Het Jaarverslag 2019 van het Grotius College geeft een treurig beeld hoe slecht de scholengemeenschap bestuurd werd door voormalig directeur W.A van den Bosch (bestuurder).

Zie ook Ondergang van het Grotius College door fraude, malversaties en nepotisme van 11 oktober

Eigenlijk was er alles niet op orde op deze Openbare Scolengemeenschap. Medezeggenschapraad en Raad van Toezicht werden door W.A. van den Bosch totaal voor de gek gehouden.

Directeur W.A. van den Bosch had sinds 2011 fraude gepleegd door jaarlijks forse bedragen naar zijn persoonlijke rekening over te laten maken. Maar als hij dan betrapt wordt in februari 2019 dan meldt hij zich ziek om zo zijn disciplinair ontslag proberen te ontlopen en een uitkering via de Ziektewet op te strijken.

En uit het Jaarverslag blijkt dat W.A van den Bosch toch een riant salaris had. In 2018 in totaal 114.722 euro.

Wat was er allemaal mis

 

Huisvesting Juniusstraat 8 is slooprijp

Gemeenteraad moet kwartaal rapportages krijgen

Belangrijk is dat de gemeenteraad in openbare vergaderingen de ontwikkelingen van het Grotius College nauwlettend in de gaten blijft houden.

Het Coronavirus zal alleen nog maar extra kosten voor de school meebrengen. De gemeente heeft nu €1,5 miljoen geleend. Maar wees eerlijk, dit geld zien we nooit meer terug. Tenzij het ten koste van de kwaliteit van het onderwijs gaat.

Het Openbaar voortgezet onderwijs hangt in de touwen. Bijna knock-out. Het Christelijk Stanislas en CLD lachen in hun vuistje.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft

Bron : Jaarverslag 2019 van het Grotius College