Een bekende en doorzichtige politieke truc is om de aandacht af te leiden als de vinger op de zere plek wordt gelegd. Zeker als het gaat om de afbrokkeling van het buurt- en wijkwerk vandaag de dag. Terecht dat Bram Stoop en de fractie Hart voor Delft hier aandacht voor vragen. Ingrid Lips van Groen Links vond het kennelijk belangrijk in haar reactie in Delft op Zondag te verwijzen naar een situatie in de vorige eeuw (1994-1998) toen het toenmalige college 10 miljoen gulden moest bezuinigen, waarvan 700.000 gulden voor buurt-, wijkwerk, sport en cultuur. Dat werd uiteindelijk 350.000 gulden in die collegeperiode. Wat een zwakke reactie van mevrouw Lips.

Wat mevrouw Lips van Groen Links er niet bij vertelt, is dat die bezuinigingen toen het gevolg waren van slecht financieel beleid van vorige colleges en je raadt het al: Groen Links maakte daar ook toen onderdeel van uit. Overigens werd het buurt- en wijkwerk niet wegbezuinigd, zoals nu het geval lijkt, maar werd gepoogd met minder geld meer kwaliteit te leveren.

Als mevrouw Lips dan toch naar de vorige eeuw terug wil gaan. Weet mevrouw Lips nog hoe het destijds zat met de Eland? Een links bolwerk waar gemeentelijk geld onder verdachte omstandigheden als sneeuw voor de zon verdween en in ieder geval niet werd besteed aan waar het geld voor was bedoeld. In al die jaren blijft tot op heden één ding constant, namelijk dat met Groen Links en ook de PvdA aan het stuur, de financiële situatie van Delft er niet beter op wordt. Inmiddels onder hun verantwoordelijkheid is Delft uitgegroeid tot één van de duurste gemeente van Nederland. En daar zal voorlopig geen verandering in komen. Delft werd zelfs diverse malen onder toezicht gesteld door de Provincie Zuid Holland.

Mede onder verantwoordelijkheid van Groen Links en PvdA werden na 1998 de EZH-aandelen verkocht en werden miljoenen besteed aan nog meer buurthuizen in de stad zonder na te denken over wat dit betekende voor de lange termijn. Een typisch links karaktereigenschap. Vooral geld uitgeven zonder na te denken over de financiële consequenties in de toekomst. Onze inwoners hebben dat inmiddels wel gemerkt in hun portemonnee. Dus werden deze buurthuizen door Groen Links en de PvdA weer ‘vrolijk’ afgebroken in de afgelopen collegeperioden. Om nog maar niet te spreken over het geldverslindende Breed Welzijn Delft dat werd opgetuigd en inmiddels weer afgebroken.

Het jongerenhonk in de Wippolder werd destijds uit de grond gestampt (kosten 100.000 gulden) en is inmiddels verdwenen en ‘omgetoverd’ tot een uitvaartcentrum. Dat heet kapitaalvernietiging! Groen Links wethouders op de portefeuille financiën is dus vragen om financiële moeilijkheden in onze stad.

Nee, mevrouw Lips en je dan nu ineens samen met de PvdA, met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in het vooruitzicht, zogenaamd druk maken over het buurt- en wijkwerk, terwijl je dit in de afgelopen jaren zelf hebt verwaarloosd? Daar trapt geen kiezer in. Maar je moet toch wat om kiezers terug te winnen na de draai om de oren bij de landelijke verkiezingen..

O ja, en natuurlijk weer de bekende linkse praatsessies opstarten over hoe moeten we het gaan doen. Nou Hart voor Delft is geen voorstander van praatsessies, maar van praktisch handelen. Dat heeft de fractie Hart voor Delft ook bij de Border in het Tanthof recentelijk gedaan en in korte tijd is de Border weer volop activiteit geworden. Dat is de aanpak die Hart voor Delft voorstaat. Zo doe je dat!

Het zou mevrouw Lips sieren zich vooral in het heden te begeven. Een lesje in praktisch handelen zou haar goed doen.

Aad Meuleman