In de raadsvergadering van 27 september 2018 stond een interpellatiedebat op de agenda, aangevraagd door Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft. Dit was naar aanleiding van enkele ernstige geweldincidenten op oa. coffeeshops, die de afgelopen maanden in Delft hebben plaatsgevonden.
Mevrouw Gaal gaf tijdens haar betoog aan dat ondernemers geïntimideerd worden, mensen de binnenstad mijden, bewoners slecht geïnformeerd worden en mensen zich onveilig voelen. Ook zijn de mensen teleurgesteld in de politiek, behalve in Onafhankelijk Delft, zo gaf ze aan. Het was in ieder geval een hele waslijst van zaken.

Stadsbelangen Delft heeft wederom aangegeven dat we ons als politiek terughoudend op moeten stellen en het over moeten laten aan de burgemeester en justitie. De burgemeester gaf  ook nog eens fijntjes aan dat het riskant is als er dingen aan elkaar verbonden worden die ongewenste beeldvorming tot gevolg kan hebben.

Dit was ook het geval toen mevrouw Gaal de zaak van “De Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA) ter sprake bracht en de aanslag in Iran erbij haalde, waarvan een bepaalde groepering een kantoor in Delft zou hebben. Juist hiermee bedoelde de burgemeester dat er verkeerde verbindingen gelegd worden.

Stadsbelangen Delft is van mening dat we ons als gemeenteraad terughoudend op moeten stellen. Er was vooral lof over de werkwijze waarop de burgemeester de zaak op had gepakt tot nu toe. Natuurlijk was iedereen het unaniem eens met de zorgen die mevrouw Gaal heeft uitgesproken maar daar was geen interpellatiedebat voor nodig, want die vragen hadden ook op andere manier gesteld kunnen worden. Volgende week staat ook het lokale veiligheidsplan op de agenda, waar de politiek haar zegje over mag doen.

De hele raad en ook Stadsbelangen Delft maakt zich grote zorgen over de ontstane situatie en wordt door de burgemeester, voor zover mogelijk geïnformeerd. Over de informatie en hoe deze gaat zijn we zeer tevreden. Zelf heeft de burgemeester met bewoners en de ondernemers in de betreffende straten contact opgenomen. Er is hiervoor ook speciale informatie avond voor geweest.

De burgemeester informeert niet alleen de raad, maar daarnaast voortdurend de stad via de pers en de sociale media als er iets te melden valt. De mensen in de betreffende buurten weten dat zij terecht kunnen bij de wijkagent en ook dat zij altijd met vragen bij de burgemeester terecht kunnen.

Er is volop aandacht om alle daders op te sporen via de TV (2 keer Opsporing verzocht), extra cameratoezicht en dat heeft al geleid tot aanhouding van verdachten. De gemeente Delft, politie en Openbaar Ministerie zitten niet stil. Het opsporen van alle daders, maatregelen nemen en informeren van raad en de stad, is de taak van de burgemeester en zij doet dat optimaal vindt Stadsbelangen Delft.

Stadsbelangen Delft heeft nog steeds het standpunt dat je in deze situatie alle acties moet overlaten aan de professionals en dat zijn raadsleden in dit geval niet.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop.