Het is nogal een opvallende plaats naast de Delftse Hout met uitzicht op de weilanden en het Heempark. Ik kreeg vragen over de sloop van de twee woningen op één perceel van de Korftlaan 8. Als raadslid moet ik dat dan controleren uiteraard.

Het stond in december 2020 te koop voor 845.000 euro. Dat zijn de voormalige opzichterswoningen van de gemeente van het openlucht zwembad.

De verkoopdatum was recent in februari 2021. De overdracht bij de notaris was in juni 2021. De koopsom bedraagt €855.855. En wie sloopt nu twee woningen van dat bedrag? Toch een echtpaar uit Delft…

Wat komt er dan? Dat heb ik opgevraagd bij de Adviescommissie OmgevingsKwaliteit (AOK). Dat was vroeger de Welstandscommissie. De bestaande woningen worden vervangen voor een woonhuis met hieraan gekoppeld een zorgwoning. Zie verbeelding hier onder:

Kan dat zomaar? Ja. Het is 2 september 2021 besproken in de AOK en heeft een positief advies gekregen. Dat gaat allemaal wel razendsnel.

Eerst was het 139m2 wonen op 930m2 van het perceel. Dat is een bebouwingsgraad van 15%. En nu? Daar vond ik wat bij het WOZ waardeloket:

Opvallend dat daar al vermeld staat 233m2. Dat is dus een bebouwingspercentage van 25%. Dan zoeken we dat op in Bestemmingsplannen Delft

Staat niks in over bebouwingspercentage. Geel is woonfunctie en groen is tuin. Woonfunctie is zo te zien meer dan 50%. Dus met 25% voldoet het daaraan. Ook wel is voorgeschreven een plat dak en 1 bouwlaag. Alles lijkt me uit openbare bronnen te kloppen. Ook weer opgelost.

Jan Peter de Wit