De wijk Voordijkshoorn bestaat uit verschillende buurten. Van de naoorlogse Kuyperwijk tot de nieuwbouw in de Harnaschpolder. En daartussen de Ecodusbuurt, met laagbouw uit de jaren ’80.

En de Hoornse Hof uit de jaren ’90 en 2000. Voordijkshoorn is een ruim opgezette wijk met veel groen en water. Een wijk waar veel gezinnen met kinderen zich thuis voelen. Het Hof van Delftpark in Voordijkshoorn biedt vele mogelijkheden voor sport en recreatie. Daarnaast vindt u in de wijk ook het buurtwinkelcentrum Foreestweg. Kortom, een prettige plek om te wonen en te leven.

Onderhoudsbeurt
Een wijk met in totaal ca. 12.575 inwoners, divers van aard en variërend van een laag, middelbaar tot een hoog inkomen. In de buurten Kuyperwijk Noord en Zuid valt op dat deze wijk toe is aan een grote onderhoudsbeurt. Hoewel de gemeente de bewoners bij allerlei plannen wil betrekken, is het maar zeer de vraag op welke wijze dat gebeurt.

Het toekomstbestendig maken van de woningen in de Kuyperwijk, onder andere door het werken naar aardgasvrije levering is weliswaar een mooi idee, maar kunnen de inwoners dat allemaal wel betalen? Immers wonen er veel mensen met een bescheiden inkomen in dit gedeelte van de wijk.

Cultuuromslag
Hart voor Delft wil dat, niet alleen voor de Kuyperwijk, bewoners van de Voordijkshoorn vooraf zowel bij het maken van plannen, tijdens de uitwerking en uitvoering daarvan worden betrokken. Dat betekent een forse cultuuromslag aan de kant van de gemeente. Niet het college, raadsleden of ambtenaren maken de stad, maar de inwoners die er wonen, werken en leven. Daarom moet hun stem altijd prioriteit hebben.

Voorkomen moet worden dat het opknappen van de Kuyperwijk betekent dat inwoners gedwongen worden Delft te verlaten.

Wijkcentrum de Parel
Onderaan de Vermeertoren is het wijkcentrum de Parel gevestigd. Hoewel Welzijn Delft activiteiten organiseert voor inwoners van de wijk, missen wij toch de betrokkenheid van inwoners zelf om activiteiten in hun wijkcentrum te mogen organiseren.

Een wijkcentrum is immers bedoeld voor de inwoners van de wijk. Hart voor Delft wil de inbreng van inwoners terugzien in de activiteiten van het wijkcentrum. Het is mooi dat er allerlei organisaties actief zijn in deze wijk, maar de ervaring leert dat elke organisatie vooral haar of zijn eigen ‘eiland’ bewaakt en in stand wil houden en dat kost veel geld. Verloren geld dus!

Jongerencentrum
Inwoners zijn creatief genoeg om zelf activiteiten te organiseren en de gemeente moet daar enkel en alleen een meewerkende rol in vervullen.

Overigens mist Hart voor Delft een jongerencentrum in deze wijk. Hoog tijd dat een dergelijk centrum wordt gerealiseerd, net als in alle wijken in Delft.

Hoewel de wijk als redelijk veilig bekend staat, is de criminaliteit in deze wijk de laatste jaren wel toegenomen. Dat is zorgelijk en vraagt om extra aandacht. Gelukkig houden de wijkagenten elke dinsdag een spreekuur in de wijkpost in de van Adrichemstraat.

Hart voor Delft maakt zich sterk voor meer blauw op straat, preventief toezicht dus en waar nodig extra cameratoezicht. Inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen wijk. Altijd!

Wonen
Wat wonen betreft wordt er gelukkig gebouwd in deze wijk.  Van belang is dat verkamering en splitsing wordt tegengegaan, er betaalbare woningen komen voor Delftse jongeren, starters en senioren. Hart voor Delft pleit voor het niet beschikbaar stellen van woningen voor studenten in deze wijk. Studentenwoningen horen thuis op de TU Campus.

Onderwijs
In de Voordijkshoorn zijn twee basisscholen en een school voor middelbaar onderwijs.

Hart voor Delft is blij dat er voor de kinderen twee basisscholen in de wijk zijn, maar wil dat de aansluiting naar het voortgezet onderwijs goed gemonitord wordt. Het is een gegeven dat daarbij van alles mis kan gaan.

Parkeren
Vooralsnog is er geen parkeerproblematiek in deze wijk, maar diverse partijen in de gemeenteraad deinzen er niet voor terug om het vergunning parkeren, ten koste van alles en tegen de wil van inwoners, in te voeren. Hart voor Delft is het hiermee oneens.

Als er sprake zou zijn van een parkeerprobleem en vergunning parkeren de oplossing is voor dit probleem, en de bewoners vinden dat ook, dan vindt Hart voor Delft dat bewoners een gratis parkeervergunning moeten krijgen en alleen de bezoekers van de wijk gaan betalen.

Maatwerk dient geleverd te worden voor ondernemingen en winkels gevestigd in de wijk, zodat zij niet de dupe worden van het parkeerbeleid en hun klanten kunnen vrijstellen.

Leefbaarheid en groen
In de Voordijkshoorn is gelukkig best veel groen aanwezig en dat moeten we zo houden. Hart voor Delft kiest voor een goed onderhoudsplan voor het stedelijk groen, om uw buurt ook leefbaar en groen te houden.

Ook voor de Voordijkshoorn geldt dus:

Het is tijd voor verandering, het is tijd voor Hart voor Delft.

Heeft u nog vragen, of wilt u met ons in gesprek, neem dan gerust contact met ons op via fractie@hartvoordelft.nl of bel de Hart voor Delft Hotline op 0647661551 (werkdagen tussen 10.00-16.00 uur).