Onderwijs wethouder Hatte van de Woude (VVD)

Het duurt even maar dan heb ik toch wat. VVD wethouder had eerder in de raadsvergadering van 1 oktober de geheimhouding van twee geheime brieven III en IV over STOVOD (Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft) (Grotius College) opgeheven. In die brieven stond verder niks bijzonders.

De aanleiding van de fraude zaak bij het Grotius college stond waarschijnlijk in de Stovod brieven I en II. Maar die waren nog geheim.

Op 3 november vroeg ik of deze brieven ook openbaar konden worden daar ik de gehele fraude zaak rond Grotius directeur Andrew van de Bosch toch in de openbaarheid had gebracht.

Ik kreeg 12 november als antwoord:

Nu ruim een maand later zie ik op de Lijst Ingekomen stukken aan de gemeenteraad dat wethouder Hatte van der Woude besloten heeft om mijn verzoek te honoreren. Dat is een moedig besluit daar directeur Andrew van den Bosch nog voor de rechter moet verschijnen.

Het zogenaamd ‘onder de rechter zijn” wordt vaak als argument gebruikt om politici de mond te snoeren door informatie geheim te houden tot alles ver voorbij is zoals bij de aanleg van de St Sebastiaansbrug. Maar dat ‘onder de rechter zijn’ is geen valide argument daar we volledig vertrouwen moeten hebben in de grondwet en de Trias Politica (de machtenscheiding tussen politiek en rechtsspraak).

Directeur Andrew van den Bosch die verdacht wordt van jarenlange Fraude bij het Grotius College

Als de gemeenteraad er 17 december mee instemt dan worden de eerste twee brieven I en II ook grotendeels openbaar.

Wat in die eerste twee brieven I en II staat weet ik niet. Ik ben zeer benieuwd waarom de gemeenteraadscommissie Sociaal Domein en Wonen er in 2019 mee instemde om deze grote fraudezaak totaal geheim te verklaren.

Dit mismanagement van directeur Andrew van den Bosch was toch de aanleiding tot het bijna faillissement van de vier scholencombinaties Grotius College. En een €1,5 miljoen acute geheime lening in 2019 moest er in aan te pas komen om de school te redden.

In november jl. werd Stovod weer een extra €500.000 tijdelijke voorziening beschikbaar gesteld voor het afwikkelen van de extra kosten. Lees: inhuren van dure externe ad interim managers. Samen al weer twee miljoen. Ik ben zeer benieuwd hoe hoog het bedrag dat het Openbaar Ministerie terug gaat eisen jegens de voormalig directeur.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / Stadspartij Delft