Bron Telegraaf 13 oktober 2020 door Marieke van Essen

DELFT Bij het Grotius College in Delft is acht jaar lang gefraudeerd. Om een faillissement af te wenden heeft de gemeente de openbare scholengemeenschap 1,2 miljoen euro moeten lenen. Dit bevestigt het interim-management van het Grotius.

De gemeente besloot eerder geen ruchtbaarheid aan de fraudezaak te geven ’omwille van de ernst van de situatie en de gevoeligheid van de informatie’.

De malversaties kwamen in mei 2019 aan het licht tijdens het ziekteverlof van toenmalig bestuurder Andrew van den B., tegen wie aangifte is gedaan. Zijn opvolger ontdekte binnen een dag grote privé-opnames door Van den B. Dit resulteerde in het ontslag van de controller, die verzuimde te controleren voor welke doeleinden de bestuurder het geld gebruikte.

Pinautomaat

Uit een rapport van Hoff-mann Bedrijfsrecherche blijkt dat de voormalig bestuurder tussen 2011 en 2019 bij pinautomaten een totaalbedrag van 82.800 euro van de rekening van de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs Delft haalde. Ook wordt de ex-bestuurder ervan verdacht dat hij ruim 73.000 euro overmaakte naar zijn privérekening en dat hij op kosten van de school een privédocument liet vertalen. Tevens volgde de ex-bestuurder met geld van de school een dure MBA-opleiding in Engeland, zonder dat hij daarvoor toestemming had.

Volgens het interim-management kon het frauderen jarenlang doorgaan omdat het Grotius College ’de bedrijfsvoering niet op orde had’. De Onderwijsinspectie, die het Grotius onder ’aangepast verscherpt toezicht heeft staan’, gaf de school bovendien drie jaar lang een onvoldoende.

Verbeterplan

In het recent verschenen jaarverslag wordt de precaire situatie in 2019 als volgt omschreven: ’Door financieel beheer, de afname van het leerlingenaantal, het onderwijsaanbod en de omvang van de klassen is het Grotius in guur financieel weer gekomen’. „Inmiddels zijn we bezig met een verbeterplan en dat heeft erin geresulteerd dat de school weer aan alle kwaliteitseisen voldoet. We zijn op de goede weg”, zegt interim bestuurder Paul Zevenbergen.

Zorgen

De fractie Hart voor Delft maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op de school en spreekt van ’schaamteloze zakkenvullerij’. „Het is onbegrijpelijk dat dit nooit eerder is opgemerkt door het stichtingsbestuur en ik vind dan ook dat de verantwoordelijk wethouder deze affaire meteen openbaar had moeten maken”, vindt raadslid Jan Peter de Wit. Het raadslid wil precies weten hoe de vork in de steel zit: „Zeker nu de gemeente geld aan de school uitleent. Ook reken ik op strafvervolging van de verdachte.”

Bron Telegraaf 13 oktober 2020