Na 15 maanden eerste geheime brieven fraude op Grotius College openbaar gemaakt

Op 11 oktober 2020 doorbrak ik de omerta over het verzwijgen van Ondergang van het Grotius College door fraude, malversaties en nepotisme. Ik kwam daar bij toeval achter. Wethouder Hatte van de Woude was woedend op mij. Zelfs burgemeester Marja van Bijsterveldt belde mij op dat ik dit niet kon maken.

Ik sta voor transparantie en eerlijkheid en laat me niet snel intimideren. Het college had tot dan deze langdurige fraudezaak door directeur Andrew van den Bosch uit de publiciteit weten te houden. Daarbij moet gezegd worden dat de leden van de commissie Sociaal Domein en Wonen dit goedgekeurd hadden.

Mijn belangstelling was gewekt toen het college in september 2020 twee nietszeggende brieven over het herstelplan van het Grotius College door de gemeenteraad openbaar liet maken. Dat had mij als buitenstaander op het spoor gebracht. Daarna volgde onthullingen die ik op openbare websites ontdekt had.

Gemeenteraad wil problemen niet laten zien

Maar er waren nog steeds vier documenten geheim. En dat waren juist de meest interessante van het begin van deze fraude affaire. Op 3 november vroeg ik daarom. Op 6 december ging VVD wethouder Hatte van de Woude overstag: Verzoek opheffen geheimhouding twee Grotius ‘Fraude’ brieven gehonoreerd

Dus na 15 maanden is de geheimhouding die de gemeenteraad liet opleggen over deze fraude opgeheven. Bijzonder vreemd is dat de gemeenteraad zichzelf ook geheimhouding oplegde over een brief die het personeel van het Grotius College op 24 september 2019 had gekregen. Want het is in feite openbare informatie.

De Raad van Toezicht stuurt bovenstaande brief (namen onzichtbaar gemaakt door het college van B&W) over financiële malversaties door de directeur, en al het personeel houdt zijn mond naar de media. Allemaal doodsbang voor hun baantje. Vooral ironisch is de zin ‘We willen elke vorm van Toedekken voorkomen’.

Klein Kartel

En ook deze brief verklaard de gemeenteraad GEHEIM. Dit is een Delfts voorbeeld van een klein kartel. Een geheim verbond tussen interim bestuurders en personeel van het Grotius College, de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder Hatte van der Woude (VVD).

Ook heeft de gemeenteraad onder geheimhouding 1,5 miljoen euro toegezegd omdat anders de scholencombinatie failliet zou gaan. Daarna is nog een niet nader gespecificeerd bedrag van €500.000 beschikbaar gesteld voor extra bestuurlijke (interim) kosten.

Een openbare School en het openbaar gemeentebestuur die alles in het werk gesteld hebben om grove financiële malversaties in de doofpot te stoppen. Waarom? Zogenaamd om te voorkomen dat de reputatie van het Grotius College beschadigd zou worden.

Maar in werkelijkheid liep door VVD wethouder Hatte van der Woude ook een sollicitatie naar een nog lucratiever politiek baantje. Ze staat op plaats 32 van de concept VVD kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart aanstaande Bron AD Delft.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Verzoek opheffen geheimhouding twee Grotius ‘Fraude’ brieven gehonoreerd

Onderwijs wethouder Hatte van de Woude (VVD)

Het duurt even maar dan heb ik toch wat. VVD wethouder had eerder in de raadsvergadering van 1 oktober de geheimhouding van twee geheime brieven III en IV over STOVOD (Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft) (Grotius College) opgeheven. In die brieven stond verder niks bijzonders.

De aanleiding van de fraude zaak bij het Grotius college stond waarschijnlijk in de Stovod brieven I en II. Maar die waren nog geheim.

Op 3 november vroeg ik of deze brieven ook openbaar konden worden daar ik de gehele fraude zaak rond Grotius directeur Andrew van de Bosch toch in de openbaarheid had gebracht.

Ik kreeg 12 november als antwoord:

Nu ruim een maand later zie ik op de Lijst Ingekomen stukken aan de gemeenteraad dat wethouder Hatte van der Woude besloten heeft om mijn verzoek te honoreren. Dat is een moedig besluit daar directeur Andrew van den Bosch nog voor de rechter moet verschijnen.

Het zogenaamd ‘onder de rechter zijn” wordt vaak als argument gebruikt om politici de mond te snoeren door informatie geheim te houden tot alles ver voorbij is zoals bij de aanleg van de St Sebastiaansbrug. Maar dat ‘onder de rechter zijn’ is geen valide argument daar we volledig vertrouwen moeten hebben in de grondwet en de Trias Politica (de machtenscheiding tussen politiek en rechtsspraak).

Directeur Andrew van den Bosch die verdacht wordt van jarenlange Fraude bij het Grotius College

Als de gemeenteraad er 17 december mee instemt dan worden de eerste twee brieven I en II ook grotendeels openbaar.

Wat in die eerste twee brieven I en II staat weet ik niet. Ik ben zeer benieuwd waarom de gemeenteraadscommissie Sociaal Domein en Wonen er in 2019 mee instemde om deze grote fraudezaak totaal geheim te verklaren.

Dit mismanagement van directeur Andrew van den Bosch was toch de aanleiding tot het bijna faillissement van de vier scholencombinaties Grotius College. En een €1,5 miljoen acute geheime lening in 2019 moest er in aan te pas komen om de school te redden.

In november jl. werd Stovod weer een extra €500.000 tijdelijke voorziening beschikbaar gesteld voor het afwikkelen van de extra kosten. Lees: inhuren van dure externe ad interim managers. Samen al weer twee miljoen. Ik ben zeer benieuwd hoe hoog het bedrag dat het Openbaar Ministerie terug gaat eisen jegens de voormalig directeur.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / Stadspartij Delft / JP

Jaarverslag 2019 Grotius College geeft treurig beeld

Het Jaarverslag 2019 van het Grotius College geeft een treurig beeld hoe slecht de scholengemeenschap bestuurd werd door voormalig directeur W.A van den Bosch (bestuurder).

Zie ook Ondergang van het Grotius College door fraude, malversaties en nepotisme van 11 oktober

Eigenlijk was er alles niet op orde op deze Openbare Scolengemeenschap. Medezeggenschapraad en Raad van Toezicht werden door W.A. van den Bosch totaal voor de gek gehouden.

Directeur W.A. van den Bosch had sinds 2011 fraude gepleegd door jaarlijks forse bedragen naar zijn persoonlijke rekening over te laten maken. Maar als hij dan betrapt wordt in februari 2019 dan meldt hij zich ziek om zo zijn disciplinair ontslag proberen te ontlopen en een uitkering via de Ziektewet op te strijken.

En uit het Jaarverslag blijkt dat W.A van den Bosch toch een riant salaris had. In 2018 in totaal 114.722 euro.

Wat was er allemaal mis

Huisvesting Juniusstraat 8 is slooprijp

Gemeenteraad moet kwartaal rapportages krijgen

Belangrijk is dat de gemeenteraad in openbare vergaderingen de ontwikkelingen van het Grotius College nauwlettend in de gaten blijft houden.

Het Coronavirus zal alleen nog maar extra kosten voor de school meebrengen. De gemeente heeft nu €1,5 miljoen geleend. Maar wees eerlijk, dit geld zien we nooit meer terug. Tenzij het ten koste van de kwaliteit van het onderwijs gaat.

Het Openbaar voortgezet onderwijs hangt in de touwen. Bijna knock-out. Het Christelijk Stanislas en CLD lachen in hun vuistje.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Bron : Jaarverslag 2019 van het Grotius College

Telegraaf: Jarenlange fraude op school in Delft

Bron Telegraaf 13 oktober 2020 door Marieke van Essen

DELFT Bij het Grotius College in Delft is acht jaar lang gefraudeerd. Om een faillissement af te wenden heeft de gemeente de openbare scholengemeenschap 1,2 miljoen euro moeten lenen. Dit bevestigt het interim-management van het Grotius.

De gemeente besloot eerder geen ruchtbaarheid aan de fraudezaak te geven ’omwille van de ernst van de situatie en de gevoeligheid van de informatie’.

De malversaties kwamen in mei 2019 aan het licht tijdens het ziekteverlof van toenmalig bestuurder Andrew van den B., tegen wie aangifte is gedaan. Zijn opvolger ontdekte binnen een dag grote privé-opnames door Van den B. Dit resulteerde in het ontslag van de controller, die verzuimde te controleren voor welke doeleinden de bestuurder het geld gebruikte.

Pinautomaat

Uit een rapport van Hoff-mann Bedrijfsrecherche blijkt dat de voormalig bestuurder tussen 2011 en 2019 bij pinautomaten een totaalbedrag van 82.800 euro van de rekening van de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs Delft haalde. Ook wordt de ex-bestuurder ervan verdacht dat hij ruim 73.000 euro overmaakte naar zijn privérekening en dat hij op kosten van de school een privédocument liet vertalen. Tevens volgde de ex-bestuurder met geld van de school een dure MBA-opleiding in Engeland, zonder dat hij daarvoor toestemming had.

Volgens het interim-management kon het frauderen jarenlang doorgaan omdat het Grotius College ’de bedrijfsvoering niet op orde had’. De Onderwijsinspectie, die het Grotius onder ’aangepast verscherpt toezicht heeft staan’, gaf de school bovendien drie jaar lang een onvoldoende.

Verbeterplan

In het recent verschenen jaarverslag wordt de precaire situatie in 2019 als volgt omschreven: ’Door financieel beheer, de afname van het leerlingenaantal, het onderwijsaanbod en de omvang van de klassen is het Grotius in guur financieel weer gekomen’. „Inmiddels zijn we bezig met een verbeterplan en dat heeft erin geresulteerd dat de school weer aan alle kwaliteitseisen voldoet. We zijn op de goede weg”, zegt interim bestuurder Paul Zevenbergen.

Zorgen

De fractie Hart voor Delft maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op de school en spreekt van ’schaamteloze zakkenvullerij’. „Het is onbegrijpelijk dat dit nooit eerder is opgemerkt door het stichtingsbestuur en ik vind dan ook dat de verantwoordelijk wethouder deze affaire meteen openbaar had moeten maken”, vindt raadslid Jan Peter de Wit. Het raadslid wil precies weten hoe de vork in de steel zit: „Zeker nu de gemeente geld aan de school uitleent. Ook reken ik op strafvervolging van de verdachte.”

Bron Telegraaf 13 oktober 2020

Ondergang van het Grotius College door fraude, malversaties en nepotisme

Voormalig directeur Andrew van den Bosch MBA van het Grotius College (bron youtube )

Ik wist nergens van, maar mijn aandacht werd getrokken omdat in de raadsvergadering van 1 oktober bij de Hamerstukken het college ineens de geheimhouding van twee geheime brieven af liet halen.

In die brieven (onderstaand) staat dat als de gemeente Delft niet snel 1,5 miljoen euro aan het Grotius College leent de hele scholengemeenschap van vier scholen failliet gaat. Er is dus jarenlang financieel list, bedrog en stelen geweest bij STOVOD (Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft). En hoe! Blijkt als ik er nu wat dieper induik.

VVD wethouder Hatte van Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie

De VVD wethouder onderwijs Hatte van der Woude heeft tot nu toe alles geheim verklaard. Zogenaamd om reputatieschade van het Grotius te voorkomen maar in feite om deze stinkende beerput dicht te houden.

Directeur Andrew van den Bosch is vervangen door Jos te Marvelde a.i. Die kwam al snel tot de conclusie dat er gefraudeerd was door de schoolbestuurder door grote sommen geld naar zijn privé rekening over te laten maken.

Ik vond het schokkende artikel over STOVOD: Controller schoolbestuur wijst naar accountant na fraude, maar strafontslag niet onevenredig

Daarin staan niet malse bewezen aantijgingen gepleegd door de financieel controller na onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche

– dat de controller is aangesteld in een schaal 12-functie, terwijl de functie van controller volgens het functieboek in schaal 9 is ingedeeld en dat de controller bovendien jarenlang voor 0,1 fte extra is uitbetaald;
– dat de controller wist van de herhaaldelijke pintransacties van de voormalige bestuurder, veelal tijdens de zomervakanties;
– dat de controller wist dat de voormalige bestuurder beweerde dat hij sommige facturen die in of vlak voor de zomervakantie binnen kwamen vanaf zijn privérekening betaalde en dat de controller akkoord ging met verrekening daarvan middels genoemde pintransacties en overboekingen van de schoolrekening naar zijn privérekening, zonder te controleren of hij de facturen daadwerkelijk vanaf zijn privérekening betaalde;
– dat de controller akkoord is gegaan met het ruim achteraf inboeken van een factuur van [B] voor de werving en selectie van een nieuwe rector terwijl hij wist of had kunnen weten dat er helemaal geen externe werving- en selectieprocedure geweest was;
– dat de controller facturen met zeer riante bedragen van scholing die de voormalige bestuurder in Engeland heeft gevolgd heeft ingeboekt in de administratie, terwijl hij wist dat de bestuurder niet de juiste procedure ten aanzien van het volgen van scholing had gevolgd;
– dat al het bovenstaande voor de controller geen signaal was om vanuit zijn functie als controller deze werkwijze te melden bij de Raad van Toezicht of een vertrouwenspersoon, en voor hem ook geen aanleiding was om de voormalige bestuurder wel beter te gaan controleren;
– dat de controller heeft meegewerkt aan de aanstelling en promotie van [C] buiten alle procedures om en heeft meegewerkt aan het opstellen van een valse functiebeschrijving, terwijl hij als enige wist dat [C] de schoonzoon van de voormalige bestuurder was;
– dat de controller op of rond 18 juli 2019 telefonisch contact heeft gehad met de voormalige bestuurder nadat de bestuurder a.i. hem dat verboden had en dat de controller hem tijdens dat telefonische contact heeft meegedeeld dat het gesprek met de Raad van Toezicht over declaraties ging, terwijl dat absoluut niet aan hem was om te zeggen en waardoor de voormalige bestuurder voorbereid het gesprek met de Raad van Toezicht in ging;
– dat de controller erkent dat hij zijn werk als controller ten aanzien van de voormalige bestuurder niet goed heeft uitgevoerd, maar dat hij zich daarin als een slachtoffer opstelt: hij is er ingeluisd.

Bij besluit van 30 december 2019 heeft het schoolbestuur de controller vervolgens met ingang van 31 december 2019 disciplinair ontslagen.

SCHOOLGIDS 2017 – 2018

Naast fraude en zelfverrijking was er ook sprake van nepotisme. Een schoonzoon van de bestuurder werd aangenomen met een valse functieomschrijving en zelf promotie.

In de Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:5008 over de controller staan wat bedragen:

Volgens het rapport van Hoffmann Bedrijfsrecherche van 27 november 2019 heeft de voormalige bestuurder in de periode van 6 november 2011 tot en met maart 2019 in totaal een bedrag van € 82.800,- contant bij pinapparaten opgenomen van een rekening van de Stichting en in de periode van 11 december 2011 tot en met 19 juli 2019 in totaal een bedrag van € 73.502,79 van een rekening van de Stichting naar een privérekening overgemaakt.

Daarnaast heeft de voormalige bestuurder voor een bedrag van € 1.903,94 een privédocument op kosten van de Stichting laten vertalen én heeft hij in 2018 een bedrag van € 444,90 ten onrechte als ‘onkosten bestuur’ gedeclareerd.

Totaal ging het dus om behoorlijk hoge bedragen. In totaal €158.649. Dat is nog los van de riante vergoedingen voor een MBA studie in Engeland.

Geen wonder dat Scholengemeenschap Grotius College op omvallen staat. Het was daar een waar schikbewind en schaamteloze zakkenvullerij onder directeur Andrew van den Bosch. Het is onbegrijpelijk dat dit nooit is opgemerkt door het bestuur van STOVOD. Terwijl daar toch het zeer ervaren voormalig VVD raadslid W.C. Steffen-Hoogendoorn in zat.

Deze hele beerput moet maar eens open. We gaan toch geen €1,5 miljoen in een financiële puinzooi stoppen. Hoe was het mogelijk dat deze fraude sinds 2011 onopgemerkt is gebleven. Zijn de interne signalen wel serieus genomen? De verantwoordelijke wethouder Hatte van der Woude had deze affaire gelijk openbaar moeten maken. Nu lijkt het of ze de reputatie van deze criminelen in de directie niet heeft willen schaden.

Uiteindelijk komt de waarheid toch naar buiten…

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]