Risico’s Spoorzone onverwacht?

Onverwacht stuurde het college gisteren een bericht, waaruit bleek dat de bouw van de Spoortunnel met minimaal een jaar wordt vertraagd. Vreemd dat het college daar nu pas mee komt, terwijl recentelijk in de commissie nog gesproken is over het spoorzoneproject. Toen geen enkel signaal over mogelijke vertragingen.

De argumentatie voor deze vertraging roept veel vragen op. Bouwers die de wettelijke verplichting hebben met belanghebbende partijen om tot overeenstemming te komen.
Eigenaren van kabels en leidingen moeten allemaal bereid zijn om mee te werken en zo heeft het college meer van deze argumenten voor deze onaangename aankondiging.

Vertraging die ongetwijfeld zal leiden tot financiële tegenvallers en andere risico’s. Je vraagt je af, waarom dit nu pas aan het licht komt en of het voorwerk wel goed is gedaan. Is hier echt sprake van onvoorziene risico’s of  is er slecht voorwerk afgeleverd? Het laatste lijkt het geval als je naar de argumentatie van het college kijkt.

Stadsbelangen zal het college hierover bevragen in de commissievergadering van 22 juni as. Daarnaast moet snel duidelijk worden hoe we de schade van deze vertraging kunnen beperken, maar het laatste woord over deze onaangename verrassing is zeker nog niet gevallen.

Fractie Stadsbelangen Delft