SIDDER 2010

aad1Eenmaal per jaar strijden scholieren van het Stanislas college en het CLD om de SIDDER bokaal. SIDDER staat voor Scholieren in de Delftse raad. Dat doen zij door een raadsvergadering na te spelen. STIP is initiatiefnemer van deze raadsvergadering voor scholieren. De scholieren gaan in debat met elkaar in de Delftse raadszaal. Zij bepalen zelf welke politieke partij zij willen vertegenwoordigen.

De afgelopen jaren heeft STIP samen met Stadsbelangen voorafgaande aan deze raadsvergaderingen een presentatie verzorgd. Vanmiddag werd de presentatie gehouden op het Stanislas college.

Aad Meuleman vertelde de scholieren over hoe de gemeenteraad te werk gaat en 
Ferrie Förster vertelde over de onderwerpen die tijdens het scholieren raadsdebat aan de orde zullen komen. De scholieren gaan zich uitspreken over de vraag of alle coffeeshops uit Delft moeten verdwijnen en of het Spoorzoneproject alsnog moet worden afgeblazen.

De komende periode zullen de scholieren contact opnemen met de diverse fracties in de gemeenteraad om zich te laten bijpraten over deze onderwerpen. Het is goed om jonge mensen nu al kennis te laten maken en te interesseren voor de Delftse politiek. Het belooft een spannende strijd te worden op 10 december 2010 om 13.00 uur in het stadhuis.

Aad Meuleman 

Rondvraag commissie Veiligheid en Stad inzake coffeeshops

Geachte voorzitter,   

Onderstaande vragen zouden wij graag in de commissie van as donderdag  beantwoord willen zien. Per 1 juni 2009 heeft de gemeente Rotterdam besloten 16 coffeeshops te  sluiten. In verband hiermee hebben wij de volgende vragen.       

1. Heeft de gemeente Rotterdam over dit besluit contact opgenomen met de buurgemeenten, waaronder Delft? 

2. Zo ja, waneer heeft dit contact plaatsgevonden en welke afspraken werden er gemaakt? 

3. Verwacht het college extra overlast in onze stad als gevolg van het  besluit van de gemeente Rotterdam om 16 coffeeshops te sluiten?  Zo nee, waarom niet en zo ja, dan verzoeken wij u aan te geven welke  maatregelen u heeft genomen om overlast tegen te gaan. 

4. Kan in geval van overlast, waarbij een directe dan wel indirecte relatie kan worden aangetoond met het besluit van genoemde gemeente,  Rotterdam aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van overlast?  Zo nee, waarom niet?   

Met vriendelijke groeten,  Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman