch genomen besluiten en niet op basis van het doen van mededelingen. Uiteindelijk bood wethouder Merkx namens het college  excuses (de zoveelste) aan voor de gang van zaken.   

De verwerpelijke bestuursstijl in deze kwestie werd door de  coalitiepartijen, omwille van de coalitiesfeer, afgedaan als een “schoonheidsfoutje”. In ieder  geval geen  smaakvolle opstelling van deze partijen. Fractie Stadsbelangen-Delft